Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MERCAPTOPURINE

Drank (suspensie)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MERCAPTOPURINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BB02 MERCAPTOPURIN MEDICE (MERCAPTOPURINE) Tablet
L01BB02 MERCAPTOPURINE Capsule, Drank (suspensie)
L01BB02 PURI-NETHOL (MERCAPTOPURINE) Tablet
L01BB02 XALUPRINE (MERCAPTOPURINE) Drank (suspensie)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Gorp A.M., Scholl J. Mercaptopurine/azathioprine en fotosensibilisatie Geneesmiddelenbulletin 2015 49(11):130-131 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Mercaptopurine and photosensitivity 2013 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


MERCAPTOPURINE

Aantal meldingen 139
Ernstig 54
Geslacht
Man
Vrouw
45
(32%)
94
(68%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
kortademigheid : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
pancytopenie : 2
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 31
acne : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
galbulten : 1
haaruitval : 4
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
reactie op zonlicht : 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 2
trichorrhexis : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
hepatitis viraal : 1
hersenabces : 1
infectie met cytomegalovirus : 1
lever-amoebiasis : 1
ooginfectie : 1
orale herpes : 1
orale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
off-label gebruik : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 1
nodulaire regeneratieve hyperplasie : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 65
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 19
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 7
buikklachten : 1
buikpijn : 8
diarree : 5
misselijkheid : 13
mondaandoening : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tandverkleuring : 1
Tongue erythema : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Neoplasmata : 9
acute myeloïde leukemie : 1
angiocentrisch lymfoom : 1
Epstein-Barrvirus-gerelateerd lymfoom : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
keratoacanthoom : 1
myelodysplastisch syndroom : 2
T-cellymfoom : 1
vergrote lymfklier : 1
Nier en urinewegen : 1
urineretentie : 1
Oog : 7
droog oog : 1
erytheem van het ooglid : 1
lichtschuwheid : 1
oogpijn : 1
rood oog : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 5
brassend eten : 1
eetstoornis : 1
hallucinaties : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 6
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 17
bloedtest abnormaal : 1
B-lymfocytentelling verlaagd : 1
etter in ontlasting : 1
fecale calprotectine verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lymfocytentelling verhoogd : 1
mean cell volume : 1
natural killer-T-celtelling verlaagd : 1
pancreatische enzymen verhoogd : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 45
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 18
malaise : 3
niet lekker voelen : 1
perifere zwelling : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 3
alcoholintolerantie : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
melkafscheiding : 1
pijnlijke borst : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 21
aandachtstoornis : 2
duizeligheid : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 11
migraine : 1
onhandigheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
leukopenie neonataal : 1
premature bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MERCAPTOPURINE

Aantal meldingen 10.270
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.408
(43%)
5.062
(49%)
800
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
89
(1%)
5.435
(53%)
1.607
(16%)
2.909
(28%)
230
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 860
Bloed- en lymfestelsel : 3.114
Bloedvaten : 500
Chirurgische en medische verrichtingen : 149
Congenitale en genetische afwijkingen : 73
Endocrien syteem : 47
Hart : 363
Huid- en onderhuid : 890
Immuunsysteem : 384
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.105
Intoxicaties en letsels : 978
Lever en galwegen : 1.118
Maag-darmstelsel : 2.539
Neoplasmata : 832
Nier en urinewegen : 284
Oog : 139
Oor en evenwichtsorgaan : 43
Product aanlegenheden : 43
Psychisch : 309
Sociale omstandigheden : 43
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 648
Testuitslagen en onderzoeken : 1.956
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.459
Voeding en stofwisseling : 728
Voortplantingsstelsel en borsten : 66
Zenuwstelsel : 1.126
Zwangerschap en perinatale periode : 76
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BB03 ACES-TG (TIOGUANINE) Tablet
2 L01BB03 LANVIS (TIOGUANINE) Tablet
3 L01BB03 THIOSIX (TIOGUANINE) Tablet
4 L01BB03 TIOGUANINE Capsule
5 L01BB04 CLADRIBINE Injectie/infuus
6 L01BB04 LEUSTATIN (CLADRIBINE) Oplossing voor infuus
7 L01BB04 LITAK (CLADRIBINE) Injectievloeistof
8 L01BB05 FLUDARA (FLUDARABINE) Omhulde tablet
9 L01BB05 FLUDARABINE Injectie/infuus, Oplossing voor injectie / infuus
10 L01BB06 CLOFARABINE Oplossing voor infuus
11 L01BB06 EVOLTRA (CLOFARABINE) Oplossing voor infuus
12 L01BB06 INFVLST CONC CLOFARABINUM 1MG/ML FLACON 20ML (CLOFARABINE) Oplossing voor infuus
13 L01BB07 ATRIANCE (NELARABINE) Infusievloeistof
14 L01BB07 NELARABINE Infuus