Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PAROXETINE

Capsule, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PAROXETINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB05 PAROXETINE Capsule, Drank (suspensie), Tablet
N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Duijvestijn Y.C.M, Kalmeijer M.D, Passier J.L.M, Dahlem P, Smiers F Neonatal intraventricular haemorrhage associated with maternal use of paroxetine British Journal of Clinical Pharmacology 2003 56(5):581-582 DOI
2 Passier JLM, van Puijenbroek EP Wat is er bekend over gewichtstoename bij gebruik van paroxetine? Vademecum Huisartsen 2005 Download publicatie

3 Jessurun N, van Puijenbroek E.P, Otten L.S, Mikes O, Vermeulen Windsant A, van Marum R.J., Grootens K, Derijks H.J Inhibition of CYP2D6 with low dose (5mg) paroxetine in patientes with high 10-hydroxynortriptyline serum levels- a review of routine practice British Journal of Clinical Pharmacology 2017 83(5):1149-1151 DOI
4 Jessurun N.T, Vermeulen Windsant A, Mikes O, van Puijenbroek E.P, van Marum R.J, Grootens K, Derijks H.J Inhibition of CYP2D6 with low dose (5 mg) paroxetine in patients with high 10-hydroxynortriptyline serum levels-A prospective pharmacokinetic study British Journal of Clinical Pharmacology 2021 87 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 SSRIs and aggression 2010 Signals document

2 SSRIs and aggression 2014 Signals document

3 Paroxetine and gynaecomastia 2016 Signals document

4 Paroxetine and bruxism – an update 2017 Signals document

5 Paroxetine and (aggravation of) migraine 2012 Signals document

6 Slik-, smaak- en maagklachten na inname van paroxetine zonder filmomhulling 2019 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


