Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

TRAMAL-Z (TRAMADOL)

Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRAMAL-Z (TRAMADOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Bijwerkingen van tramadol: 12 jaar ervaring in Nederland NTVG 2005 149(14):754-7
2 Weits G. Bittere Pil: Tramadol Pijnstiller Gezondgids 2015 juni 2015
3 Meyboom R.H.B., Brodie-Meijer C.C.E., Diemont W..L, Puijenbroek van E.P. Bladder dysfunction during the use of tramadol PEDS 1999 8:S63-S64
4 Meyboom RHB, Brodie-Meijer CCE, Diemont WL, Puijenbroek EP van Bladder dysfunction during the use of tramadol. Pharmacoepidem Drug Saf 1999 8:S63-S64
5 Ekhart, C., Hunsel, F. van Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(20):14-15
6 Bouvy M.L. Mogelijke interactie tussen tramadol (Tramal) en cumarinen GeBu 1998 32(3):36-7
7 Bouvy ML Mogelijke interactie tussen tramadol (Tramal) en cumarinen. Geneesmiddelbulletin 1998 32(3):36-7
8 Kabel J.S. Neuropsychiatrische bijwerkingen door tramadol. Opioïde kan hallucinaties veroorzaken bij ouderen PW 2006 141(18):611-612
9 Borgsteede S.D., Rurup M.L., Gerritsen R. Snel bijwerkingen na start tramadol PW 2008 143 (39): 30-31
10 Jessurun N. Tramadol en convulsies GeBU 2013 47(6):72
11 Swart, I.de, Vries, L. de, Puijenbroek, EP.van Tramadol exposure in the first trimester of pregnancy: a case series Reproductive Toxicology 2015 57(2015):226
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tramadol and anorgasmia 2015
2 Tramadol and hallucinations 2004
3 Tramadol and hiccups 2007
4 Tramadol and hiccups - an update 2015
5 Tramadol and hot flushes 2008
6 Tramadol and myoclonus 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


