Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RIBAVIRIN

Infuus, Oplossing voor infuus, Poeder voor vernevelvloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RIBAVIRIN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


RIBAVIRIN

Aantal meldingen 33
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
19
(58%)
14
(42%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
hypocapnie : 1
kortademigheid : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 1
trombose ader : 1
Hart : 3
hartinfarct : 1
hartspieraandoening : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 4
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
psoriasis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
off-label gebruik : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
Neoplasmata : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfalen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 2
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 8
achtervolgingswaan : 1
agressie : 1
angst : 1
psychotische stoornis : 1
referentiewaan : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
Vijandigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
geneesmiddelinteractie : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
Zenuwstelsel : 8
afwijkend coördinatievermogen : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RIBAVIRIN

Aantal meldingen 96.316
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.507
(43%)
49.064
(51%)
5.745
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
3.180
(3%)
53.110
(55%)
19.492
(20%)
19.903
(21%)
631
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 10.707
Bloed- en lymfestelsel : 18.565
Bloedvaten : 3.730
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.043
Congenitale en genetische afwijkingen : 278
Endocrien syteem : 1.316
Hart : 3.366
Huid- en onderhuid : 21.649
Immuunsysteem : 1.710
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.820
Intoxicaties en letsels : 6.441
Lever en galwegen : 3.729
Maag-darmstelsel : 22.918
Neoplasmata : 1.488
Nier en urinewegen : 3.317
Oog : 4.298
Oor en evenwichtsorgaan : 1.315
Product aanlegenheden : 601
Psychisch : 14.842
Sociale omstandigheden : 641
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.107
Testuitslagen en onderzoeken : 19.982
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 37.830
Voeding en stofwisseling : 8.079
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.016
Zenuwstelsel : 19.534
Zwangerschap en perinatale periode : 473
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AP02 INCIVO () Tablet
2 J05AP03 VICTRELIS (BOCEPREVIR) Capsule
3 J05AP05 OLYSIO (SIMEPREVIR) Capsule
4 J05AP07 DAKLINZA (DACLATASVIR) Tablet
5 J05AP08 SOVALDI (SOFOSBUVIR) Tablet
6 J05AP09 EXVIERA (DASABUVIR) Tablet
7 J05AP51 HARVONI (LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR) Tablet
8 J05AP53 VIEKIRAX (OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR) Tablet
9 J05AP54 ZEPATIER (ELBASVIR/GRAZOPREVIR) Tablet
10 J05AP55 EPCLUSA (SOFOSBUVIR/VELPATASVIR) Tablet
11 J05AP56 VOSEVI (SOFOSBUVIR/VELPATASVIR/VOXILAPREVIR) Tablet
12 J05AP57 MAVIRET (GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR) Tablet