Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PROVERA (MEDROXYPROGESTERON)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03DA02 MEDROXYPROGESTERON Tablet
G03DA02 PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 122
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
0
(0%)
121
(99%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
irritatie keel : 1
kortademigheid : 3
luchtwegaandoening : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
Hart : 9
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 38
acne : 1
angio-oedeem : 1
contact eczeem : 5
galbulten : 4
haaruitval : 8
huidaandoening : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 3
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 2
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 37
aandoening maag-darmstelsel : 1
boeren : 1
braken : 2
branderige tong : 1
buikpijn : 5
diarree : 2
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 2
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 2
stress-urine-incontinentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 20
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
afhankelijkheid van nicotine : 1
agressie : 1
angst : 1
compulsief seksueel gedrag : 1
depressie : 3
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 2
emotionele stoornis : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 3
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
Gewrichtsontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
anticonvulsivumspiegel verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38
geneesmiddelinteractie : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 2
kater : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 2
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 7
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 3
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 30
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 4
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 10
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
niet kunnen ruiken : 2
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
tintelingen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 42.733
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.386
(97%)
397
(1%)
950
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
608
(1%)
35.779
(84%)
1.164
(3%)
4.297
(10%)
885
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.385
Bloed- en lymfestelsel : 320
Bloedvaten : 1.920
Chirurgische en medische verrichtingen : 384
Congenitale en genetische afwijkingen : 290
Endocrien syteem : 237
Hart : 759
Huid- en onderhuid : 3.669
Immuunsysteem : 861
Infecties en parasitaire aandoeningen : 960
Intoxicaties en letsels : 1.759
Lever en galwegen : 317
Maag-darmstelsel : 2.354
Neoplasmata : 20.982
Nier en urinewegen : 266
Oog : 641
Oor en evenwichtsorgaan : 165
Product aanlegenheden : 221
Psychisch : 2.603
Sociale omstandigheden : 156
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.094
Testuitslagen en onderzoeken : 2.860
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.015
Voeding en stofwisseling : 560
Voortplantingsstelsel en borsten : 5.941
Zenuwstelsel : 4.445
Zwangerschap en perinatale periode : 2.142
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03DA03 HYDROXYPROGESTERON Injectie
2 G03DA03 LENTOGEST (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
3 G03DA03 PROLUTON DEPOT (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
4 G03DA04 CRINONE (PROGESTERON) Gel voor vaginaal gebruik
5 G03DA04 CYCLOGEST (PROGESTERON) Vaginale zetpil
6 G03DA04 LUTINUS (PROGESTERON) Tablet voor vaginaal gebruik
7 G03DA04 PROGESTERON Creme
8 G03DA04 UTROGESTAN (PROGESTERON) Capsule, Capsule voor vaginaal gebruik