Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BENZYDAMINE

Creme

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in BENZYDAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M02AA05 TANTUM (BENZYDAMINE) Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


BENZYDAMINE

Aantal meldingen 22
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
6
(27%)
16
(73%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Huid- en onderhuid : 18
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 3
contact eczeem : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 3
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 3
vervellen : 1
Maag-darmstelsel : 5
bloeding van de endeldarm : 1
diarree : 1
lipzwelling : 1
opgezette buik : 1
pijn in de onderbuik : 1
Psychisch : 1
hallucinatie (visueel) : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
spierzwakte : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
erytheem op de toedieningsplaats : 1
erytheem op toedieningsplaats : 1
het heet hebben : 1
perifere zwelling : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 2
pijn op de toedieningsplaats : 1
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling : 1
Zenuwstelsel : 1
hoofdpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BENZYDAMINE

Aantal meldingen 1.960
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.348
(69%)
577
(29%)
35
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
7
(0%)
94
(5%)
723
(37%)
988
(50%)
148
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 280
Bloed- en lymfestelsel : 8
Bloedvaten : 40
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Hart : 38
Huid- en onderhuid : 592
Immuunsysteem : 106
Infecties en parasitaire aandoeningen : 27
Intoxicaties en letsels : 100
Lever en galwegen : 5
Maag-darmstelsel : 638
Neoplasmata : 1
Nier en urinewegen : 12
Oog : 104
Oor en evenwichtsorgaan : 24
Product aanlegenheden : 20
Psychisch : 128
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
Testuitslagen en onderzoeken : 25
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 371
Voeding en stofwisseling : 10
Voortplantingsstelsel en borsten : 21
Zenuwstelsel : 267
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M02AA09 BUFEXAMAC Overige toedieningsvormen
2 M02AA13 IBUPROFEN Overige toedieningsvormen
3 M02AA13 NUROFEN (IBUPROFEN) Pleister
4 M02AA15 DICLOFENAC Gel
5 M02AA15 LIVSANE (DICLOFENAC) Gel
6 M02AA15 TANTUM (DICLOFENAC) Gel
7 M02AA15 VOLTAREN (DICLOFENAC) Gel