Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SALBUTAMOL

Aerosol

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SALBUTAMOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Bittere Pil: salbutamol Gezondgids 2016 2016 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Salbutamol inhalation and dental caries 2008 Signals document

2 Salbutamol and Hallucinations 2017 Signals document

3 Commissie Praktijk: Melding na substitutie salmeterol/fluticason poederinhalator & Meldingen verminderde effectiviteit salbutamol aerosol Sandoz® 2016 Signals document

4 Decreased effectivity associated with the revised formulation of the salbutamol aerosol from Sandoz® 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


SALBUTAMOL

Aantal meldingen 780
Ernstig 72
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
312
(40%)
466
(60%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 211
astma : 24
beklemming keel : 1
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 1
bloedneus : 14
bronchospasme : 6
droge keel : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 22
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 6
kortademigheid : 86
longaandoening : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
luchtwegirritatie : 2
neusverstopping : 1
niezen : 2
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 10
pleurale effusie : 1
productieve hoest : 2
Sinus pain : 1
snelle ademhaling : 1
stembandaandoening : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 11
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verstikkingsgevoel : 1
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloedvaten : 12
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 104
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartfalen : 2
hartkloppingen : 72
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 6
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 14
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 100
acne : 2
angio-oedeem : 4
blaar : 1
bloedblaar : 1
Circumorale zwelling : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 17
haaruitval : 3
huiduitslag : 21
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 7
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 11
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 7
vervellen : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
amandelontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
faryngitis : 2
longontsteking : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medisch hulpmiddel moeilijk te gebruiken : 1
onjuiste dosis toegediend door medisch hulpmiddel : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 128
aften : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braakneiging : 3
braken : 10
branderige tong : 1
buikpijn : 11
caries tanden : 13
diarree : 10
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 18
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 3
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandaandoening : 3
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandverkleuring : 6
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 2
albumine in de urine : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
urinewegaandoening : 1
Oog : 10
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 2
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 113
aangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 2
Drug delivery system issue : 1
klacht over product : 95
medisch hulpmiddel defect : 1
Product delivery mechanism issue : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 7
product substitutieaangelegenheid : 5
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 162
abnormaal gedrag : 8
abnormale dromen : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 12
angst : 9
depressie : 1
depressieve stemming : 6
doorslaapstoornis : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 2
gedragsproblemen : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 10
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 3
neurose : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 16
opzettelijke automutilatie : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 7
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 20
Separation anxiety disorder : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 8
spanning : 1
Speech sound disorder : 1
stemmingswisselingen : 2
tachyphrenia : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verminderd oogcontact : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 6
zenuwachtigheid : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 58
gewrichtspijn : 3
groeivertraging : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 3
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 21
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 25
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed albumine verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 15
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 360
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 1
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 39
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 4
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 3
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
honger : 1
huilen : 4
koorts : 3
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 2
malaise : 10
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking : 1
onverwacht effect : 99
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 8
pijn op de injectieplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
secretie uitscheiding : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 8
therapeutische respons vertraagd : 1
verminderde werkzaamheid : 119
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 4
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 239
aandachtstoornis : 4
aura : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 28
epilepsie : 2
flauwvallen : 6
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 41
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 32
perifere motorische neuropathie : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
trilling/beving (tremor) : 87
verhoogde spanning : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 11
Zwangerschap en perinatale periode : 2
hypotone baarmoeder : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SALBUTAMOL

Aantal meldingen 89.083
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
50.311
(56%)
31.576
(35%)
7.196
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
521
(1%)
65.005
(73%)
12.051
(14%)
8.941
(10%)
2.565
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 22.115
Bloed- en lymfestelsel : 441
Bloedvaten : 2.346
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.641
Congenitale en genetische afwijkingen : 222
Endocrien syteem : 196
Hart : 9.393
Huid- en onderhuid : 5.758
Immuunsysteem : 2.080
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.267
Intoxicaties en letsels : 32.400
Lever en galwegen : 267
Maag-darmstelsel : 6.526
Neoplasmata : 958
Nier en urinewegen : 744
Oog : 1.600
Oor en evenwichtsorgaan : 477
Product aanlegenheden : 17.089
Psychisch : 4.992
Sociale omstandigheden : 802
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.494
Testuitslagen en onderzoeken : 4.716
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.073
Voeding en stofwisseling : 1.989
Voortplantingsstelsel en borsten : 249
Zenuwstelsel : 13.349
Zwangerschap en perinatale periode : 328
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03AC03 BRICANYL (TERBUTALINE) Inhalatiepoeder
2 R03AC03 TERBUTALINE Inhalatiepoeder
3 R03AC04 FENOTEROL (SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA R03AC04) Overige toedieningsvormen
4 R03AC12 SALMETEROL Aerosol, Inhalatiepoeder
5 R03AC12 SEREVENT (SALMETEROL) Aerosol, Inhalatiepoeder
6 R03AC13 ATIMOS (FORMOTEROL) Aerosol
7 R03AC13 FORADIL (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
8 R03AC13 FORMOTEROL Inhalatiepoeder
9 R03AC13 FORMOTEROL (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
10 R03AC13 FORMOTEROL NOVOLIZER (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
11 R03AC13 OXIS (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
12 R03AC18 HIROBRIZ BREEZHALER (INDACATEROL) Inhalatiepoeder
13 R03AC18 ONBREZ BREEZHALER (INDACATEROL) Inhalatiepoeder
14 R03AC19 STRIVERDI (OLODATEROL) Vernevelvloeistof