Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ARTICAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ARTICAINE, COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-10-2022.


ARTICAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 178
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
45
(25%)
133
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 27
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 10
loopneus : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
niezen : 2
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 2
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 12
bleekheid : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 2
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
centraal zenuwstelsel stimulatie : 1
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 28
hartaandoening : 2
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 5
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 29
angio-oedeem : 2
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 5
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
kippenvel : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
periorale dermatitis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 4
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 73
aandrang voor ontlasting : 1
aften : 1
anaal spasme : 1
Anesthesie van de mond : 2
bloederige ontlasting : 1
braken : 7
buikklachten : 3
buikpijn : 1
burning mouth-syndroom : 2
diarree : 9
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 7
gingiva-pijn : 3
lip droog : 1
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de mond : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvleesontsteking met zweervorming (ulceratieve gingivitis) : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
Nier en urinewegen : 3
aandoening van de nier : 1
bloed in de urine : 1
nierpijn : 1
Oog : 24
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 10
glasvochttroebelingen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
ooglidfunctieaandoening : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 18
draaiduizeligheid : 2
duizeligheid positioneel : 1
oorpijn : 3
oorsuizen : 8
overgevoeligheid voor geluid : 2
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 26
agressie : 1
angst : 5
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 2
Lusteloos : 1
manie : 1
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
vertraagd denken : 1
vrees : 1
Sociale omstandigheden : 1
bedlegerig : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 37
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
gewrichtspijn : 2
kaakklem : 2
nekpijn : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 2
rugpijn : 3
spieraandoening : 2
Spierpijn : 5
spierspasmen : 7
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 5
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
zuurstofsaturatie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 85
aandoening in multipele organen : 1
aangezichtspijn : 2
Adverse food reaction : 1
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 4
gevoelloosheid van de plaats van toediening : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
koorts : 4
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 12
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 24
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 7
gebrek aan vitamine-B12 : 2
verminderde eetlust : 4
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
tepelvloed : 1
Zenuwstelsel : 208
aandachtstoornis : 2
aangezichtspijn : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 30
epilepsie : 5
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
evenwichtsstoornis : 3
extensoren voetzool respons : 1
flauwvallen : 11
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 39
neurologisch symptoom : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
paraparese : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 11
smaakverlies : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 16
trilling/beving (tremor) : 11
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 8
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
zenuwpijn : 5
zenuwstelselaandoening : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ARTICAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 730
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
460
(63%)
224
(31%)
46
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
91
(12%)
23
(3%)
604
(83%)
10
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 88
Bloed- en lymfestelsel : 9
Bloedvaten : 79
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Hart : 58
Huid- en onderhuid : 163
Immuunsysteem : 68
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
Intoxicaties en letsels : 38
Lever en galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 139
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 5
Oog : 44
Oor en evenwichtsorgaan : 22
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 34
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 38
Testuitslagen en onderzoeken : 19
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 294
Voeding en stofwisseling : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
Zenuwstelsel : 266
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB08 ARTICAINE Injectievloeistof
2 N01BB01 BUPIVACAINE Infusievloeistof, Infuus, Injectievloeistof
3 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
4 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infusievloeistof
5 N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
6 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
7 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
8 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
9 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Injectievloeistof
10 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectievloeistof
11 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
12 N01BB02 DENTINOX (LIDOCAINE) Vloeistof
13 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel
14 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
15 N01BB01 EXPAREL (BUPIVACAINE) <<<Dispersie v injectie mva>>>
16 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
17 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
18 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
19 N01BB02 LIDBREE (LIDOCAINE) Gel
20 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Infusievloeistof, Injectievloeistof, Neusspray
21 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
22 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Zalf
23 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme
24 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE Zalf
25 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
26 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
27 N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectievloeistof
28 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
29 N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
30 N01BB03 MEPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
31 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
32 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
33 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
34 N01BB01 PANKAINE GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
35 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
36 N01BB04 PRILOCAINE Injectievloeistof
37 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
38 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectievloeistof
39 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
40 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
41 N01BB09 ROPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
42 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
43 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof, Injectievloeistof
44 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectievloeistof
45 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
46 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectievloeistof, Spray
47 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
48 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray, Oplossing