Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TACROLIMUS

Zalf

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TACROLIMUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D11AH01 PROTOPIC (TACROLIMUS) Zalf
D11AH01 TACROLIMUS Zalf
D11AH01 TAKROZEM (TACROLIMUS) Zalf

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Topical tacrolimus and malignancies 2007 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


TACROLIMUS

Aantal meldingen 126
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
24
(19%)
102
(81%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
kortademigheid : 3
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 7
Bloeduitstorting : 1
overmatig blozen : 6
Endocrien syteem : 7
klachten na staken steroïden : 6
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 113
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 21
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 5
galbulten : 2
Granulomatous rosacea : 1
haaruitval : 4
huid warm : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgezwel : 1
huidhypopigmentatie : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverdikking : 1
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 22
jeukende huiduitslag : 2
nattende huid : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 24
rosacea : 2
subcutane bloeding : 1
Topical steroid withdrawal reaction : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
orale herpes : 1
pustels op de toedieningsplaats : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 5
accidentele blootstelling aan product : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
verbranding : 1
wondsecretie : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
galstuwing : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 8
aandrang voor ontlasting : 1
epigastrisch ongemak : 1
frequente darmbewegingen : 1
misselijkheid : 2
oraal ongemak : 1
tintelingen mond : 1
Tongue discomfort : 1
Neoplasmata : 7
basaalcelcarcinoom : 1
kwaadaardig gezwel : 1
leukemie : 1
melanocytische naevus : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
peniskanker : 1
tongkanker : 1
Oog : 13
bijziendheid : 2
droog oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogirritatie : 4
pijn in het ooglid : 1
rood oog : 2
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 6
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 1
psychotische stoornis : 2
slapeloosheid : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
adrenaline : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 72
Administration site irritation : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 6
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
het heet hebben : 3
hyperesthesie op de toedieningsplaats : 2
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem slijmvlies : 1
onttrekkingssyndroom : 3
pijn : 2
pijn op de aanbrengingsplaats : 11
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 9
reactie op de plaats van toediening : 1
toedieningsplaats paresthesie : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 2
warmte op de toedieningsplaats : 2
wisselwerking met alcohol : 10
zwelling aangezicht : 2
zwelling op de plaats van toediening door vochtophoping : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 1
zwelling op toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 12
alcoholintolerantie : 10
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
bekkenbodempijn : 1
Zenuwstelsel : 25
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 3
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 1
migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 3
Restless arms-syndroom : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TACROLIMUS

Aantal meldingen 76.232
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.966
(39%)
38.297
(50%)
7.969
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
574
(1%)
34.477
(45%)
19.114
(25%)
21.085
(28%)
982
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.734
Bloed- en lymfestelsel : 6.440
Bloedvaten : 3.242
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.635
Congenitale en genetische afwijkingen : 484
Endocrien syteem : 347
Hart : 2.790
Huid- en onderhuid : 4.936
Immuunsysteem : 6.217
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23.244
Intoxicaties en letsels : 13.528
Lever en galwegen : 2.436
Maag-darmstelsel : 8.844
Neoplasmata : 6.388
Nier en urinewegen : 8.834
Oog : 1.384
Oor en evenwichtsorgaan : 339
Product aanlegenheden : 444
Psychisch : 2.536
Sociale omstandigheden : 188
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.545
Testuitslagen en onderzoeken : 9.423
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.605
Voeding en stofwisseling : 5.596
Voortplantingsstelsel en borsten : 436
Zenuwstelsel : 9.089
Zwangerschap en perinatale periode : 863
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D11AH02 ELIDEL (PIMECROLIMUS) Creme
2 D11AH04 ALIZEM (ALITRETINOINE) Capsule
3 D11AH04 TOCTINO (ALITRETINOINE) Capsule
4 D11AH05 DUPIXENT (DUPILUMAB) Injectievloeistof
5 D11AH07 ADTRALZA (TRALOKINUMAB) Injectievloeistof
6 D11AH08 CIBINQO (ABROCITINIB) Tablet