Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DIVERSE ALLERGENEN

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIVERSE ALLERGENEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-10-2022.


DIVERSE ALLERGENEN

Aantal meldingen 29
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
13
(45%)
16
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
beklemming keel : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Endocrien syteem : 1
auto-immune thyreoïditis : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 6
angio-oedeem : 2
eczeem : 2
galbulten : 1
Jeuk : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 1
recall fenomeen : 1
Maag-darmstelsel : 9
buikklachten : 1
buikpijn : 3
caries tanden : 1
diarree : 1
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 1
pijn in de bovenbuik : 1
Psychisch : 6
angst : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
paniekaanval : 1
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
malaise : 1
oedeem slijmvlies : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
pijn in de borstkas : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 4
hoofdpijn : 1
migraine : 1
neuralgische amyotrofie : 1
perifere zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIVERSE ALLERGENEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 V01AA02 ALLERGOVIT (GRASPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
2 V01AA02 ALUSTAL (GRASPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
3 V01AA02 ALUTARD SQ INHALATIEALLERGENEN (GRASPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
4 V01AA02 GRAZAX (GRASPOLLENALLERGEEN) Tablet
5 V01AA02 GRAZAX (INHALATIEALLERGEEN) Tablet
6 V01AA02 GRAZAX (TIMOTHEEGRASPOLLEN) Tablet
7 V01AA02 ORALAIR (GRASPOLLENALLERGEEN) Tablet
8 V01AA02 ORALAIR (INHALATIEALLERGEEN) Tablet
9 V01AA02 PHOSTAL (GRASPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
10 V01AA02 POLLINEX (GRASPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
11 V01AA02 PURETHAL (GRASPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
12 V01AA02 STALORAL (GRASPOLLENALLERGEEN) Vloeistof
13 V01AA02 SUBLIVAC (GRASPOLLENALLERGEEN) Druppels
14 V01AA03 ACARIZAX (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Tablet
15 V01AA03 ALUSTAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
16 V01AA03 ALUTARD (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
17 V01AA03 ALUTARD SQ INHALATIEALLERGENEN (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
18 V01AA03 HUISSTOFMIJTENALLERGEEN Vloeistof
19 V01AA03 PHOSTAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
20 V01AA03 PURETHAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
21 V01AA03 STALORAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Vloeistof
22 V01AA03 SUBLIVAC (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Druppels
23 V01AA05 ALLERGOVIT (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
24 V01AA05 ALUSTAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
25 V01AA05 ALUTARD SQ INHALATIEALLERGENEN (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
26 V01AA05 ITULAZAX (BOOMPOLLENALLERGEEN) Tablet
27 V01AA05 PHOSTAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
28 V01AA05 POLLINEX (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
29 V01AA05 PURETHAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
30 V01AA05 STALORAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Vloeistof
31 V01AA05 SUBLIVAC (BOOMPOLLENALLERGEEN) Druppels
32 V01AA07 ALK SPECIFIC (HOMMELGIF) Injectie
33 V01AA07 ALUTARD SQ INSEKTENALLERGENEN (BIJENGIF) Injectievloeistof
34 V01AA07 ALUTARD SQ INSEKTENALLERGENEN (WESPENGIF) Injectievloeistof
35 V01AA07 PAPIERWESPENGIF Injectie
36 V01AA07 PHARMALGEN (BIJENGIF) Poeder injectievloeistof
37 V01AA07 PHARMALGEN (PAPIERWESPENGIF) Injectie
38 V01AA07 PHARMALGEN (WESPENGIF) Injectie
39 V01AA07 WESPENGIF Poeder injectievloeistof
40 V01AA10 PURETHAL (BLOEMENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
41 V01AA10 STALORAL (BLOEMENALLERGEEN) Vloeistof
42 V01AA11 ALK DEPOT (DIERALLERGEEN) Injectievloeistof
43 V01AA11 ALUTARD SQ INHALATIEALLERGENEN (DIERALLERGEEN) Suspensie voor injectie
44 V01AA11 STALORAL (DIERALLERGEEN) Vloeistof
45 V01AA11 SUBLIVAC (DIERALLERGEEN) Druppels