Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BUPROPION

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in BUPROPION behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX12 BUPROPION Tablet met gereguleerde afgifte
N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 de Graaf L, Diemont W.L Chest pain during use of bupropion as an aid in smoking cessation British Journal of Clinical Pharmacology 2003 56(4):451-452 DOI
2 Kwan A.L, Meiners A.P, van Grootheest A.C, Lekkerkerker J.F.F Convulsies bij gebruik amfebutamon. Pharmaceutisch Weekblad 2000 135(48):1774 Download publicatie

3 van Grootheest A.C Bupropion (Zyban): epileptische aanval als bijwerking. Geneesmiddelenbulletin 2001 35(1):9 Download publicatie

4 Kwan A.L, Meiners A.P, van Grootheest A.C, Lekkerkerker J.F.F Risico van convulsies bij gebruik van bupropion als hulpmiddel bij het stoppen met roken Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2001 145(6):277-278 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Mogelijke interacties tussen amfebutamon en ontregeling van antistolling 2007
2 Bupropion and suicidality 2007 Signals document

3 Bupropion and cardiac ischaemia 2009 Signals document

4 Short note: Bupropion and maniform symptoms 2009
5 Bupropion and alopecia 2019 Signals document

6 BUPROPION and acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


BUPROPION

Aantal meldingen 1.127
Ernstig 154
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
446
(40%)
679
(60%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 71
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
bronchospasme : 4
geeuwen : 1
gevoel te stikken : 4
hoesten : 1
hyperventilatie : 5
irritatie keel : 1
kortademigheid : 36
langdurige uitademing : 1
longembolie : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 3
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 4
Bloed- en lymfestelsel : 9
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 4
Bloedvaten : 25
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 5
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 14
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 83
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
Dilated cardiomyopathy : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart ongemak : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 52
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 11
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 368
acne : 5
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 28
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 1
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 3
erythema multiforme : 2
galbulten : 90
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
Gevoelige huid : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 25
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 5
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 57
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 41
jeukende huiduitslag : 8
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 34
overmatige verhoorning van de huid : 2
papel : 2
psoriasis : 7
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 16
roodheid : 9
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 25
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 14
serum ziekteachtige reactie : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
borstontsteking : 2
gelokaliseerde infectie : 1
huidinfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 11
gewrichtsontwrichting : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
off-label gebruik : 1
onjuiste dosis toegediend : 1
opzettelijke overdosis : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 2
overdosis : 1
val : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
galblaasaandoening : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 234
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
aandoening slokdarm : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
anorectaal ongemak : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 13
branderige tong : 2
buikklachten : 7
buikpijn : 11
darm-perforatie : 1
diarree : 10
droge mond : 36
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 5
losse tand : 1
maagklachten : 7
misselijkheid : 57
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 22
obstructie van de darm : 1
oedeem mond : 3
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
orale papel : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 2
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 4
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verstopping : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 2
Nier en urinewegen : 26
aandoening urinelozing : 2
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 1
urinegeur abnormaal : 5
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 7
vaak plassen : 1
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 1
Oog : 63
accomodatiestoornis ooglens : 2
droog oog : 2
dubbelzien : 4
extraoculaire spierafwijking : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 14
glasvochttroebelingen : 1
lichtschuwheid : 2
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 3
oogpijn : 2
oogzwelling : 3
periorbitale zwelling : 1
retina vasculaire trombose : 2
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
trombose slagader netvlies : 1
verwijding van de pupillen : 3
Visual snow syndrome : 1
vochtophoping rondom oogkas : 4
wazig zien : 12
Oor en evenwichtsorgaan : 72
doofheid : 4
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 1
oorongemak : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 53
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 6
product substitutieaangelegenheid : 6
Psychisch : 559
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 7
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
abulie : 1
achtervolgingswaan : 2
afhankelijkheid van nicotine : 4
agressie : 23
alcoholmisbruik : 1
angst : 46
angst voor de dood : 1
angststoornis : 1
Apathisch : 7
bipolaire stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 10
depressie : 40
depressieve stemming : 18
Derealisatie : 3
dissociatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 11
emotionele stoornis : 5
geagiteerde depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 3
gedragsproblemen : 1
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 6
hallucinatie (visueel) : 7
hallucinaties : 17
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
hypnopompe hallucinaties : 1
hypomanie : 1
illusie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 2
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 11
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 29
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 6
paniekreactie : 8
paniekstoornis : 2
Persistent depressive disorder : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 8
psychische decompensatie : 1
psychische stoornis : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 13
rusteloosheid : 16
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 6
slaapstoornis : 16
slapeloosheid : 72
somnabulisme : 1
spanning : 3
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 6
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 5
tic : 2
uitgelaten stemming : 5
verhoogd libido : 6
verminderd libido : 9
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 17
Vijandigheid : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 7
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 32
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 11
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 83
gespannenheid spier : 4
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 20
gewrichtsstijfheid : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 3
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 5
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 4
spieraandoening : 1
Spierpijn : 16
spierspasmen : 10
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 36
afwijkend ECG : 2
afwijkend resultaat bij neurologisch onderzoek : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 4
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Productresidu aanwezig : 2
TSH-spiegel bloed verlaagd : 2
vertraagde bloedstolling : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 220
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 16
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 3
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 4
het koud hebben : 1
huilen : 5
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 13
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 14
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 16
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 6
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 3
pijn in de borstkas : 32
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 31
verslechtering van de aandoening : 3
voorbestaande aandoening verbeterd : 1
wisselwerking met alcohol : 2
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 29
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
dyslipidemie : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 15
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 33
borstvergroting : 2
genitale paresthesie : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 12
Intermenstrual bleeding : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
prostaatklachten (prostatisme) : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale geur : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 392
aandachtstoornis : 27
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 2
Brain fog : 1
branderig gevoel : 2
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 74
epilepsie : 14
evenwichtsstoornis : 5
extrapiramidale aandoening : 3
flauwvallen : 6
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 8
geheugen vermindering : 13
geheugenverlies : 12
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 50
Idiopathic intracranial hypertension : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
oromandibulaire dystonie : 2
overactiviteit : 3
overmatige gevoeligheid : 1
partieel insult : 1
Persistent genital arousal disorder : 1
petit mal epilepsie : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaap paralyse : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 7
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
syndroom van Horner : 1
thermohypo-esthesie : 1
tintelingen : 19
toegenomen spierspanning (dystonie) : 4
toeval (convulsie) : 26
trilling/beving (tremor) : 35
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 4
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUPROPION

