Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PROTROMBINECOMPLEX

Poeder injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PROTROMBINECOMPLEX behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


PROTROMBINECOMPLEX

Aantal meldingen 3
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
1
(33%)
2
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
longembolie : 1
Zenuwstelsel : 2
cerebrale ischemie : 1
duizeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROTROMBINECOMPLEX

Aantal meldingen 96
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
31
(32%)
52
(54%)
13
(14%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
5
(5%)
6
(6%)
5
(5%)
80
(83%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 20
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedvaten : 22
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
Hart : 12
Huid- en onderhuid : 25
Immuunsysteem : 10
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
Intoxicaties en letsels : 13
Lever en galwegen : 5
Maag-darmstelsel : 7
Nier en urinewegen : 5
Oog : 3
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 10
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
Voeding en stofwisseling : 1
Zenuwstelsel : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B02BD02 AAFACT (FACTOR VIII) Poeder injectievloeistof
2 B02BD02 ADVATE (OCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
3 B02BD02 ADYNOVI (RURIOCTOCOG ALFA PEGOL) Poeder injectievloeistof
4 B02BD02 AFSTYLA (LONOCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
5 B02BD04 ALPROLIX (EFTRENONACOG ALFA) Poeder injectievloeistof
6 B02BD04 BENEFIX (NONACOG ALFA) Poeder injectievloeistof
7 B02BD07 CLUVOT (FACTOR XIII) Poeder voor injectie/infuus
8 B02BD02 ELOCTA (EFMOROCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
9 B02BD08 EPTACOG ALFA GEACTIVEERD Poeder injectievloeistof
10 B02BD02 ESPEROCT (TUROCTOCOG ALFA PEGOL) Poeder injectievloeistof
11 B02BD04 FACTOR IX Injectie
12 B02BD05 FACTOR VII Injectie
13 B02BD05 FACTOR VII (FACTOR VII) Poeder injectievloeistof
14 B02BD02 FACTOR VIII Injectie
15 B02BD04 FACTOR X P BEHRING (FACTOR X/FACTOR IX) Poeder voor injectie/infuus
16 B02BD03 FEIBA (F.E.I.B.A.) Poeder injectievloeistof
17 B02BD07 FIBROGAMMIN P () Injectie
18 B02BD06 HAEMATE (FACTOR VIII/VON WILLEBRANDFACTOR) Poeder injectievloeistof
19 B02BD06 HAEMATE (VON WILLEBRANDFACTOR/FACTOR VIII) Poeder injectievloeistof
20 B02BD02 HELIXATE NEXGEN (OCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
21 B02BD02 IBLIAS (OCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
22 B02BD04 IDELVION (ALBUTREPENONACOG ALFA) Poeder injectievloeistof
23 B02BD04 IMMUNINE (FACTOR IX) Poeder injectievloeistof
24 B02BD04 IMMUNINE BAXTER (FACTOR IX) Injectie
25 B02BD02 JIVI (DAMOCTOCOG ALFA PEGOL) Poeder injectievloeistof
26 B02BD02 KOGENATE BAYER (OCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
27 B02BD02 KOVALTRY (OCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
28 B02BD04 MONONINE (FACTOR IX) Poeder injectievloeistof
29 B02BD04 NANOTIV (FACTOR IX) Injectie
30 B02BD04 NONACOG ALFA Injectie
31 B02BD04 NONAFACT (FACTOR IX) Poeder injectievloeistof
32 B02BD02 NOVOEIGHT (TUROCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
33 B02BD08 NOVOSEVEN (EPTACOG ALFA GEACTIVEERD) Poeder injectievloeistof
34 B02BD02 NUWIQ (SIMOCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
35 B02BD14 OBIZUR (SUSOCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
36 B02BD02 OCTANATE (FACTOR VIII) Poeder injectievloeistof
37 B02BD02 OCTANATE LV (FACTOR VIII) Poeder injectievloeistof
38 B02BD02 OCTOCOG ALFA Injectie/infuus
39 B02BD02 REFACTO AF (MOROCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof
40 B02BD04 REFIXIA (NONACOG BETA PEGOL) Poeder injectievloeistof
41 B02BD04 RIXUBIS (NONACOG GAMMA) Poeder injectievloeistof
42 B02BD10 VEYVONDI (VONICOG ALFA) Poeder injectievloeistof
43 B02BD06 WILATE (FACTOR VIII/VON WILLEBRANDFACTOR) Poeder injectievloeistof
44 B02BD06 WILATE (FACTOR VIII/WILLEBRANDFACTOR) Injectie
45 B02BD06 WILATE (VON WILLEBRANDFACTOR/FACTOR VIII) Poeder injectievloeistof
46 B02BD10 WILFACTIN (VON WILLEBRANDFACTOR) Poeder injectievloeistof