Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CLEMASTINE

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLEMASTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AA04 CLEMASTINE Injectievloeistof, Tablet
R06AA04 TAVEGIL (CLEMASTINE) Injectievloeistof
R06AA04 TAVEGYL (CLEMASTINE) Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


CLEMASTINE

Aantal meldingen 93
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
19
(20%)
73
(78%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 3
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 1
Bloedvaten : 4
aderontsteking : 1
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 1
Hart : 12
bradycardie neonataal : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 5
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 17
angio-oedeem : 5
droge huid : 1
galbulten : 3
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 2
roodheid : 2
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 18
blaarvorming mondslijmvlies : 1
buikpijn : 1
diarree : 4
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipoedeem : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
Tongue discomfort : 1
Nier en urinewegen : 2
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glaucoom : 1
netvliespigmentatie : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 18
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 2
Apathisch : 1
dagdromen : 1
hallucinatie (visueel) : 2
onrust : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
tic : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
nekpijn : 1
Spierpijn : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
afwijkend resultaat bij neurologisch onderzoek : 1
bloeddruk verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 5
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 10
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
Intermenstrual bleeding : 1
Zenuwstelsel : 41
aandachtstoornis : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
duizeligheid : 6
dyskinesie : 2
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 4
hypersomnie : 1
slaperigheid : 18
Smaakstoornis : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
verminderd bewustzijn : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
neonatale hypothermie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLEMASTINE

Aantal meldingen 817
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
515
(63%)
264
(32%)
38
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
150
(18%)
87
(11%)
570
(70%)
9
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 75
Bloed- en lymfestelsel : 25
Bloedvaten : 81
Chirurgische en medische verrichtingen : 5
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 1
Hart : 72
Huid- en onderhuid : 173
Immuunsysteem : 89
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
Intoxicaties en letsels : 63
Lever en galwegen : 14
Maag-darmstelsel : 121
Neoplasmata : 4
Nier en urinewegen : 19
Oog : 39
Oor en evenwichtsorgaan : 15
Product aanlegenheden : 5
Psychisch : 75
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
Testuitslagen en onderzoeken : 53
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 235
Voeding en stofwisseling : 22
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
Zenuwstelsel : 230
Zwangerschap en perinatale periode : 16
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AA02 DIFENHYDRAMINE Overige toedieningsvormen
2 R06AA59 XONVEA (DOXYLAMINE/PYRIDOXINE) Maagsapresistente tablet