TRAMADOL

Aantal meldingen 2.225
Ernstig 385
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
731
(33%)
1.492
(67%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 178
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
allergische bronchitis : 1
apneuaanval : 1
astma : 1
bloedneus : 10
bronchospasme : 3
droogheid neusslijmvlies : 3
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 5
gevoel te stikken : 1
hik : 21
hoesten : 7
hyperventilatie : 4
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 63
longaandoening : 1
longembolie : 6
longfibrose : 3
longontsteking : 1
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 2
neusklachten : 2
neusverstopping : 3
niezen : 2
onderdrukking ademhaling : 3
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 4
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
piepen : 2
pleurale effusie : 1
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 1
sputum verkleurd : 1
stemstoornis : 6
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
vocht in de longen : 3
Bloed- en lymfestelsel : 19
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
febriele neutropenie : 1
heparine-geïnduceerde trombocytopenie : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 98
aderaandoening handen en voeten : 1
aderontsteking : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
aderverkalking : 1
bleekheid : 7
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 14
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
hemodynamische instabiliteit : 1
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk : 15
lage bloeddruk bij opstaan : 6
opvlieger : 10
overmatig blozen : 10
shock hemorragisch : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
trombose ader : 2
vaatontsteking : 1
vaatpijn : 2
vaatvernauwing : 1
veno-occlusieve ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 8
hyperadrenocorticisme : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 104
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 6
asthma cardiale : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 3
hartfalen : 4
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 53
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 7
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 2
kransslagadertrombose : 1
onregelmatige hartslag : 5
ontsteking van de hartspier : 1
Prinzmetal-angina : 1
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 9
trage hartslag : 4
trage regelmatige hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 452
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 2
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 26
blaar : 3
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
dunne huid : 1
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 17
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 34
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 5
huidgeur afwijkend : 3
huidirritatie : 1
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 6
huidreactie : 3
huiduitslag : 34
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 4
Jeuk : 83
jeukende huiduitslag : 13
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 6
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
op acne lijkende huidontsteking : 3
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 125
overmatige verhoorning van de huid : 2
panniculitis : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 3
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 11
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 4
verandering haartextuur : 2
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
zwangerschapsmasker : 2
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 33
anafylactische reactie : 6
anafylactische shock : 8
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 17
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 34
blaasontsteking : 4
bovenste luchtweginfectie : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
Haemophilus-pneumonie : 1
herpes zoster-meningitis : 1
huidinfectie : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 1
infectie met Epstein-Barr virus : 1
injectieplaatsinfectie : 1
longontsteking : 4
longsepsis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van de speekselklier : 1
orale herpes : 1
orale schimmelinfectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
stafylokokken-infectie : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
streptokokkeninfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 20
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
branderig gevoel slokdarm : 2
femurfractuur : 2
hemorragie wond : 1
overdosis : 2
ruptuur pees : 2
schouderbladbreuk : 1
Sedation complication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 5
wondcomplicatie na operatie : 1
Lever en galwegen : 34
afwijkende leverfunctie : 9
geelzucht : 3
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 11
hepatitis cholestatisch : 3
leverfalen : 2
leverpijn : 2
ontsteking van de galwegen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 786
aambeien : 1
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 8
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 3
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 7
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 2
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 4
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 5
bloeding van de endeldarm : 4
boeren : 4
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braakneiging : 3
braken : 143
branderige tong : 3
buikbloeding : 3
buikklachten : 14
buikpijn : 29
caries tanden : 5
darmobstructie (ileus) : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 39
Discoloured vomit : 1
droge mond : 53
dunne darmbloeding : 1
enteritis : 1
epigastrisch ongemak : 1
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 5
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 4
intestinale bloeding : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
landkaarttong : 1
lip pijn : 1
lipaandoening : 1
lipexfoliatie : 1
lipoedeem : 1
lipzwelling : 5
losse tand : 1
maag-darm bloeding : 4
maag-darm pijn : 2
maagdarmontsteking : 1
maagdarmstelselhypermotiliteit : 1
maagklachten : 13
maagontsteking : 3
maagzweer : 1
misselijkheid : 235
obstipatie, verstopping : 54
obstructie van de darm : 1
oedeem mond : 3
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 9
ontsteking van de dikke darm : 2
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 23
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 3
tandaandoening : 2
tandpijn : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 4
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongbewegingsafwijking : 1
tongontsteking : 3
tongverkleuring : 4
verandering in het speeksel : 1
vergrote huig : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 6
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 5
cutaan T-cellymfoom : 1
kwaadaardig tumor van zenuwstelsel (neuroblastoom) : 1
kwaadaardige longkanker : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
tumor in de hypofyse : 1
Nier en urinewegen : 117
aandoening urinelozing : 16
Acute kidney injury : 5
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
bloed in de urine : 3
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
incontinentie : 2
mictiefrequentie afgenomen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 16
tubulo-interstitiële nefritis : 3
uitblijven van urineproductie : 1
urineaarzeling : 1
urineblaasbloeding : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 9
urineretentie : 30
vaak plassen : 4
vaker urineren : 7
verminderde urineafscheiding : 3
Oog : 104
accomodatiestoornis ooglens : 1
bijziendheid : 1
blindheid : 2
bloeding in het oogwit : 2
cornea-aandoening : 1
droog oog : 6
dubbelzien : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 18
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
lichtschuwheid : 1
ongelijke pupillen : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 4
ooglidzwelling : 1
oogoedeem : 1
oogpijn : 4
oogzwelling : 3
pupil vernauwing : 1
rood oog : 2
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 5
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie afgenomen : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 4
wazig zien : 28
Oor en evenwichtsorgaan : 60
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 11
ooraandoening : 2
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 31
overgevoeligheid voor geluid : 4
slechthorendheid : 6
voorbijgaande doofheid : 1
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 21
abnormale smaak van product : 1
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 1
hulpmiddelenuitstoting : 1
klacht over product : 14
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product etiketaangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
verpakking van product moeilijk te openen : 1
Psychisch : 422
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 5
abnormaal orgasme : 1
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
abnormale dromen : 5
achtervolgingswaan : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 4
agressie : 12
angst : 16
Apathisch : 4
bedplassen : 2
brassend eten : 1
compulsief lipbijten : 1
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 8
depressieve stemming : 14
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 6
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 4
gedachte over zelfverwonding : 1
gestoord denken : 4
hallucinatie (visueel) : 23
hallucinaties : 43
head banging : 1
het uitblijven van een orgasme : 11
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
hypomanie : 2
ijlen : 7
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 2
libidoverlies : 2
Lusteloos : 5
manie : 1
nachtmerrie : 15
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 9
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 5
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 5
psychische stoornis : 3
psychotische stoornis : 10
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 19
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 9
slapeloosheid : 47
spraakzucht : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 4
stemmingswisselingen : 3
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
tijdsperceptie gewijzigd : 1
trichotillomanie : 1
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 35
waandenkbeelden : 8
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 210
artrose : 1
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 4
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 5
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 22
gewrichtszwelling : 3
kaakklem : 5
Myopathie : 1
nekpijn : 3
osteitis : 1
osteonecrose van kaak : 1
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 4
pijn in arm of been : 15
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
pijnlijk stuitje : 1
Problemen ledemaat : 5
reumatische aandoening : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 10
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
spierbloeding : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 31
spierspasmen : 52
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 18
wervelkolomaandoening : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 98
ademhalingsfrequentie verlaagd : 2
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
afwijkend EEG : 1
algemene lichamelijke conditie : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloed natrium verhoogd : 1
bloed urinezuur verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gevoelsniveau abnormaal : 1
gewicht : 1
gewicht verhoogd : 15
gewicht verlaagd : 13
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 4
INR verhoogd : 9
INR verlaagd : 3
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
maag pH verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
thyroxine abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
vertraagde bloedstolling : 3
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 603
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
controleverlies van benen : 1
dorst : 4
energie verhoogd : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 14
geneesmiddelinteractie : 55
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 18
gevoel abnormaal : 17
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 4
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 9
het koud hebben : 4
hoge koorts : 1
huidontsteking op de injectieplaats : 2
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsrash : 2
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 7
jeuk op de injectieplaats : 6
kater : 3
koorts : 24
koude rillingen : 16
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 19
loopstoornis : 6
malaise : 47
oedeem : 8
onbestendig gevoel borstkas : 7
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 12
onttrekkingssyndroom : 30
onverwacht effect : 46
perifeer oedeem : 32
perifere zwelling : 6
pijn : 15
pijn in de borstkas : 18
pijn op de injectieplaats : 7
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 12
reactie op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 8
temperatuurintolerantie : 2
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
Therapy non-responder : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
ulcus : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 58
verslechtering van de aandoening : 5
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
voedselinteractie : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 7
zich zenuwachtig voelen : 2
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 5
zwelling aangezicht : 7
zwelling op de toedieningsplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 9
Voeding en stofwisseling : 105
afkeer van voedsel : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
herverdeling van vet : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 8
jicht : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 25
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 4
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 4
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 39
verstoorde eetlust : 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 3
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 72
aandoening van vulva : 2
borstcyste : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 2
cervicale afscheiding : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
endometriumaandoening : 1
genitale zwelling : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 18
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
pijnlijke borst : 1
polymenorroe : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 3
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 9
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 2
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale zwelling : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 855
aandachtstoornis : 19
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 4
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 2
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 5
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cognitieve aandoening : 4
coma : 3
dementie : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 10
duizeligheid : 187
dyskinesie : 9
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 13
evenwichtsstoornis : 3
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 40
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 14
geheugenverlies : 10
gezichtsvelduitval : 3
halfzijdige blindheid : 1
herseninfarct : 2
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 130
hypersomnie : 1
intraventriculaire bloeding : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 11
minder smaak : 1
multipele sclerose : 1
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 5
overactiviteit : 12
overmatige gevoeligheid : 2
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 2
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
presyncope : 15
radiculopathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 3
slaperigheid : 85
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 11
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 8
Spraakstoornis (algemeen) : 11
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 42
toegenomen spierspanning (dystonie) : 7
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 21
toxische encefalopathie : 1
trilling/beving (tremor) : 44
verandering reukvermogen : 3
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 6
verminderde gevoeligheid : 16
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 22
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 2
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 3
zenuwpijn handen en voeten : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRAMADOL

