Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PREDNISON

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PREDNISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB07 LODOTRA (PREDNISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB07 PREDNISON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


PREDNISON

Aantal meldingen 386
Ernstig 73
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
126
(33%)
257
(67%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
centrale cyanose : 1
hik : 1
kortademigheid : 2
longembolie : 2
longinfarct : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
ophoesten van bloed : 1
pulmonale arteriële hypertensie : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 19
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
embolie : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 7
perifere arterie trombose : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 6
klachten na staken steroïden : 1
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 3
Hart : 29
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart ongemak : 1
hartamyloïdose : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 14
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 106
acne : 6
droge huid : 1
dunne huid : 5
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erytrose : 1
galbulten : 3
Gevoelige huid : 1
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 20
huid warm : 1
huidaandoening : 4
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidstriae : 2
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 4
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 6
overmatig haargroei : 5
overmatig zweten : 8
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 6
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 3
Allergic reaction to excipient : 1
longtransplantaatafstoting : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
gordelroos : 1
infectie bij verminderde weerstand : 1
koortsuitslag : 1
listeriosis : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het netvlies : 1
orale candida infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 2
sepsis : 1
tuberculose : 1
Intoxicaties en letsels : 13
bestralingspneumonitis : 1
blootstelling via moedermelk : 1
gebroken bekken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruggenmergcompressiebreuk : 1
ruptuur pees : 4
scheur in dura mater : 1
spierscheur : 1
wervelkolomfractuur : 1
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 98
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 2
auriculo-temporaal syndroom : 1
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 9
buikklachten : 2
buikpijn : 5
caries tanden : 2
darm-perforatie : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 8
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
ileumperforatie : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
losse tand : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 20
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tandmisvorming : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 3
verandering in de stoelgang : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 3
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
Nier en urinewegen : 14
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 2
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
stress-urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie : 3
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
Oog : 35
afsluiting netvliesader : 1
blindheid : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochtloslating : 2
glaucoom : 1
glaucoom : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogzwelling : 1
retinavene occlusie : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 6
traanproductie afgenomen : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 101
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 5
angststoornis : 1
brassend eten : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 6
Disorganised speech : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 4
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
ijlen : 1
libidostoornis : 1
Lusteloos : 1
manie : 4
nachtmerrie : 2
onrust : 5
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 8
schizofrenie : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 15
sociaal vermijdingsgedrag : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 6
tandenknarsen : 1
uitgelaten stemming : 4
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
in een residentiële instelling leven : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 84
afname spiervolume (spieratrofie) : 3
artrose : 2
botaandoening : 1
botpijn : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 9
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 2
nekmisvorming : 1
nekpijn : 2
osteonecrose van kaak : 1
osteoporose : 2
pees pijn : 1
peesontsteking : 4
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 19
spierspasmen : 16
spierzwakte : 12
versterf botweefsel : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 29
afwijkingen aan zaadcellen : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
INR verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 125
dorst : 5
energie verhoogd : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
honger : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 13
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 2
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
temperatuurintolerantie : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 23
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 5
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 15
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
borstpijn : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
Lactation insufficiency : 1
onregelmatige menstruatie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 104
aandachtstoornis : 5
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 17
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
gevoelsverlies : 2
herseninfarct : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 28
niet kunnen ruiken : 2
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 7
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISON

Aantal meldingen 87.133
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.408
(48%)
36.212
(42%)
9.513
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
656
(1%)
56.817
(65%)
4.420
(5%)
23.574
(27%)
1.666
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 10.394
Bloed- en lymfestelsel : 9.308
Bloedvaten : 5.766
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.628
Congenitale en genetische afwijkingen : 664
Endocrien syteem : 1.946
Hart : 4.957
Huid- en onderhuid : 9.348
Immuunsysteem : 4.886
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23.243
Intoxicaties en letsels : 12.678
Lever en galwegen : 2.468
Maag-darmstelsel : 15.688
Neoplasmata : 6.518
Nier en urinewegen : 4.554
Oog : 3.635
Oor en evenwichtsorgaan : 786
Product aanlegenheden : 628
Psychisch : 7.412
Sociale omstandigheden : 806
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11.418
Testuitslagen en onderzoeken : 13.233
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.302
Voeding en stofwisseling : 8.498
Voortplantingsstelsel en borsten : 730
Zenuwstelsel : 11.535
Zwangerschap en perinatale periode : 1.019
Vergelijkbare geneesmiddelen