Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OCTREOTIDE

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OCTREOTIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H01CB02 OCTREOTIDE Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor injectie
H01CB02 SANDOSTATINE (OCTREOTIDE) Injectievloeistof, Poeder voor injectie
H01CB02 SIROCTID (OCTREOTIDE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


OCTREOTIDE

Aantal meldingen 53
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
21
(40%)
31
(58%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 2
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 9
galbulten : 1
haaruitval : 2
huiduitslag : 2
Jeuk : 1
nachtzweten : 1
nagelloslating : 1
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Lever en galwegen : 1
galstenen : 1
Maag-darmstelsel : 18
alvleesklierontsteking : 1
Anesthesie van de mond : 1
boeren : 1
braken : 2
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 2
gezwollen tong : 3
misselijkheid : 1
necrotiserende colitis : 1
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 2
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
ooraandoening : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 1
liespijn : 1
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
bloeding op de injectieplaats : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
Geneesmiddeleffect minder dan verwacht : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatswarmte : 1
lichaamszwakte : 2
nodule op injectieplaats : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 5
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
borstvergroting : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 15
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 3
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 5
spierspasmen : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OCTREOTIDE

Aantal meldingen 25.928
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.452
(48%)
10.394
(40%)
3.082
(12%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
68
(0%)
15.381
(59%)
2.843
(11%)
6.920
(27%)
716
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.254
Bloed- en lymfestelsel : 634
Bloedvaten : 2.292
Chirurgische en medische verrichtingen : 486
Congenitale en genetische afwijkingen : 93
Endocrien syteem : 379
Hart : 1.609
Huid- en onderhuid : 2.365
Immuunsysteem : 329
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.643
Intoxicaties en letsels : 5.665
Lever en galwegen : 1.501
Maag-darmstelsel : 7.750
Neoplasmata : 3.372
Nier en urinewegen : 1.088
Oog : 607
Oor en evenwichtsorgaan : 310
Product aanlegenheden : 3.056
Psychisch : 1.780
Sociale omstandigheden : 66
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.655
Testuitslagen en onderzoeken : 5.118
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.337
Voeding en stofwisseling : 2.417
Voortplantingsstelsel en borsten : 323
Zenuwstelsel : 4.063
Zwangerschap en perinatale periode : 88
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H01CB01 SOMATOSTATINE Injectie/infuus
2 H01CB03 MYTOLAC (LANREOTIDE) Injectievloeistof
3 H01CB03 SOMATULINE (LANREOTIDE) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
4 H01CB05 SIGNIFOR (PASIREOTIDE) Injectievloeistof, Poeder voor injectie