Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

RISPERIDON

Drank, Omhulde tablet, Smelttablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RISPERIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AX08 RISPERDAL (RISPERIDON) Drank, Omhulde tablet
N05AX08 RISPERDAL CONSTA (RISPERIDON) Poeder voor injectie
N05AX08 RISPERDAL QUICKLET (RISPERIDON) Smelttablet
N05AX08 RISPERIDON Drank, Omhulde tablet, Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
2 Passier J.L.M., Bemelmans B.L.H., Puijenbroek van E.P. Antipsychotica soms oorzaak urine-incontinentie Tijdschr. Huisartsgeneeskunde 2004 21(3):92-93
3 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
4 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
5 Dubbelman Y.D., Thung F.H., Heeringa M. Ernstige tardieve dyskinesieen tijdens behandeling met risperidon en fluoxetine. NTVG 1998 142:1508-11
6 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
7 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
8 Boekel, A. van Parkinsonisme door gebruik geneesmiddelen onderschat Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(49):20-21
9 Passier J.L.M.,Ruigewaard N.A.M., Diemont W.L. Risperidon en gestoorde glucosetolerantie Ned. Tijdschr. Psychiatrie 2003 45:4
10 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
2 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
3 Risperdal® en gestoorde glucose tolerantie 2001
4 Risperidon and pipamperon in association with epistaxis 2007
5 Risperidone and epistaxis 2004
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


RISPERIDON

Aantal meldingen 604
Ernstig 145
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
303
(50%)
299
(50%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 61
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 21
droge keel : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
hypopnoea : 1
kortademigheid : 16
kramp van de mond en slokdarm : 1
longembolie : 4
loopneus : 1
neusverstopping : 3
orofaryngeale pijn : 2
prikkeling voorhoofdsholten : 1
slaap apneu syndroom : 2
snurken : 1
stemstoornis : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 22
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 7
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
leukocytose : 2
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 15
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
lymfoedeem : 1
maligne hypertensie : 1
Spataderen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 21
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 13
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
vervroegde pubertijd : 5
Hart : 33
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
Cardiovascular symptom : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 4
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
sinusaritmie : 1
snel hartritme : 4
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 61
acne : 2
angio-oedeem : 6
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
Cutaneous symptom : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 4
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 3
pigmentatieaandoening : 1
post-inflammatoire pigmentatieverandering : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
borstontsteking : 1
infectie : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking tandvlees : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 7
gewrichtsontwrichting : 1
off-label gebruik : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 2
overdosis : 1
val : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 84
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braakneiging : 1
braken : 10
buikklachten : 2
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 5
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
lip droog : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking van de huig : 1
onwelriekende adem : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 2
tongoedeem : 2
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 10
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 2
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 3
borstkanker : 1
prolactineproducerende hypofysetumor : 1
tumor in de hypofyse : 1
Nier en urinewegen : 33
aandoening urinelozing : 2
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 3
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 11
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 3
vaak plassen : 3
vaker urineren : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 32
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
Afwijking oogbeweging : 2
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
oculogyrische crisis : 2
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
abnormale smaak van product : 1
Psychisch : 146
abnormaal gedrag : 4
afhankelijkheid : 1
agressie : 3
angst : 9
Apathisch : 5
bedplassen : 3
depressie : 6
depressieve stemming : 5
dissociatie : 1
dwang : 1
eetstoornis : 2
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele armoede : 4
emotionele stoornis : 3
gelijkmatige stemming : 4
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
ijlen : 2
katatonie : 1
leerhandicap : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 3
Lusteloos : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 4
ontremming : 1
onverschillig : 1
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
pavor nocturnus : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
posttraumatische stressstoornis : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 9
stemmingswisselingen : 1
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 2
tic : 4
verlies van dromen : 1
verminderd libido : 10
verminderde interesse : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 4
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 6
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 2
sociaal probleem : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 52
botpijn : 1
dwangstand van het hoofd : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
groeivertraging : 1
kaakklem : 4
Klachten skelet/spierstelsel : 1
mobiliteit verminderd : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 10
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 5
spierstijfheid : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 6
verminderde botdichtheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 65
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 39
gewicht verlaagd : 1
glucosetolerantietest abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 7
sperma analyse abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 125
dorst : 6
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 9
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
honger : 3
koorts : 7
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 5
malaise : 6
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 11
perifeer oedeem : 11
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 4
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 15
verslechtering van de aandoening : 5
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 40
abnormale gewichtstoename : 1
afwijking lichaamsvet : 1
diabetes mellitus : 8
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
overgewicht : 1
toegenomen eetlust : 5
type 1 diabetes mellitus : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 2
verminderde eetlust : 4
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 2
vocht vasthouden : 1
zwaarlijvigheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 97
aspermie : 1
borstaandoening vrouwelijk : 1
borstpijn : 4
borstvergroting : 1
impotentie : 9
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 8
melkafscheiding : 27
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
pijn scrotum : 1
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 3
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 18
wegblijven van de menstruatie : 8
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 213
aandachtstoornis : 5
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 4
bewegingsarmoede : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 4
bradykinesie : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 8
dyskinesie : 4
dysstasie : 2
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 9
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
halfzijdige blindheid : 1
herseninfarct : 4
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 16
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
maligne neuroleptica syndroom : 13
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
neurologisch symptoom : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 4
petit mal epilepsie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 4
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 10
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 9
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 19
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 12
veranderd bewustzijn : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RISPERIDON

Aantal meldingen 105.244
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
33.774
(32%)
62.812
(60%)
8.658
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
892
(1%)
60.606
(58%)
16.668
(16%)
24.978
(24%)
2.100
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.459
Bloed- en lymfestelsel : 2.360
Bloedvaten : 2.787
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.232
Congenitale en genetische afwijkingen : 321
Endocrien syteem : 5.564
Hart : 4.465
Huid- en onderhuid : 3.742
Immuunsysteem : 576
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.835
Intoxicaties en letsels : 21.145
Lever en galwegen : 1.819
Maag-darmstelsel : 7.623
Neoplasmata : 714
Nier en urinewegen : 2.406
Oog : 2.495
Oor en evenwichtsorgaan : 411
Product aanlegenheden : 2.932
Psychisch : 23.768
Sociale omstandigheden : 721
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.231
Testuitslagen en onderzoeken : 14.631
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.545
Voeding en stofwisseling : 16.969
Voortplantingsstelsel en borsten : 28.607
Zenuwstelsel : 29.060
Zwangerschap en perinatale periode : 276
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AX12 ABILIFY (ARIPIPRAZOL) Injectievloeistof, Tablet
2 N05AX12 ABILIFY MAINTENA (ARIPIPRAZOL) Poeder voor injectie
3 N05AX12 ARIPIPRAZOL Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet
4 N05AX13 INVEGA (PALIPERIDON) Tablet met gereguleerde afgifte
5 N05AX13 PALIPERIDON Tablet met gereguleerde afgifte
6 N05AX13 TREVICTA (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
7 N05AX13 XEPLION (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
8 N05AX15 REAGILA (CARIPRAZINE) Capsule
9 N05AX16 RXULTI (BREXPIPRAZOL) Tablet