PAROXETINE

Aantal meldingen 2.345
Ernstig 360
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
713
(30%)
1.619
(69%)
13
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 123
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
bloedneus : 7
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 9
gevoel te stikken : 1
hik : 1
hoesten : 24
hyperventilatie : 4
hypo-esthesie van farynx : 2
hypopnoea : 1
hypoventilatie : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 11
kortademigheid : 16
kramp van de mond en slokdarm : 2
longaandoening : 1
longfibrose : 1
neonataal respiratoir falen : 1
neonatale ademnood : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 8
productieve hoest : 1
pulmonale arteriële hypertensie : 1
slaap apneu syndroom : 3
snelle ademhaling : 1
snurken : 3
stemloosheid : 1
stemstoornis : 9
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 2
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 2
versnelde ademhaling bij pasgeborene : 1
verstikking bij pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 2
hyperviscositeitssyndroom : 1
macrocytose : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
Bloedvaten : 89
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 47
flauwvallen : 6
hoge bloeddruk : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 1
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 7
overmatig blozen : 2
Spataderen : 3
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 9
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 16
endocriene stoornis : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 7
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 6
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 60
bradycardie neonataal : 1
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 27
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 7
onregelmatige hartslag bij pasgeborene : 1
ontsteking van de hartspier : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 9
tachycardie foetaal : 1
trage hartslag : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 374
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 4
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 11
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 4
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 17
haaraandoening : 3
haaruitval : 35
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (spider naevus) : 1
huidaandoening (vasculair) : 1
huidgeur afwijkend : 3
huidontsteking : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 37
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 3
Jeuk : 22
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 25
nachtzweten : 15
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 2
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 4
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 112
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 11
rode huiduitslag : 5
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 2
toename huidpigment : 8
trichorrhexis : 1
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 2
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 2
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 5
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 30
blaasontsteking : 1
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Clostridium-bacteriëmie : 1
faryngitis : 1
griep : 1
longontsteking : 3
onsteking van het netvlies : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 5
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 1
speekselklierontsteking : 1
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 25
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 4
electrische schok : 1
kneuzing : 1
letsel : 1
loslaten operatielitteken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
overdosering (niet opzettelijk) : 1
tandletsel : 1
val : 4
voetbreuk : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 14
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 3
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 3
Maag-darmstelsel : 419
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 9
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 2
alvleesklierontsteking : 2
anale hemorragie : 1
belemmering van de speekselgang : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
braakneiging : 3
braken : 23
branderige tong : 2
buikklachten : 12
buikpijn : 18
caries tanden : 4
colitis ulcerosa : 1
diarree : 54
droge mond : 37
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 7
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 6
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lip droog : 1
maag-darm bloeding : 2
maagklachten : 9
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
maagzweer met perforatie : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 115
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 14
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 9
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 5
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
protrusie tong : 1
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 4
tandaanslag/plaque : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 3
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 3
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 2
tongbewegingsafwijking : 1
tongoedeem : 2
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 3
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verminderde maaglediging : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 8
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 3
colonkanker : 1
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
Nier en urinewegen : 49
aandoening urinelozing : 7
blaasaandoening : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 5
nierfunctie verminderd : 1
slappe blaas (atone blaas) : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 11
urineretentie : 11
vaak plassen : 3
vaker urineren : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 117
aandoening van het netvlies : 1
accomodatiestoornis ooglens : 4
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
Anisocoria : 2
bijziendheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 7
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 30
glaucoom : 5
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 2
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 5
oogzwelling : 2
ptosis van een ooglid : 1
stoornis zien (fotopsie) : 3
traanproductieaandoening : 1
verlamming van de oogspieren : 1
verwijding van de pupillen : 14
vochtophoping rondom oogkas : 4
wazig zien : 22
ziekte van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 70
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 53
overgevoeligheid voor geluid : 3
slechthorendheid : 6
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 57
abnormale smaak van product : 7
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 1
klacht over product : 19
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 4
product oplosbaarheid abnormaal : 10
product substitutieaangelegenheid : 14
Psychisch : 942
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormaal gedrag : 5
abnormaal orgasme : 5
abnormale dromen : 33
achtervolgingswaan : 4
afhankelijkheid : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 4
agressie : 48
alcoholisme : 1
alcoholmisbruik : 2
alcoholprobleem : 5
angst : 61
angststoornis : 3
antisociaal gedrag : 1
Apathisch : 15
autismespectrumstoornis : 1
bedplassen : 5
bipolaire stoornis : 2
brassend eten : 1
compulsief winkelen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 10
depressie : 31
depressieve stemming : 24
Derealisatie : 5
desoriëntatie : 5
dissociatie : 2
drang om te stelen (kleptomanie) : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 11
emotionele labiliteit : 8
emotionele stoornis : 5
extreme slaperigheid : 1
gedachte over zelfverwonding : 2
gelijkmatige stemming : 5
gestoord denken : 5
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 15
hallucinaties : 23
het uitblijven van een orgasme : 27
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 2
ijlen : 6
impulsbeheersingsstoornis : 5
impulsief gedrag : 3
libidoverlies : 19
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 8
manie : 12
moordgedachten : 3
nachtmerrie : 32
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 6
onrust : 22
ontremming : 6
onverschillig : 1
opzettelijke automutilatie : 3
orgasmegevoel verminderd : 2