Aantal meldingen 70.845
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
40.999
(58%)
22.440
(32%)
7.406
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
444
(1%)
50.220
(71%)
1.187
(2%)
16.479
(23%)
2.515
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.097
Bloed- en lymfestelsel : 568
Bloedvaten : 2.439
Chirurgische en medische verrichtingen : 630
Congenitale en genetische afwijkingen : 314
Endocrien syteem : 184
Hart : 4.805
Huid- en onderhuid : 13.465
Immuunsysteem : 2.774
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.190
Intoxicaties en letsels : 9.860
Lever en galwegen : 431
Maag-darmstelsel : 10.372
Neoplasmata : 228
Nier en urinewegen : 1.129
Oog : 2.584
Oor en evenwichtsorgaan : 2.056
Product aanlegenheden : 3.519
Psychisch : 24.896
Sociale omstandigheden : 942
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.042
Testuitslagen en onderzoeken : 5.210
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.328
Voeding en stofwisseling : 2.121
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.292
Zenuwstelsel : 21.726
Zwangerschap en perinatale periode : 524
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
6 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
7 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
8 N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
9 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
10 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Druppels, Tablet
11 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
12 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
13 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
14 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
15 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
16 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
19 N06AX03 MIANSERINE Tablet
20 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet
21 N06AX11 MIRZASNA (MIRTAZAPINE) Smelttablet
22 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
23 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
24 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
26 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
27 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
28 N06AX01 OXITRIPTAN Tablet
29 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
30 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Smelttablet
31 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
32 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
33 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
35 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
36 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
40 N06AX27 SPRAVATO (ESKETAMINE) Neusspray
41 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
42 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
43 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
44 N06AX05 TRAZODON Tablet
45 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
46 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
47 N06AX16 VENLAFAXINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
48 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
49 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
50 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
51 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule