Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

TEMESTA (LORAZEPAM)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TEMESTA (LORAZEPAM) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BA06 LORAZEPAM Drank, Injectie/infuus, Tablet
N05BA06 TEMESTA (LORAZEPAM) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
2 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
3 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


LORAZEPAM

Aantal meldingen 120
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
50
(42%)
70
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
afwijkende ademhaling : 1
beklemming keel : 1
falen van de ademhaling : 1
hik : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 4
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
spontaan hematoom : 1
trombocytose : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
Hart : 8
Cardiac dysfunction : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 5
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 10
brandend gevoel van de huid : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Intoxicaties en letsels : 2
complicatie na verrichting : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 29
braken : 5
buikklachten : 1
buikpijn : 4
diarree : 2
droge mond : 1
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 8
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 5
blaasaandoening : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 78
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 2
angst : 4
anhedonie : 1
bedplassen : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 3
Derealisatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 3
gedachte over zelfverwonding : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
katatonie : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 2
opzettelijke automutilatie : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 3
rebound-psychose : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
stress : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 3
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 4
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 1
nekpijn : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 56
dorst : 2
energie verhoogd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel abnormaal : 2
huilen : 1
koude rillingen : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 7
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
traagheid : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 60
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 4
myasthenia gravis : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LORAZEPAM

Aantal meldingen 30.047
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.920
(56%)
11.367
(38%)
1.760
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
108
(0%)
13.359
(44%)
4.922
(16%)
11.433
(38%)
225
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.699
Bloed- en lymfestelsel : 567
Bloedvaten : 1.571
Chirurgische en medische verrichtingen : 227
Congenitale en genetische afwijkingen : 163
Endocrien syteem : 137
Hart : 2.432
Huid- en onderhuid : 2.062
Immuunsysteem : 761
Infecties en parasitaire aandoeningen : 693
Intoxicaties en letsels : 6.744
Lever en galwegen : 458
Maag-darmstelsel : 3.365
Neoplasmata : 171
Nier en urinewegen : 704
Oog : 1.010
Oor en evenwichtsorgaan : 409
Product aanlegenheden : 588
Psychisch : 12.176
Sociale omstandigheden : 387
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.240
Testuitslagen en onderzoeken : 2.305
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.061
Voeding en stofwisseling : 1.235
Voortplantingsstelsel en borsten : 286
Zenuwstelsel : 11.010
Zwangerschap en perinatale periode : 201
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05BA01 DIAZEMULS (DIAZEPAM) Injectie
2 N05BA01 DIAZEPAM Drank, Injectievloeistof, Klysma, Tablet, Zetpil
3 N05BA01 STESOLID (DIAZEPAM) Klysma
4 N05BA02 CHLOORDIAZEPOXIDE Tablet
5 N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDUM Tablet
6 N05BA04 OXAZEPAM Drank (suspensie), Tablet
7 N05BA04 SERESTA (OXAZEPAM) Tablet
8 N05BA05 CLORAZEPINEZUUR Capsule, Injectie, Tablet
9 N05BA05 TRANXENE (CLORAZEPINEZUUR) Capsule, Tablet
10 N05BA08 BROMAZEPAM Tablet
11 N05BA09 CLOBAZAM Capsule, Drank (suspensie), Tablet
12 N05BA09 FRISIUM (CLOBAZAM) Tablet
13 N05BA10 KETAZOLAM Overige toedieningsvormen
14 N05BA11 REAPAM (PRAZEPAM) Tablet
15 N05BA12 ALPRAZOLAM Tablet
16 N05BA12 XANAX (ALPRAZOLAM) Tablet met gereguleerde afgifte