Aantal meldingen 127.308
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
77.525
(61%)
45.062
(35%)
4.721
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
846
(1%)
21.935
(17%)
77.282
(61%)
24.917
(20%)
2.328
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.556
Bloed- en lymfestelsel : 767
Bloedvaten : 3.651
Chirurgische en medische verrichtingen : 311
Congenitale en genetische afwijkingen : 95
Endocrien syteem : 155
Hart : 4.496
Huid- en onderhuid : 19.931
Immuunsysteem : 3.648
Infecties en parasitaire aandoeningen : 940
Intoxicaties en letsels : 6.934
Lever en galwegen : 1.019
Maag-darmstelsel : 67.849
Neoplasmata : 161
Nier en urinewegen : 1.887
Oog : 2.544
Oor en evenwichtsorgaan : 2.151
Product aanlegenheden : 579
Psychisch : 13.149
Sociale omstandigheden : 700
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.427
Testuitslagen en onderzoeken : 3.459
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.393
Voeding en stofwisseling : 1.975
Voortplantingsstelsel en borsten : 400
Zenuwstelsel : 31.216
Zwangerschap en perinatale periode : 97
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AX06 PALEXIA (TAPENTADOL) Tablet met gereguleerde afgifte
2 N02AX06 TAPENTADOL Tablet met gereguleerde afgifte