Lareb Databank

Opnieuw zoeken

IVABRADINE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IVABRADINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C01EB17 CORLENTOR (IVABRADINE) Tablet
C01EB17 IVABRADINE Tablet
C01EB17 PROCORALAN (IVABRADINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Ivabradine en lichtflitsen Gezondgids 2021 2021 Download publicatie

2 Weits G Lichtflitsen: een opmerkelijke bijwerking van ivabradine Uitsluitend Apotheek (UA) 2022 12 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-10-2022.


IVABRADINE

Aantal meldingen 73
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
34
(47%)
39
(53%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
hoesten : 3
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 7
bleekheid : 1
flauwvallen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 13
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 14
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 3
overmatig zweten : 2
psoriasis : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Intoxicaties en letsels : 3
val : 2
zonnebrand : 1
Maag-darmstelsel : 17
boeren : 2
braakneiging : 1
buikklachten : 1
diarree : 2
misselijkheid : 6
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Oog : 21
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
nachtblindheid : 2
oogirritatie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 10
wazig zien : 5
Psychisch : 14
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
Speech sound disorder : 1
zelfmoordpoging : 1
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
geneesmiddelinteractie : 2
het heet hebben : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
onverwacht effect : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 1
Pseudohypoglycaemia : 1
Zenuwstelsel : 29
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
hoofdpijn : 5
migraine : 2
perifere motorische neuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IVABRADINE

Aantal meldingen 4.263
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.067
(48%)
1.696
(40%)
500
(12%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
39
(1%)
1.540
(36%)
429
(10%)
2.200
(52%)
55
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 425
Bloed- en lymfestelsel : 40
Bloedvaten : 232
Chirurgische en medische verrichtingen : 80
Congenitale en genetische afwijkingen : 8
Endocrien syteem : 12
Hart : 1.150
Huid- en onderhuid : 417
Immuunsysteem : 46
Infecties en parasitaire aandoeningen : 93
Intoxicaties en letsels : 1.113
Lever en galwegen : 34
Maag-darmstelsel : 423
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 100
Oog : 521
Oor en evenwichtsorgaan : 98
Product aanlegenheden : 41
Psychisch : 207
Sociale omstandigheden : 77
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 163
Testuitslagen en onderzoeken : 499
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 912
Voeding en stofwisseling : 141
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
Zenuwstelsel : 737
Zwangerschap en perinatale periode : 28
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01EB03 INDOCID () Injectie
2 C01EB04 CRATAEGUSPREPARAAT Overige toedieningsvormen
3 C01EB10 ADENOCOR (ADENOSINE) Injectievloeistof
4 C01EB10 ADENOSINE Infusievloeistof, Infuus, Injectievloeistof
5 C01EB16 PEDEA (IBUPROFEN) Injectievloeistof
6 C01EB21 RAPISCAN (REGADENOSON) Injectievloeistof