orgasmestoornis bij de vrouw : 6
paniekaanval : 14
paniekreactie : 7
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 3
persoonlijkheidsverandering : 5
prikkelbaarheid : 9
psychiatrisch symptoom : 2
psychische stoornis : 4
Psychomotorische retardatie : 2
psychotische stoornis : 12
reukhallucinatie : 1
rusteloosheid : 36
seksuele opwindingsstoornis : 5
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 16
slapeloosheid : 53
somnabulisme : 3
spanning : 4
stemming veranderd : 2
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 8
stoornis in sociaal gedrag : 1
stress : 3
suïcidaal gedrag : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 17
tic : 1
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 79
verwarde toestand : 11
voedingsprobleem : 1
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 3
zelfmoord : 13
zelfmoordgedachte : 62
zelfmoordpoging : 20
zenuwachtigheid : 12
Sociale omstandigheden : 1
invaliditeit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 145
artrose : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
dwangstand van het hoofd : 2
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 5
gewrichtspijn : 25
gewrichtsstijfheid : 5
groeivertraging : 1
kaakklem : 16
naar achteren staan van de kaken (retrognatie) : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 7
spieraandoening : 3
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 22
spierspasmen : 21
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 17
Testuitslagen en onderzoeken : 180
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
algemene lichamelijke conditie : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 7
BSE verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 6
gewicht verhoogd : 115
gewicht verlaagd : 15
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinespiegel verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verminderd hoeveelheid urine : 2
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 603
aangezichtspijn : 1
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 15
geneesmiddelenbijwerking : 3
geneesmiddelinteractie : 45
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 39
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 16
gevoel abnormaal : 11
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 14
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 8
het koud hebben : 2
honger : 1
huilen : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 12
koude rillingen : 17
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 4
malaise : 28
oedeem : 2
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 81
onverwacht effect : 117
perifeer oedeem : 10
pijn : 1
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
statisch oedeem : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 8
vermoeidheid : 96
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 3
wisselwerking met alcohol : 3
zich dronken voelen : 1
zuigelingensterfte : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 98
alcoholintolerantie : 2
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
hunkering naar voedsel : 1
hypervolemie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 30
slecht gevoede zuigeling : 2
toegenomen eetlust : 13
type 1 diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 2
verminderde eetlust : 33
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 242
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstgezwel : 1
borstpijn : 4
borstvergroting : 8
Dysesthesie van de genitaliën : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 9
genitale hypo-esthesie : 5
Heavy menstrual bleeding : 6
impotentie : 45
Intermenstrual bleeding : 17
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 5
melkafscheiding : 29
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 6
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie : 6
onvruchbaarheid mannelijk : 1
penisaandoening : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijn scrotum : 1
pijnlijke borst : 1
premenstruele dysfore stoornis : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 29
stoornis borstvoeding : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 10
stuwing borst : 2
tepelpijn : 1
tepelvloed : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 10
vaginale bloeding : 3
vaginale droogheid : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 12
verlate menstruatie : 2
verminderde menstruatie : 2
wegblijven van de menstruatie : 10
Zenuwstelsel : 806
aandachtstoornis : 22
afwezigheid van reflexen : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
ballisme : 1
Bell's palsy : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 2
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 4
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 3
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 111
dyskinesie : 17
Electric shock sensation : 36
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 16
evenwichtsstoornis : 9
extrapiramidale aandoening : 6
flauwvallen : 13
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 13
geheugenverlies : 15
hemiplegische migraine : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 78
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 2
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
infarct in kleine hersenen : 1
maligne neuroleptica syndroom : 2
migraine : 7
Neonataal insult : 3
niet kunnen ruiken : 3
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 13
overactiviteit : 11
overmatige bewegingsdrang : 5
partieel insult : 1
perifere zenuwpijn : 2
pijn in de grote been zenuw : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 3
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
Reduced facial expression : 1
reflexen afwijkend : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 7
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 42
sedatie : 7
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 49
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
spasmodische dysfonie : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 10
spierspasmen : 17
Spraakstoornis (algemeen) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stembandparalyse : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 7
tintelingen : 54
toegenomen spierspanning (dystonie) : 23
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 19
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
tremor bij baby : 1
trilling/beving (tremor) : 63
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 6
verminderd bewustzijn : 4
verminderd geestelijk vermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 9
versterkte reflexen : 3
verstoorde smaak : 13
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 3
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 26
baby met laag geboortegewicht : 1
bloeding na de bevalling : 1
foetale dood : 9
miskraam : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
normale pasgeborene : 1
premature baby : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 10
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PAROXETINE

Aantal meldingen 74.303
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
45.691
(61%)
22.959
(31%)
5.653
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
188
(0%)
39.459
(53%)
3.984
(5%)
28.080
(38%)
2.592
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.652
Bloed- en lymfestelsel : 1.183
Bloedvaten : 2.893
Chirurgische en medische verrichtingen : 371
Congenitale en genetische afwijkingen : 4.655
Endocrien syteem : 702
Hart : 4.103
Huid- en onderhuid : 7.726
Immuunsysteem : 870
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.387
Intoxicaties en letsels : 10.174
Lever en galwegen : 1.210
Maag-darmstelsel : 13.080
Neoplasmata : 261
Nier en urinewegen : 1.666
Oog : 3.064
Oor en evenwichtsorgaan : 2.399
Product aanlegenheden : 1.079
Psychisch : 22.480
Sociale omstandigheden : 1.244
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.410
Testuitslagen en onderzoeken : 6.596
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25.102
Voeding en stofwisseling : 4.302
Voortplantingsstelsel en borsten : 3.378
Zenuwstelsel : 23.920
Zwangerschap en perinatale periode : 1.070
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Capsule, Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB06 SERTRALINE Capsule, Tablet
6 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Capsule, Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet