Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LAMIVUDINE

Drank, Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LAMIVUDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AF05 EPIVIR (LAMIVUDINE) Drank, Filmomhulde tablet
J05AF05 LAMIVUDINE Filmomhulde tablet
J05AF05 ZEFFIX (LAMIVUDINE) Drank, Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


LAMIVUDINE

Aantal meldingen 19
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
10
(53%)
9
(47%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloedvaten : 1
flauwvallen : 1
Hart : 3
congestieve cardiomyopathie : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 1
huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 3
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
Mycobacterium-infectie : 3
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 3
diarree : 1
necrotiserende colitis : 1
ziekte van Crohn : 1
Neoplasmata : 1
astrocytoom : 1
Psychisch : 5
agressie : 2
slaapstoornis : 2
stemmingswisselingen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
perifeer oedeem : 1
Voeding en stofwisseling : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LAMIVUDINE

Aantal meldingen 24.258
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.692
(40%)
12.198
(50%)
2.368
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4.427
(18%)
5.844
(24%)
7.426
(31%)
6.291
(26%)
270
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.089
Bloed- en lymfestelsel : 1.665
Bloedvaten : 403
Chirurgische en medische verrichtingen : 235
Congenitale en genetische afwijkingen : 657
Endocrien syteem : 128
Hart : 879
Huid- en onderhuid : 4.808
Immuunsysteem : 852
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.509
Intoxicaties en letsels : 1.745
Lever en galwegen : 1.487
Maag-darmstelsel : 4.885
Neoplasmata : 385
Nier en urinewegen : 1.103
Oog : 442
Oor en evenwichtsorgaan : 223
Product aanlegenheden : 40
Psychisch : 1.443
Sociale omstandigheden : 41
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.909
Testuitslagen en onderzoeken : 2.871
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.408
Voeding en stofwisseling : 3.393
Voortplantingsstelsel en borsten : 404
Zenuwstelsel : 4.257
Zwangerschap en perinatale periode : 988
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AF01 RETROVIR (ZIDOVUDINE) Capsule, Drank, Oplossing voor infuus
2 J05AF01 ZIDOVUDINE Infuus
3 J05AF02 VIDEX (DIDANOSINE) Maagsapresistente capsule
4 J05AF03 ZALCITABINE Overige toedieningsvormen
5 J05AF04 ZERIT (STAVUDINE) Capsule
6 J05AF06 ABACAVIR Tablet
7 J05AF06 ZIAGEN (ABACAVIR) Drank, Tablet
8 J05AF07 TENOFOVIR Tablet
9 J05AF07 TENOFOVIR DISOPROXIL Tablet
10 J05AF07 VIREAD (TENOFOVIR DISOPROXIL) Tablet, Zakje (granulaat)
11 J05AF07 VIREAD (TENOFOVIR) Tablet, Zakje (poeder)
12 J05AF08 HEPSERA (ADEFOVIR) Tablet
13 J05AF09 EMTRIVA (EMTRICITABINE) Capsule
14 J05AF10 BARACLUDE (ENTECAVIR) Tablet
15 J05AF10 ENTECAVIR Tablet
16 J05AF11 SEBIVO (TELBIVUDINE) Tablet
17 J05AF13 VEMLIDY (TENOFOVIR ALAFENAMIDE) Tablet