Lareb Databank

Opnieuw zoeken

EPOPROSTENOL

Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in EPOPROSTENOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


EPOPROSTENOL

Aantal meldingen 5
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
1
(20%)
4
(80%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloedvaten : 1
lage bloeddruk : 1
Huid- en onderhuid : 2
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
Zenuwstelsel : 2
hoofdpijn : 1
Neonataal insult : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

EPOPROSTENOL

Aantal meldingen 14.462
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.472
(72%)
3.028
(21%)
962
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
13.015
(90%)
376
(3%)
851
(6%)
220
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.452
Bloed- en lymfestelsel : 713
Bloedvaten : 2.577
Chirurgische en medische verrichtingen : 3.440
Congenitale en genetische afwijkingen : 70
Endocrien syteem : 213
Hart : 2.717
Huid- en onderhuid : 1.794
Immuunsysteem : 383
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.236
Intoxicaties en letsels : 2.245
Lever en galwegen : 427
Maag-darmstelsel : 4.350
Neoplasmata : 272
Nier en urinewegen : 716
Oog : 398
Oor en evenwichtsorgaan : 185
Product aanlegenheden : 1.966
Psychisch : 923
Sociale omstandigheden : 137
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.914
Testuitslagen en onderzoeken : 3.191
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.816
Voeding en stofwisseling : 2.086
Voortplantingsstelsel en borsten : 114
Zenuwstelsel : 3.599
Zwangerschap en perinatale periode : 141
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
2 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
3 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
4 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
5 B01AC04 VATOUD () Tablet
6 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
7 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
8 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
9 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
10 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
11 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
12 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie)
13 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Injectievloeistof
14 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
15 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
16 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
17 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
18 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Zakje (poeder)
19 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
20 B01AC11 ILOPROST Infuus, Oplossing voor infuus
21 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
22 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
23 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
24 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
25 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
26 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
27 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
28 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
29 B01AC22 PRASUGREL Tablet
30 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
31 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
32 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
33 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
34 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
35 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
36 B01AC56 AXANUM () Capsule