Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TOCILIZUMAB

Injectievloeistof, Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TOCILIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AC07 ROACTEMRA (TOCILIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
L04AC07 TOCILIZUMAB Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Poppelaars F, van Lint J, Vonkeman H, van der Sijs H, Zwaveling J, Drent M, Kerskes M, van Zanten A, Jessurun N Tocilizumab lijkt veilig toepasbaar bij COVID-19 Pharmaceutisch Weekblad 2021 156 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tocilizumab and necrotising fasciitis 2012 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


TOCILIZUMAB

Aantal meldingen 90
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
16
(18%)
74
(82%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
beklemming keel : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 3
longembolie : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 1
hypertensieve crisis : 1
opvlieger : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
levertransplantaat : 1
Hart : 10
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartaandoening : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 2
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 15
angio-oedeem : 2
galbulten : 1
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) : 2
huidreactie : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
nagelloslating : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
verandering haartextuur : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
diverticulitis : 4
gelokaliseerde infectie : 1
griep : 1
Hepatitis B reactivation : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 2
longontsteking : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking tandvlees : 1
psoas-abces : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
Lever en galwegen : 5
acuut leverfalen : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 34
acuut abdomen : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
darm-perforatie : 3
diarree : 2
diverticulaire perforatie : 1
Hyperesthesie tanden : 1
ileumperforatie : 1
lipzwelling : 2
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandvlees aandoening : 1
tongoedeem : 1
vergroting speekselklier : 1
Neoplasmata : 2
hepatocellulair carcinoom : 1
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
Oog : 3
droog oog : 1
ulceratieve keratitis : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 2
plots gehoorverlies : 1
Psychisch : 5
hallucinaties : 1
Lusteloos : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Spierpijn : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk verhoogd : 1
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
haptoglobine verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
prostaat specifiek antigeen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 50
geneesmiddelinteractie : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 1
koude rillingen : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 5
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 5
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 6
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
borstaandoening : 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
Zenuwstelsel : 13
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 8
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TOCILIZUMAB

Aantal meldingen 63.951
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
44.526
(70%)
13.954
(22%)
5.471
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
688
(1%)
34.361
(54%)
6.378
(10%)
19.933
(31%)
2.591
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.203
Bloed- en lymfestelsel : 3.096
Bloedvaten : 3.775
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.397
Congenitale en genetische afwijkingen : 98
Endocrien syteem : 227
Hart : 2.222
Huid- en onderhuid : 7.620
Immuunsysteem : 2.955
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17.566
Intoxicaties en letsels : 13.475
Lever en galwegen : 1.476
Maag-darmstelsel : 8.328
Neoplasmata : 2.399
Nier en urinewegen : 1.317
Oog : 2.027
Oor en evenwichtsorgaan : 712
Product aanlegenheden : 1.029
Psychisch : 2.006
Sociale omstandigheden : 396
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10.963
Testuitslagen en onderzoeken : 9.050
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25.906
Voeding en stofwisseling : 1.804
Voortplantingsstelsel en borsten : 488
Zenuwstelsel : 6.769
Zwangerschap en perinatale periode : 299
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AC01 ZENAPAX () Infuus
2 L04AC01 ZINBRYTA (DACLIZUMAB) Injectie
3 L04AC02 BASILIXIMAB Infuus
4 L04AC02 SIMULECT (BASILIXIMAB) Poeder voor infuus
5 L04AC03 ANAKINRA Injectie
6 L04AC03 KINERET (ANAKINRA) Injectievloeistof
7 L04AC05 STELARA (USTEKINUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
8 L04AC05 USTEKINUMAB Injectie/infuus
9 L04AC08 CANAKINUMAB Injectie
10 L04AC08 ILARIS (CANAKINUMAB) Injectievloeistof
11 L04AC10 COSENTYX (SECUKINUMAB) Injectievloeistof
12 L04AC11 SILTUXIMAB Infuus
13 L04AC11 SYLVANT (SILTUXIMAB) Poeder voor infuus
14 L04AC12 KYNTHEUM (BRODALUMAB) Injectievloeistof
15 L04AC13 TALTZ (IXEKIZUMAB) Injectievloeistof
16 L04AC14 KEVZARA (SARILUMAB) Injectievloeistof
17 L04AC16 TREMFYA (GUSELKUMAB) Injectievloeistof
18 L04AC17 ILUMETRI (TILDRAKIZUMAB) Injectievloeistof
19 L04AC18 SKYRIZI (RISANKIZUMAB) Injectievloeistof
20 L04AC19 ENSPRYNG (SATRALIZUMAB) Injectievloeistof
21 L04AC21 BIMZELX (BIMEKIZUMAB) Injectievloeistof