Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

OXYCODONI HCL DRANK 10MG/ML (OXYCODON)

Drank

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OXYCODONI HCL DRANK 10MG/ML (OXYCODON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Ekhart, C., Hunsel, F. van Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(20):14-15
2 Monster M. Oxycontintabletten en matrix in de ontlasting GeBu 2006 40(6):69-70
3 Borgsteede S.D., Deliens L., Zuurmond W.W.A. Prescribing of pain medication in palliative care. A survey in general practice PEDS 2009 18:16-23
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


OXYCODON

Aantal meldingen 1.262
Ernstig 331
Geslacht
Man
Vrouw
500
(40%)
762
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 131
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
ademnood : 1
alveolaire bloeding : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 2
geeuwen : 1
hemothorax : 2
hik : 9
hoesten : 5
hoorbare piepende ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 45
longembolie : 8
longfibrose : 1
longinfarct : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 3
longvliesontsteking : 1
Lung opacity : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 3
obstructieve luchtwegaandoening : 1
onderdrukking ademhaling : 3
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
orofaryngeale pijn : 6
pleurale effusie : 1
schadelijk effect op de long : 1
slaap apneu syndroom : 2
snelle ademhaling : 1
sputum verkleurd : 1
stemstoornis : 8
stoornis in de gasuitwisseling : 1
tonsillaire hypertrofie : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 47
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 7
auto-immuunhemolytische anemie : 2
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 3
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
Cytopenia : 1
febriele neutropenie : 2
methemoglobinemie : 1
Normochromic anaemia : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 13
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 60
aderontsteking : 1
afsluiting perifeer bloedvat : 1
angiopathie : 1
arteria femoralis embolie : 1
arteriële occlusieve ziekte : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 9
extremiteit necrose : 1
fenomeen van Raynaud : 3
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 9
opvlieger : 7
overmatig blozen : 6
perifere arterie trombose : 1
Shock symptom : 1
trombose : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 8
Endocrien syteem : 6
bijnierbloeding : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
stoornis functie bijnier : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 40
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 1
ontsteking hartzakje : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
spasme in de kransslagader : 2
trage hartslag : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 298
acne : 2
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 8
blaar : 7
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 6
eczeem : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 10
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 11
hand-voet syndroom : 2
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgezwel : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 3
huidstriae : 1
huiduitslag : 35
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 6
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
intertrigo : 1
Jeuk : 79
jeukende huiduitslag : 14
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 2
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 36
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 3
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
rode man syndroom : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 18
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 1
trichorrhexis : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 3
zweer : 2
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 28
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 15
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Reaction to excipient : 1
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
abces : 2
abces oraal : 1
buikabces : 1
candida op de huid : 1
cellulitis : 1
erysipelas : 1
griep : 1
hepatitis-E : 1
longabces : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het netvlies : 1
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking tandvlees : 2
orale infectie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 21
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
epidurale hemorragie : 1
gebroken bekken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderhuidse bloeding : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
postprocedurebloeding : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
val : 3
vergiftiging : 1
wervelkolomfractuur : 2
wond : 1
wondsecretie : 1
Lever en galwegen : 15
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 3
auto-immuunhepatitis : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
leverweefselversterf : 1
ontsteking van de galblaas : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 2
Maag-darmstelsel : 371
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
acuut abdomen : 1
aften : 3
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 2
Angular cheilitis : 1
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braakneiging : 3
braken : 47
branderige tong : 1
buikbloeding : 2
buikklachten : 8
buikpijn : 15
caries tanden : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darm-perforatie : 2
diarree : 31
dikke darmulcus : 1
droge mond : 20
dyschezie : 1
enteritis : 1
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 8
gezwollen tong : 4
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
Intestinal angioedema : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 2
maagklachten : 2
maagontsteking : 1
megacolon : 1
misselijkheid : 92
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 36
Obstructive pancreatitis : 1
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 2
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
regurgitatie : 1
tanden bros : 1
tanderosie : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 2
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 2
tongoedeem : 1
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 2
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 2
ziekte van Crohn : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer in slokdarm : 3
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 5
kwaadaardige longkanker : 1
leverkanker : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
myelofibrose : 1
vergrote lymfklier : 1
Nier en urinewegen : 66
aandoening urinelozing : 5
Acute kidney injury : 11
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 1
End stage renal disease : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 2
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 4
nierfunctie verminderd : 7
nierinfarct : 1
nierontsteking : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 3
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 10
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 64
blindheid : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 10
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 2
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
oculogyrische crisis : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 4
presbyopie : 1
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 3
traanproductie verhoogd : 5
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 16
Oor en evenwichtsorgaan : 32
binnenooraandoening : 1
cerumen samengeperst : 1
doofheid : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
draaiduizeligheid : 5
evenwichtsaandoening : 1
oorsuizen : 11
ototoxiciteit : 1
overgevoeligheid voor geluid : 5
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 3
