Lareb Databank

Opnieuw zoeken

HYDROCORTISON

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in HYDROCORTISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Sonnenberg M, Horikx A, Beun J.G, Franken A Instelproblemen bij switchen van product hydrocortison Pharmaceutisch Weekblad 2021 156 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hydrocortisone and Adrenal insufficiency after switch between (compounded) products 2020 Signals document

2 Klachten na substitutie van hydrocortison 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


HYDROCORTISON

Aantal meldingen 264
Ernstig 34
Geslacht
Man
Vrouw
67
(25%)
197
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
astma : 1
droge keel : 1
geeuwen : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 9
longpijn : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
stemstoornis : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloedvaten : 5
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 56
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 22
endocriene stoornis : 1
glucocorticoïdendeficiëntie : 2
klachten na staken steroïden : 2
stoornis functie bijnier : 28
syndroom van Cushing : 1
Hart : 12
hart ongemak : 1
hartkloppingen : 9
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 48
acne : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 4
eczeem : 2
galbulten : 2
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
overmatige afscheiding van talg : 1
psoriasis : 1
roodheid : 3
rosacea : 1
vervellen : 4
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
gordelroos : 1
maagdarmstelselschimmelinfectie : 1
orale candida infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderdosering : 2
Wrong technique in product usage process : 1
Maag-darmstelsel : 173
abnormale ontlasting : 2
afwezigheid van speeksel : 1
anale pruritus : 1
bloederige ontlasting : 2
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 15
buikpijn : 22
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 23
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 2
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 5
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 3
misselijkheid : 54
obstipatie, verstopping : 4
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verminderde maaglediging : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
botmetastase : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfunctie verminderd : 1
vaker urineren : 1
Oog : 21
Central serous chorioretinopathy : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 3
oogirritatie : 3
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 31
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 12
Product availability issue : 2
product coatingaangelegenheid : 6
product doseringsvormaangelegenheid : 2
product formuleringsaangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 3
product substitutieaangelegenheid : 2
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid : 1
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 63
achterdochtigheid : 1
angst : 3
angst voor de dood : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 12
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
initiële insomnia : 2
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 1
ongeduld : 1
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 6
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 4
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 3
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 2
rolstoelgebruiker : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 70
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 11
gewrichtsruis : 1
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
spier ongemak : 3
Spierpijn : 20
spierspasmen : 4
spierzwakte : 7
tenosynovitis : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 32
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed corticotrofine verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Cortisol abnormal : 1
Cortisol decreased : 3
Cortisol increased : 1
geneesmiddelklaring verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hormoonspiegel abnormaal : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 385
Aangezicht ongemak : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
dorst : 1
fysieke conditie afname : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
Geneesmiddeleffect minder dan verwacht : 1
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 7
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 4
het koud hebben : 4
honger : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 5
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 10
loopstoornis : 1
malaise : 28
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 180
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
prestatiestatus verminderd : 1
slijmvliesonsteking : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutic response shortened : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 14
Therapeutisch product effect vertraagd : 2
therapeutische respons vertraagd : 6
toename van vetweefsel : 1
Uitblijven van onmiddellijke respons op de behandeling : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 59
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 2
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 26
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 10
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
onregelmatige menstruatie : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 137
aandachtstoornis : 4
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 5
dromerige toestand : 1
duizeligheid : 30
Electric shock sensation : 2
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 59
hydrocefalus : 1
kokerzicht : 1
migraine : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROCORTISON

Aantal meldingen 19.252
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.446
(54%)
7.495
(39%)
1.311
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
267
(1%)
7.673
(40%)
5.569
(29%)
5.043
(26%)
700
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.706
Bloed- en lymfestelsel : 792
Bloedvaten : 1.653
Chirurgische en medische verrichtingen : 130
Congenitale en genetische afwijkingen : 88
Endocrien syteem : 928
Hart : 1.031
Huid- en onderhuid : 4.602
Immuunsysteem : 1.222
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.645
Intoxicaties en letsels : 2.248
Lever en galwegen : 267
Maag-darmstelsel : 2.704
Neoplasmata : 301
Nier en urinewegen : 428
Oog : 774
Oor en evenwichtsorgaan : 148
Product aanlegenheden : 442
Psychisch : 1.435
Sociale omstandigheden : 94
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.098
Testuitslagen en onderzoeken : 1.700
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.860
Voeding en stofwisseling : 1.899
Voortplantingsstelsel en borsten : 190
Zenuwstelsel : 2.839
Zwangerschap en perinatale periode : 143
Vergelijkbare geneesmiddelen