Lareb Databank

Opnieuw zoeken

VALPROINEZUUR

Drank, Injectie/infuus, Maagsapresistente tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VALPROINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Beers E, van Puijenbroek E.P, Bartelink I, van der Linden C, Jansen P Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) or hyponatraemia associated with valproic acid Drug Safety 2010 33 (1): 47-55
2 Broos N, van Puijenbroek E.P Pubertas praecox, een mogelijke bijwerking van valproinezuur Farmacotherapie bij kinderen 2009 2;27-31
3 Hunsel van F.P.A.M Opeens een bos krullen. Bijwerking van valproinezuur soms welkom Pharmaceutisch Weekblad 2009 144(36):24-25 Download publicatie

4 Beers E, van Puijenbroek E.P, Bartelink I, van der Linden C, Jansen P.A.F Symptomatic hyponatremia due to the use of valproic acid- four caes and support from the WHO database Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2009 105 (Suppl. 1), 44–150
5 Gerritsen M Natriumvalproaat en encefalopathie Geneesmiddelenbulletin 2002 36(2)23
6 Heeringa M Parkinsonisme als bijwerking van valproïnezuur Geneesmiddelenbulletin 2000 34(3):37-38
7 Schouten-Tjin A Tsoi S.L.N.M Valproinezuur en enuresis Geneesmiddelenbulletin 2002 36(5):61
8 Fischer-Steenvoorden M.G.J, Stravens L.C.M Verandering van haar bij gebruik van valproïnezuur Pharmaceutisch Weekblad 1996 131(26):744-5
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
3 Valproic acid and curling hair 2009
4 Valproic acid and gingivitis 2008
5 Valproic acid and pubertas praecox 2007
6 Valproic acid is association with hyponatremia and SIADH 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


VALPROINEZUUR

Aantal meldingen 754
Ernstig 189
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
310
(41%)
439
(58%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 2
falen van de ademhaling : 2
hoesten : 2
irritatie keel : 2
kortademigheid : 4
kramp van de mond en slokdarm : 1
longontsteking : 2
longvliesontsteking : 2
loopneus : 1
onderdrukking ademhaling : 1
pleurale effusie : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 44
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
bloedingsneiging : 2
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
pancytopenie : 5
pseudolymfoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 19
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 21
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 5
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 13
auto-immune thyreoïditis : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 4
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 3
vervroegde pubertijd : 4
Hart : 7
hart ongemak : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 2
ontsteking hartzakje : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 174
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
alopecia universalis : 1
blaar : 2
droge huid : 3
eczeem : 4
erythema multiforme : 2
galbulten : 3
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
granuloom huid : 1
haaraandoening : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 67
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huiduitslag : 8
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 3
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 5
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 4
verandering haarkleur : 6
verandering haartextuur : 24
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
abces : 2
Candida-infectie : 1
hersenvliesontsteking door pneumokokken : 1
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
infectie van het oor : 1
longontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
sepsis : 1
zweetklierinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 15
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
overdosis : 1
Sedation complication : 1
tandletsel : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 2
Lever en galwegen : 15
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 3
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 2
leverfalen : 2
Maag-darmstelsel : 112
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 2
alvleesklierontsteking : 8
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikpijn : 3
caries tanden : 2
chronische ontsteking alvleesklier : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 16
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
groei van het tandvlees : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 9
necrotiserende colitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 3
tanderosie : 1
tandverkleuring : 3
tandvlees bloeding : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
verval van tandvlees : 3
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 2
goedaardige hersentumor : 1
polycythaemia vera : 1
Nier en urinewegen : 20
aandoening van de nierbuisjes (niertubuli) : 1
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 2
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 4
urineretentie : 3
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 20
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 18
doofheid bilateraal : 1
oorsuizen : 10
ototoxiciteit : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 5
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 147
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 3
abnormaal gedrag : 9
abnormale dromen : 2
agressie : 10
angst : 2
Apathisch : 7
autismespectrumstoornis : 5
bedplassen : 7
brassend eten : 1
Defiant behaviour : 1
depressie : 8
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 3
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 1
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hypomanie : 1
hyposomnie : 1
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
initiële insomnia : 1
leesstoornis : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 1
negativisme : 1
onrust : 8
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 1
prikkelbaarheid : 2
Pseudohallucination : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 2
schizofrenie : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
somnabulisme : 4
stemmingswisselingen : 2
stoornis in sociaal gedrag : 1
tic : 2
verminderd libido : 3
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 7
vrees : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 5
zelfmoordpoging : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 41
botaandoening : 1
costochondritis : 1
gewrichtspijn : 4
groeivertraging : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 5
spieraandoening : 2
Spierpijn : 6
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 6
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 80
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
ammonium verhoogd : 2
anticonvulsivumspiegel verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 33
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
immunoglobulines verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
insulineachtige groeifactor verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 2
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 3
protrombinetijd verlengd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 4
TSH-spiegel bloed verhoogd : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 129
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 36
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
koorts : 3
lage lichaamstemperatuur : 4
loopstoornis : 2
malaise : 5
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 15
perifeer oedeem : 6
pijn : 3
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 1
ulcus : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 1
vertraging van de ontwikkeling : 5
wisselwerking met alcohol : 1
Voeding en stofwisseling : 39
diabetes mellitus : 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 2
gewichtsschommeling : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 8
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 6
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 9
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 4
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 2
vochtopname verlaagd : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
aandoening van vulva : 1
afwezigheid mannelijke zaadcellen : 1
bloedingen na de menopauze : 3
borstaandoening : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 2
cyste eierstok : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 7
melkafscheiding : 2
oligospermie : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 4
pijnlijke borst : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
premenstrueel syndroom : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
uitblijven zaadlozing : 1
wegblijven van de menstruatie : 8
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 298
aandachtstoornis : 14
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
ataxie : 3
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 3
cognitieve aandoening : 7
coma : 3
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie : 7
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
dyscalculie : 1
dyskinesie : 6
dyslexie : 3
een verlaagde spierspanning : 2
Electric shock sensation : 3
epilepsie : 20
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 15
geheugenverlies : 8
hersenaandoening (encefalopathie) : 3
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 2
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 13
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
Intellectual disability : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 3
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 27
smaakverlies : 1
spierverslapping : 1
spraakontwikkelingstoornis : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 7
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 23
taalstoornis : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 2
tintelingen : 7
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 15
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 37
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderd geestelijk vermogen : 2
verstoorde smaak : 9
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale groeibeperking : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VALPROINEZUUR

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AG04 SABRIL (VIGABATRINE) Tablet, Zakje (granulaat)
2 N03AG04 VIGABATRINE Capsule