Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PRILOCAINE

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PRILOCAINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectievloeistof
N01BB04 PRILOCAINE Injectievloeistof
N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectievloeistof
N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


PRILOCAINE

Aantal meldingen 35
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
11
(31%)
24
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
astma : 1
beklemming keel : 1
hoesten : 2
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
methemoglobinemie : 3
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 9
angio-oedeem : 2
Jeuk : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 11
braken : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 2
mondbloeding : 1
tongverkleuring : 1
Oog : 4
lichtschuwheid : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 1
angst : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
aangezichtspijn : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatsverharding : 1
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
reactie op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 5
zich dronken voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Zenuwstelsel : 23
aandachtstoornis : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 2
neurologisch symptoom : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 1
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PRILOCAINE

Aantal meldingen 1.700
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
937
(55%)
537
(32%)
226
(13%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4
(0%)
1.046
(62%)
60
(4%)
467
(27%)
123
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 137
Bloed- en lymfestelsel : 104
Bloedvaten : 154
Chirurgische en medische verrichtingen : 9
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Hart : 119
Huid- en onderhuid : 259
Immuunsysteem : 136
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
Intoxicaties en letsels : 82
Lever en galwegen : 4
Maag-darmstelsel : 229
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 8
Oog : 49
Oor en evenwichtsorgaan : 11
Product aanlegenheden : 4
Psychisch : 84
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 57
Testuitslagen en onderzoeken : 54
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 665
Voeding en stofwisseling : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
Zenuwstelsel : 603
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB08 ARTICAINE Injectievloeistof
2 N01BB01 BUPIVACAINE Infusievloeistof, Infuus, Injectievloeistof
3 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
4 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infusievloeistof
5 N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
6 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
7 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
8 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
9 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Injectievloeistof
10 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
11 N01BB02 DENTINOX (LIDOCAINE) Vloeistof
12 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel
13 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
14 N01BB01 EXPAREL (BUPIVACAINE) <<<Dispersie v injectie mva>>>
15 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
16 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
17 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
18 N01BB02 LIDBREE (LIDOCAINE) Gel
19 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Infusievloeistof, Injectievloeistof, Neusspray
20 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
21 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Zalf
22 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme
23 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE Zalf
24 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
25 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
26 N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectievloeistof
27 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
28 N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
29 N01BB03 MEPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
30 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
31 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
32 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
33 N01BB01 PANKAINE GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
34 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
35 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
36 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
37 N01BB09 ROPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
38 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
39 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof, Injectievloeistof
40 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectievloeistof
41 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
42 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
43 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
44 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectievloeistof, Spray
45 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
46 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray, Oplossing