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 4
product coatingaangelegenheid : 1
Psychisch : 247
abnormaal gedrag : 4
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 5
agressie : 7
angst : 21
Apathisch : 1
bedplassen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 18
desoriëntatie : 1
doorslaapstoornis : 1
dysforie : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 18
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hypomanie : 1
ijlen : 9
illusie : 1
Lusteloos : 5
nachtmerrie : 9
onrust : 4
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
paniekstoornis : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 10
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 24
somnabulisme : 1
staren : 1
stemming veranderd : 2
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 5
verlies van dromen : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 20
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 12
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 139
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
botpijn : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
fistel : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 3
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
lupusachtig syndroom : 1
neonatale hypertonie : 1
osteonecrose van kaak : 5
osteoporose : 1
pees pijn : 2
peesontsteking : 6
periostitis : 1
pijn in arm of been : 18
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 6
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
spierbloeding : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 17
spierspasmen : 25
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 10
tussenwervelschijf protrusie : 1
versterf botweefsel : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 95
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bilirubine geconjugeerd verhoogd : 1
bloed follikelstimulerend hormoon verlaagd : 1
bloed luteïniserend hormoon verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 5
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
elektrocardiogramverandering : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 9
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 3
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
INR verlaagd : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 5
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 2
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 2
remmende antistoffen : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 417
aangezichtspijn : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 1
dorst verminderd : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 2
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 9
geneesmiddelinteractie : 50
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 11
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 10
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 5
het heet hebben : 4
het koud hebben : 8
hoge koorts : 1
honger : 1
huilen : 3
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatshypertrofie : 1
injectieplaatskneuzing : 2
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatswarmte : 8
Injection site deformation : 1
jeuk op de injectieplaats : 6
koorts : 17
koude rillingen : 9
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 2
malaise : 25
niet lekker voelen : 1
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 2
ongemak op infuusplaats : 1
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking op de injectieplaats : 8
onttrekkingssyndroom : 6
onverwacht effect : 37
perifeer oedeem : 23
perifere zwelling : 8
pijn : 11
pijn in de borstkas : 11
pijn op de injectieplaats : 10
pijn op infuusplaats : 1
poliep : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
reactie op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 3
roodheid op de injectieplaats : 8
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesonsteking : 2
stoornis temperatuurregulatie : 1
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 4
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
ulcus : 1
verkleuring van infuusplaats : 1
vermoeidheid : 36
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
vesikels op infuusplaats : 1
voedselinteractie : 2
xerose : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 8
Voeding en stofwisseling : 84
abnormale gewichtstoename : 1
calciphylaxis : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
hunkering naar voedsel : 1
hyperlactacidemie : 1
jicht : 2
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 6
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 8
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 11
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 8
metabole acidose : 7
overgewicht : 1
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
verminderde eetlust : 21
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
aandoening scrotum : 1
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 1
geslachtsorgaan fistel vrouwelijk : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
seksuele stoornis : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 400
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
arteria carotis dissecans : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 2
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 4
cauda equina syndroom : 1
circadiane slaapritmestoornis : 1
clonus : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 59
dwarslaesie : 1
dyskinesie : 4
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 5
evenwichtsstoornis : 6
flauwvallen : 16
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 4
herseninfarct : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 55
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 3
kokerzicht : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
lacunair infarct : 1
leuko-encefalopathie : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 6
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
Neonataal insult : 1
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 6
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere sensimotorische neuropathie : 2
perifere zenuwpijn : 2
petit mal epilepsie : 1
radiculopathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 49
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 16
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 10
toxische encefalopathie : 1
trilling/beving (tremor) : 23
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 2
verhoogde spanning : 2
verlamming : 2
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderd bewustzijn : 8
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 13
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXYCODON

Aantal meldingen 101.823
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.624
(37%)
36.398
(36%)
27.801
(27%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(0%)
76.576
(75%)
18.045
(18%)
5.815
(6%)
1.379
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.254
Bloed- en lymfestelsel : 524
Bloedvaten : 1.972
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.488
Congenitale en genetische afwijkingen : 100
Endocrien syteem : 165
Hart : 5.217
Huid- en onderhuid : 5.550
Immuunsysteem : 2.068
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.403
Intoxicaties en letsels : 35.422
Lever en galwegen : 849
Maag-darmstelsel : 19.608
Neoplasmata : 1.072
Nier en urinewegen : 1.842
Oog : 1.371
Oor en evenwichtsorgaan : 483
Product aanlegenheden : 1.839
Psychisch : 26.712
Sociale omstandigheden : 5.284
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.892
Testuitslagen en onderzoeken : 4.592
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36.133
Voeding en stofwisseling : 1.866
Voortplantingsstelsel en borsten : 373
Zenuwstelsel : 16.795
Zwangerschap en perinatale periode : 171
Vergelijkbare geneesmiddelen