Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ROFECOXIB

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROFECOXIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AH02 ROFECOXIB Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 de Langen-Wouterse J.J Verhoging lithiumconcentratie bij gelijktijdig gebruik met rofecoxib Geneesmiddelenbulletin 2003 37(7):87-88 Download publicatie

2 van Puijenbroek E.P Rofecoxib (Vioxx® ) en mogelijke cardiale bijwerkingen Geneesmiddelenbulletin 2001 35(3):34 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013 Signals document
2 Rofecoxib en cardiale bijwerkingen 2000 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 25-1-2022.


ROFECOXIB

Aantal meldingen 401
Ernstig 80
Geslacht
Man
Vrouw
112
(28%)
289
(72%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
bloedneus : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 26
loopneus : 1
pleurale effusie : 1
slaap apneu syndroom : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 2
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
Bloedvaten : 21
aderverkalking : 1
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
flauwvallen : 1
hoge bloeddruk : 1
lage bloeddruk : 1
maligne hypertensie : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 10
Hart : 46
aandoening hartklep : 1
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartfalen : 2
hartfalen : 3
hartinfarct : 10
hartkloppingen : 18
kransslagaderstenose : 1
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 69
angio-oedeem : 6
butterfly rash : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 2
galbulten : 5
haaruitval : 6
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgezwel : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 12
nagelloslating : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 6
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
schilferende huiduitslag met pukkels : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
buikvliesontsteking : 1
onderhuids abces : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 2
posttraumatische pijn : 1
val : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 3
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 116
aandoening maag-darmstelsel : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 4
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 3
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 2
boeren : 1
braken : 4
buikbloeding : 4
buikklachten : 4
buikpijn : 12
colitis ulcerosa : 1
diarree : 7
maag-darm bloeding : 5
maagklachten : 6
maagontsteking : 1
maagperforatie : 4
maagverval met bloeding : 1
maagzweer : 1
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 2
maagzweerperforatie : 2
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 7
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 4
zweertje in de mond : 3
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 1
colonkanker : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 27
afsluiting netvliesader : 2
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 1
Psychisch : 52
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
agressie : 2
angst : 1
Apathisch : 4
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 7
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 5
het uitblijven van een orgasme : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
psychotische stoornis : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 6
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
artrose : 1
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
psoriasis arthropathica : 1
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 10
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
protrombinespiegel verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 87
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gezichtszwelling : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
kater : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 7
oedeem : 13
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 18
pijn in de borstkas : 14
statisch oedeem : 1
temperatuurintolerantie : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 10
diabetes mellitus : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 3
Zenuwstelsel : 99
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 6
bewustzijnsverlies : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
duizeligheid : 27
dyskinesie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 5
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 16
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 8
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
trombose hersenslagader : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ROFECOXIB

Aantal meldingen 65.051
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
36.852
(57%)
25.411
(39%)
2.788
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
88
(0%)
50.880
(78%)
339
(1%)
12.221
(19%)
1.523
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.681
Bloed- en lymfestelsel : 2.566
Bloedvaten : 12.692
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.346
Congenitale en genetische afwijkingen : 327
Endocrien syteem : 726
Hart : 27.419
Huid- en onderhuid : 5.501
Immuunsysteem : 1.444
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.590
Intoxicaties en letsels : 8.047
Lever en galwegen : 1.947
Maag-darmstelsel : 15.881
Neoplasmata : 1.516
Nier en urinewegen : 5.645
Oog : 2.705
Oor en evenwichtsorgaan : 1.289
Product aanlegenheden : 139
Psychisch : 8.433
Sociale omstandigheden : 371
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.319
Testuitslagen en onderzoeken : 8.245
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.419
Voeding en stofwisseling : 6.256
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.606
Zenuwstelsel : 22.588
Zwangerschap en perinatale periode : 53
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AH01 CELEBREX (CELECOXIB) Capsule
2 M01AH01 CELECOXIB Capsule
3 M01AH03 VALDECOXIB Overige toedieningsvormen
4 M01AH04 DYNASTAT (PARECOXIB) Poeder injectievloeistof
5 M01AH05 ARCOXIA (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
6 M01AH05 AUXIB (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
7 M01AH05 ETORICOXIB Filmomhulde tablet