Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PROPRANOLOL

Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROPRANOLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AA05 HEMANGIOL (PROPRANOLOL) Drank
C07AA05 PROPRANOLOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Propranolol and weight gain 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-8-2020.


PROPRANOLOL

Aantal meldingen 336
Ernstig 30
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
93
(28%)
241
(72%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 28
hoesten : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 22
onderdrukking ademhaling : 1
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 33
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 6
etalage been (claudicatio intermittens) : 2
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 3
overmatig blozen : 1
vaatnieuwvorming : 2
vaatvernauwing : 1
Hart : 18
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
hartspieraandoening : 1
ontsteking van de hartspier : 1
pulmonalisklepaandoening : 1
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 61
bloedblaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
eczeem : 1
haaruitval : 15
huidaandoening : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 6
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 14
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
zweer : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
onsteking van het neusslijmvlies : 5
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 65
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
Anesthesie van de mond : 1
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 3
colitis ulcerosa : 1
diarree : 11
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
ontstoken lippen : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
retroperitoneale fibrose : 1
tintelingen mond : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 6
nachtelijke urinelozing : 1
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 24
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 4
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochtbloeding : 1
halogezicht : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
netvliespigmentatie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
rood oog : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
oorsuizen : 5
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 96
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 6
agressie : 1
angst : 3
bedplassen : 1
depressie : 10
depressieve stemming : 6
desoriëntatie : 1
doorslaapstoornis : 1
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
extreme slaperigheid : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 5
hypnopompe hallucinaties : 1
ijlen : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 4
nachtmerrie : 11
onrust : 2
ontremming : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
reukhallucinatie : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
somnabulisme : 2
staren : 1
stemmingswisselingen : 2
tandenknarsen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
gewrichtspijn : 4
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 4
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 15
gewicht verhoogd : 10
hartfrequentie verlaagd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 88
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
huilen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 2
malaise : 5
niet lekker voelen : 1
oedeem : 3
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 4
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
toename van vetweefsel : 1
traagheid : 1
vermoeidheid : 29
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 7
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
toegenomen eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
impotentie : 5
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 94
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 22
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
hersenbloeding bij pasgeborene : 1
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 19
leverencefalopathie : 1
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 2
Polyneuropathie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 1
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 8
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROPRANOLOL

Aantal meldingen 21.542
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.730
(59%)
7.196
(33%)
1.616
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
169
(1%)
8.441
(39%)
3.528
(16%)
8.368
(39%)
1.036
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.938
Bloed- en lymfestelsel : 491
Bloedvaten : 2.073
Chirurgische en medische verrichtingen : 67
Congenitale en genetische afwijkingen : 118
Endocrien syteem : 125
Hart : 3.254
Huid- en onderhuid : 3.441
Immuunsysteem : 499
Infecties en parasitaire aandoeningen : 640
Intoxicaties en letsels : 2.354
Lever en galwegen : 270
Maag-darmstelsel : 2.707
Neoplasmata : 105
Nier en urinewegen : 344
Oog : 838
Oor en evenwichtsorgaan : 317
Product aanlegenheden : 272
Psychisch : 3.372
Sociale omstandigheden : 84
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 784
Testuitslagen en onderzoeken : 1.365
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.085
Voeding en stofwisseling : 901
Voortplantingsstelsel en borsten : 448
Zenuwstelsel : 4.554
Zwangerschap en perinatale periode : 144
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AA01 ALPRENOLOL Overige toedieningsvormen
2 C07AA02 OXPRENOLOL Overige toedieningsvormen
3 C07AA03 PINDOLOL Tablet
4 C07AA03 VISKEEN (PINDOLOL) Tablet
5 C07AA07 SOTACOR (SOTALOL) Injectie
6 C07AA07 SOTALOL Drank, Injectievloeistof, Tablet