Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PIROXICAM

Capsule, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PIROXICAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AC01 PIROXICAM Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


PIROXICAM

Aantal meldingen 225
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
58
(26%)
167
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
astma : 2
hik : 1
kortademigheid : 4
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 2
fenomeen van Raynaud : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 10
hartaandoening : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
Huid- en onderhuid : 40
eczeem : 3
galbulten : 3
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
Jeuk : 6
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 2
psoriasis : 1
putjes in nagel : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
faryngitis : 2
huidinfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
pustuleuze rash : 1
vaginale infectie : 1
Lever en galwegen : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 96
aandoening maag-darmstelsel : 7
aften : 2
anale pruritus : 1
bloedbraken : 2
braken : 6
buikpijn : 27
diarree : 5
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
maagperforatie : 2
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 4
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 8
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 5
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 2
Nier en urinewegen : 2
vaak plassen : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 16
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogaandoening : 2
ooglidzwelling : 2
traanproductieaandoening : 2
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 12
abnormale dromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
emotionele labiliteit : 2
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 45
gegeneraliseerd oedeem : 1
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
malaise : 4
oedeem : 5
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 12
pijn : 1
statisch oedeem : 7
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
Zenuwstelsel : 38
aandachtstoornis : 2
aura (beelden/ geuren voorafgaand aan epileptische aanval) : 1
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
hoofdpijn : 4
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PIROXICAM

Aantal meldingen 25.174
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.092
(60%)
8.869
(35%)
1.213
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
303
(1%)
5.462
(22%)
5.999
(24%)
12.050
(48%)
1.360
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 822
Bloed- en lymfestelsel : 1.137
Bloedvaten : 717
Chirurgische en medische verrichtingen : 25
Congenitale en genetische afwijkingen : 26
Endocrien syteem : 25
Hart : 507
Huid- en onderhuid : 10.101
Immuunsysteem : 803
Infecties en parasitaire aandoeningen : 460
Intoxicaties en letsels : 235
Lever en galwegen : 588
Maag-darmstelsel : 8.290
Neoplasmata : 59
Nier en urinewegen : 729
Oog : 894
Oor en evenwichtsorgaan : 316
Product aanlegenheden : 21
Psychisch : 695
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 390
Testuitslagen en onderzoeken : 573
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.803
Voeding en stofwisseling : 323
Voortplantingsstelsel en borsten : 233
Zenuwstelsel : 1.824
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AC02 TENOXICAM Overige toedieningsvormen
2 M01AC06 MELOXICAM Tablet
3 M01AC06 MOVICOX (MELOXICAM) Tablet