Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PROPOFOL

Emulsie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROPOFOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01AX10 DIPRIVAN (PROPOFOL) Emulsie voor injectie
N01AX10 PROPOFOL Emulsie voor injectie, Injectie/infuus
N01AX10 PROPOFOL LIPURO (PROPOFOL) Emulsie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


PROPOFOL

Aantal meldingen 60
Ernstig 30
Geslacht
Man
Vrouw
23
(38%)
37
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
bronchospasme : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 1
onderdrukking ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 3
vocht in de longen : 1
Bloedvaten : 6
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
lage bloeddruk : 3
trombose : 1
veneuze trombose : 1
Hart : 15
hart- en vaataandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 3
angio-oedeem : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 2
Intoxicaties en letsels : 2
reactie gerelateerd aan infusie : 2
Lever en galwegen : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 5
alvleesklierontsteking : 2
buikpijn : 1
diarree : 2
Nier en urinewegen : 3
nierfunctie verminderd : 1
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 6
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
paniekaanval : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
wasachtige buigzaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 6
gewrichtspijn : 1
kaakklem : 1
Myopathie : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
afwijkend ECG : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
geneesmiddelinteractie : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 4
koude rillingen : 1
malaise : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 11
metabole acidose : 4
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
propofolinfuussyndroom : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
Zenuwstelsel : 15
duizeligheid : 1
dyskinesie : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 3
locked-in syndroom : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 1
spierspasmen : 3
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROPOFOL

Aantal meldingen 25.805
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.235
(55%)
9.753
(38%)
1.817
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
253
(1%)
6.747
(26%)
6.619
(26%)
10.856
(42%)
1.330
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.113
Bloed- en lymfestelsel : 305
Bloedvaten : 3.983
Chirurgische en medische verrichtingen : 115
Congenitale en genetische afwijkingen : 56
Endocrien syteem : 51
Hart : 3.531
Huid- en onderhuid : 5.145
Immuunsysteem : 4.061
Infecties en parasitaire aandoeningen : 693
Intoxicaties en letsels : 1.885
Lever en galwegen : 540
Maag-darmstelsel : 1.663
Neoplasmata : 34
Nier en urinewegen : 674
Oog : 434
Oor en evenwichtsorgaan : 62
Product aanlegenheden : 343
Psychisch : 1.273
Sociale omstandigheden : 44
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.148
Testuitslagen en onderzoeken : 2.244
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.023
Voeding en stofwisseling : 1.113
Voortplantingsstelsel en borsten : 52
Zenuwstelsel : 4.331
Zwangerschap en perinatale periode : 113
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01AX03 KETAMINE Creme
2 N01AX07 ETOMIDAAT LIPURO (ETOMIDAAT) Emulsie voor injectie
3 N01AX07 HYPNOMIDATE (ETOMIDAAT) Injectievloeistof
4 N01AX13 DISTIKSTOFOXIDE MEDICINAAL (DISTIKSTOFOXIDE) Inhalatiegas
5 N01AX14 ESKETAMINE Drank, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
6 N01AX14 ESKETIV (ESKETAMINE) Injectievloeistof
7 N01AX14 KETANEST S (ESKETAMINE) Injectievloeistof