Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ROCEPHIN (CEFTRIAXON/LIDOCAINE)

Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROCEPHIN (CEFTRIAXON/LIDOCAINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01DD04 CEFTRIAXON Infusievloeistof, Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus, Poeder voor injectie/infuus
J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON) Infuus, Injectie
J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON/LIDOCAINE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ceftriaxon and hepatitis 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


CEFTRIAXON

Aantal meldingen 182
Ernstig 66
Geslacht
Man
Vrouw
81
(45%)
101
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
Faryngeale zwelling : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 7
neusverstopping : 1
niezen : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
snelle ademhaling : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 29
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 5
Immune trombocytopenie : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 4
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
bijnierbloeding : 1
stoornis functie bijnier : 1
Hart : 14
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
snel hartritme : 3
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 44
angio-oedeem : 2
galbulten : 6
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 11
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 5
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
Intoxicaties en letsels : 3
medicatiefout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
val : 1
Lever en galwegen : 15
afwijkende leverfunctie : 1
galblaasdilatatie : 1
galstenen : 4
galstuwing : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Pseudocholelithiasis : 1
Maag-darmstelsel : 54
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 5
buikpijn : 1
diarree : 18
droge mond : 1
gingiva-pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 13
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 16
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
kristalurie : 2
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 5
nierstenen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
verstopping in de urineweg : 1
Oog : 8
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ongemak in het oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 17
abnormaal gedrag : 1
angst : 1
angst voor de dood : 1
depressieve stemming : 1
ijlen : 1
katatonie : 1
nachtmerrie : 2
paniekstoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
seksueel ongepast gedrag : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 2
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 14
bloed creatinefosfokinase MB : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 45
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
koorts : 9
koude rillingen : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvliesonsteking : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 61
aandachtstoornis : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 9
epilepsie : 2
extrapiramidale aandoening : 1
geheugen vermindering : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 15
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 6
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 2
verstoorde smaak : 8
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CEFTRIAXON

Aantal meldingen 133.109
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
72.324
(54%)
58.697
(44%)
2.088
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.646
(1%)
10.599
(8%)
101.151
(76%)
17.683
(13%)
2.030
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 12.371
Bloed- en lymfestelsel : 4.735
Bloedvaten : 5.236
Chirurgische en medische verrichtingen : 141
Congenitale en genetische afwijkingen : 73
Endocrien syteem : 20
Hart : 5.307
Huid- en onderhuid : 73.296
Immuunsysteem : 13.134
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.999
Intoxicaties en letsels : 1.217
Lever en galwegen : 2.764
Maag-darmstelsel : 18.891
Neoplasmata : 76
Nier en urinewegen : 1.481
Oog : 2.937
Oor en evenwichtsorgaan : 498
Product aanlegenheden : 87
Psychisch : 1.471
Sociale omstandigheden : 26
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.226
Testuitslagen en onderzoeken : 5.099
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.744
Voeding en stofwisseling : 744
Voortplantingsstelsel en borsten : 166
Zenuwstelsel : 8.294
Zwangerschap en perinatale periode : 120
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01DD01 CEFOTAXIM Infuus, Poeder injectievloeistof
2 J01DD01 CLAFORAN (CEFOTAXIM) Injectie
3 J01DD02 CEFTAZIDIM Infusievloeistof, Infuus, Poeder injectievloeistof
4 J01DD02 CEFTAZIDIM Overige toedieningsvormen
5 J01DD02 FORTUM (CEFTAZIDIM) Injectie
6 J01DD08 CEFIXIM Overige toedieningsvormen
7 J01DD14 CEDAX (CEFTIBUTEN) Capsule
8 J01DD52 ZAVICEFTA (CEFTAZIDIM/AVIBACTAM) Poeder voor infuus