Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TRIAMCINOLON

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TRIAMCINOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01BA05 TRIAMCINOLONACETONIDE Suspensie voor injectie
S01BA05 VISTREC (TRIAMCINOLONACETONIDE) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 3
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
1
(33%)
2
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ooginfectie intraoculair : 1
Intoxicaties en letsels : 1
intraoculaire injectie complicatie : 1
Oog : 3
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 23.118
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.874
(56%)
6.879
(30%)
3.365
(15%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
43
(0%)
15.234
(66%)
3.368
(15%)
4.179
(18%)
294
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.505
Bloed- en lymfestelsel : 165
Bloedvaten : 1.225
Chirurgische en medische verrichtingen : 111
Congenitale en genetische afwijkingen : 38
Endocrien syteem : 672
Hart : 637
Huid- en onderhuid : 4.985
Immuunsysteem : 1.157
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.981
Intoxicaties en letsels : 3.309
Lever en galwegen : 61
Maag-darmstelsel : 1.965
Neoplasmata : 187
Nier en urinewegen : 262
Oog : 1.948
Oor en evenwichtsorgaan : 259
Product aanlegenheden : 445
Psychisch : 1.416
Sociale omstandigheden : 113
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.984
Testuitslagen en onderzoeken : 1.430
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.443
Voeding en stofwisseling : 477
Voortplantingsstelsel en borsten : 703
Zenuwstelsel : 3.172
Zwangerschap en perinatale periode : 36
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01BA01 AXIUM-OPTO (DEXAMETHASON) Oogdruppels
2 S01BA01 DEXA POS (DEXAMETHASON) Oogdruppels
3 S01BA01 DEXAMETHASON Oogdruppels
4 S01BA01 DEXAMETHASON MONOFREE (DEXAMETHASON) Oogdruppels
5 S01BA01 DEXAMGEL (DEXAMETHASON) Ooggel
6 S01BA01 DEXMONO (DEXAMETHASON) Oogdruppels
7 S01BA01 OZURDEX (DEXAMETHASON) Implantaat
8 S01BA02 HYDROCORTISON Oogzalf
9 S01BA02 SOFTACOR (HYDROCORTISON) Oogdruppels
10 S01BA04 PRED FORTE (PREDNISOLON) Oogdruppels
11 S01BA04 PREDNISOLON Oogdruppels, Oogzalf
12 S01BA04 PREDNISOLONNATRIUM, MINIMS (PREDNISOLON) Oogdruppels
13 S01BA04 ULTRACORTENOL (PREDNISOLON) Oogzalf
14 S01BA07 FLUORMETHOLON Oogdruppels
15 S01BA07 FML LIQUIFILM (FLUORMETHOLON) Oogdruppels
16 S01BA08 MEDRYSON Overige toedieningsvormen
17 S01BA13 VEXOL () Oogdruppels
18 S01BA15 ILUVIEN (FLUOCINOLONACETONIDE) Implantaat