Lareb Databank

Opnieuw zoeken

METHYLPREDNISOLON

Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in METHYLPREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB04 DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Injectievloeistof
H02AB04 METHYLPREDNISOLON Capsule, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Tablet
H02AB04 SOLU-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 141
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
41
(29%)
100
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
hik : 6
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 5
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
eosinopenie : 1
Normocytic anaemia : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
opvlieger : 5
perifere arterie trombose : 1
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
syndroom van Cushing : 1
Hart : 19
hart- en vaataandoening : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 33
blaar : 1
dunne huid : 2
galbulten : 2
haaruitval : 4
huidaandoening : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidhypopigmentatie : 2
huiduitslag : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 4
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 1
roodheid : 9
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
Candida-infectie : 1
hepatitis-E : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 30
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
braken : 2
buikklachten : 2
diarree : 3
droge mond : 3
infrequente stoelgang : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 6
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
tandvlees aandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 3
bloed in de urine : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 14
bijziendheid : 1
glasvochtloslating : 1
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 3
staar : 3
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 1
ooraandoening : 1
Psychisch : 38
angst : 1
compulsief winkelen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
emotionele stoornis : 1
gedragsproblemen : 1
gelijkmatige stemming : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 9
tachyphrenia : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
artrose : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 4
pijnlijk stuitje : 2
Problemen ledemaat : 3
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 7
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 47
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 4
het koud hebben : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
pijn op infuusplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
ulcus bloedend : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 10
weefselschade op injectieplaats : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 7
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 2
vetzucht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
Heavy menstrual bleeding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 86
beroerte (CVA) : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
Brain fog : 1
branderig gevoel : 1
cauda equina syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 1
diplegie : 1
duizeligheid : 8
Electric shock sensation : 1
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 22
hypersomnie : 2
migraine : 1
monoparese : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 3
presyncope : 2
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 1
slaperigheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 4
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 25
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 62.792
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
32.487
(52%)
26.311
(42%)
3.994
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
512
(1%)
19.270
(31%)
25.961
(41%)
16.229
(26%)
820
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.430
Bloed- en lymfestelsel : 3.273
Bloedvaten : 4.660
Chirurgische en medische verrichtingen : 316
Congenitale en genetische afwijkingen : 188
Endocrien syteem : 853
Hart : 3.155
Huid- en onderhuid : 9.825
Immuunsysteem : 4.233
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9.353
Intoxicaties en letsels : 6.269
Lever en galwegen : 1.766
Maag-darmstelsel : 10.002
Neoplasmata : 1.248
Nier en urinewegen : 2.192
Oog : 1.998
Oor en evenwichtsorgaan : 486
Product aanlegenheden : 390
Psychisch : 4.852
Sociale omstandigheden : 214
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.516
Testuitslagen en onderzoeken : 6.516
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.435
Voeding en stofwisseling : 5.400
Voortplantingsstelsel en borsten : 425
Zenuwstelsel : 9.791
Zwangerschap en perinatale periode : 433
Vergelijkbare geneesmiddelen