Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PANADOL (PARACETAMOL)

Tablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANADOL (PARACETAMOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Marum, R. van, Hermens, W., Puijenbroek, E.P. van Advanced age and female sex as risk factors for high anion gap metabolic acidosis after a drug interaction between paracetamol and flucloxacillin: a case series JAGS 2016 64(10):e90-e93
2 N.T. Jessurun, Hunsel van F., Puijenbroek van E. Metabolic acidosis with a high anion gap: a drug-drug interaction between paracetamol and flucloxacillin Clinical Therapeutics 2015 Vol. 37, Issue 8, e47
3 Stoker L.J. Paracetamol en allergische reacties GeBu 2002 36(11):127-128
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2015
2 Update High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2017
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-8-2020.


PARACETAMOL

Aantal meldingen 528
Ernstig 72
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
204
(39%)
321
(61%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 43
beklemming keel : 2
bloedneus : 4
diafragmapijn : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 7
irritatie keel : 2
kortademigheid : 15
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
pijnlijke ademhaling : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
ratelgeluiden : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
Immune trombocytopenie : 1
methemoglobinemie : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 2
Bloedvaten : 11
aderontsteking : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 2
Hart : 18
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 202
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 16
brandend gevoel van de huid : 2
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 31
gele huid : 1
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 1
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 28
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 27
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 4
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 29
psoriasis : 3
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 9
roodheid : 12
Stevens-Johnson-syndroom : 2
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 28
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 8
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 9
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
bronchiolitis : 1
laryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Pustule : 2
Intoxicaties en letsels : 5
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 15
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 2
leverfalen : 4
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 137
aambeien : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 2
aften : 1
anale pruritus : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 11
buikklachten : 6
buikpijn : 15
diarree : 24
droge mond : 2
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
Hyperesthesie tanden : 1
lipzwelling : 7
maagaandoening : 2
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 27
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 11
bloed in de urine : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 16
blindheid : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
macula degeneratie : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidverdikking : 1
ooglidzwelling : 1
oogzwelling : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 7
oorsuizen : 2
oorzwelling : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 2
Manufacturing materials issue : 1
Psychisch : 68
abnormale dromen : 4
agressie : 1
angst : 8
depressie : 2
depressieve stemming : 4
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 8
ijlen : 1
katatonie : 1
manie : 1
nachtmerrie : 6
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 7
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 4
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 30
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 5
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 7
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
tumor-markertest : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 111
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 31
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 6
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 3
honger : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 11
koude rillingen : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 3
pijn : 3
pijn in de borstkas : 3
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zuigelingensterfte : 1
zwelling aangezicht : 4
Voeding en stofwisseling : 21
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 15
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 2
Zenuwstelsel : 87
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 22
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 2
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 17
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 7
overmatige bewegingsdrang : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PARACETAMOL

Aantal meldingen 151.753
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
87.766
(58%)
52.075
(34%)
11.912
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.394
(2%)
55.051
(36%)
51.549
(34%)
39.729
(26%)
3.030
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.526
Bloed- en lymfestelsel : 3.900
Bloedvaten : 4.393
Chirurgische en medische verrichtingen : 646
Congenitale en genetische afwijkingen : 420
Endocrien syteem : 112
Hart : 4.608
Huid- en onderhuid : 44.123
Immuunsysteem : 4.978
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.291
Intoxicaties en letsels : 34.790
Lever en galwegen : 12.397
Maag-darmstelsel : 23.984
Neoplasmata : 321
Nier en urinewegen : 4.019
Oog : 7.864
Oor en evenwichtsorgaan : 849
Product aanlegenheden : 3.979
Psychisch : 13.891
Sociale omstandigheden : 458
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.691
Testuitslagen en onderzoeken : 10.548
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31.027
Voeding en stofwisseling : 3.227
Voortplantingsstelsel en borsten : 475
Zenuwstelsel : 16.133
Zwangerschap en perinatale periode : 670
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02BE51 ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
2 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
3 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Tablet
4 N02BE51 APC TABLET (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
5 N02BE51 BOOTS PHARMACEUTICALS (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
6 N02BE51 CITROSAN (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
7 N02BE51 EXCEDRIN (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
8 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
9 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
10 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PARACETAMOL/PROPYFENAZON/COFFEINE) Zakje (poeder)
11 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
12 N02BE51 IDYL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
13 N02BE51 LIVSANE (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
14 N02BE51 PANADOL PLUS (PARACETAMOL/COFFEINE) Omhulde tablet
15 N02BE51 PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR Poeder voor drank
16 N02BE51 PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
17 N02BE51 PARACETAMOL/METOCLOPRAMIDE Zetpil
18 N02BE51 PARACETAMOL/VITAMINE C (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje (poeder)
19 N02BE51 PARACOF (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
20 N02BE51 PARADON HTP (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
21 N02BE51 PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
22 N02BE51 SANALGIN (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
23 N02BE51 SARIDON (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
24 N02BE51 WITTE-KRUISPREPARATEN (PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
25 N02BE71 PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA Overige toedieningsvormen