Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GOSERELINE

Implantatiestift

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in GOSERELINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02AE03 ZOLADEX (GOSERELINE) Implantatiestift

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Goserelin and psychiatric disorders in treatment of prostate cancer 2007 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


GOSERELINE

Aantal meldingen 172
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
113
(66%)
59
(34%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 7
longembolie : 1
loopneus : 1
neuspoliepen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedarmoede : 2
Normocytic anaemia : 1
spontane hemorragie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 35
Bloeduitstorting : 3
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 19
overmatig blozen : 5
vaatspasme : 1
verhoogde bloeddruk : 4
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
hypofysebloeding : 1
Hart : 7
asthma cardiale : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 33
angio-oedeem : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 1
galbulten : 3
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 2
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
minder haargroei : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 4
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
COVID-19 : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Intoxicaties en letsels : 3
overdosis : 1
Producttoedieningsfout : 1
val : 1
Maag-darmstelsel : 39
aandoening van anus en endeldarm : 1
boeren : 2
braken : 2
buikklachten : 3
diarree : 5
droge mond : 2
maagklachten : 3
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
verstopping : 1
winderigheid : 3
Neoplasmata : 2
meningioom : 1
tumor in de hypofyse : 1
Nier en urinewegen : 3
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 10
gezichtsvermogen afgenomen : 5
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogirritatie : 1
verlamming van de oogspieren : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
Drug delivery system malfunction : 1
Psychisch : 39
depressie : 4
depressieve stemming : 6
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidoverlies : 2
onrust : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 4
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 6
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 57
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 4
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 20
gewrichtsstijfheid : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
osteoporose : 2
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 10
spierspasmen : 5
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 20
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
INR verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 61
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
herniapijn : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
statisch oedeem : 1
toename van vetweefsel : 1
vermoeidheid : 16
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 5
herverdeling van vet : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
bekkenpijn : 1
borstaandoening : 2
borstpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 5
premenstruele dysfore stoornis : 1
symptomen overgang : 1
testiculaire atrofie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 44
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cerebrale amyloïdangiopathie : 1
cognitieve aandoening : 2
dementie : 1
duizeligheid : 7
dwarslaesie : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 8
migraine : 1
neurologisch symptoom : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GOSERELINE

Aantal meldingen 8.788
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.279
(37%)
4.985
(57%)
524
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
134
(2%)
2.720
(31%)
943
(11%)
4.477
(51%)
514
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 527
Bloed- en lymfestelsel : 331
Bloedvaten : 1.321
Chirurgische en medische verrichtingen : 93
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 62
Hart : 386
Huid- en onderhuid : 1.057
Immuunsysteem : 103
Infecties en parasitaire aandoeningen : 373
Intoxicaties en letsels : 958
Lever en galwegen : 201
Maag-darmstelsel : 899
Neoplasmata : 897
Nier en urinewegen : 271
Oog : 192
Oor en evenwichtsorgaan : 70
Product aanlegenheden : 351
Psychisch : 770
Sociale omstandigheden : 29
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.037
Testuitslagen en onderzoeken : 884
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.122
Voeding en stofwisseling : 321
Voortplantingsstelsel en borsten : 534
Zenuwstelsel : 1.246
Zwangerschap en perinatale periode : 29
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02AE01 SUPREFACT (BUSERELINE) Implantatiestift, Neusspray
2 L02AE02 ELIGARD (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
3 L02AE02 LEUPRORELINE Implantaat, Injectie
4 L02AE02 LEUPRORELINE LUTRATE (LEUPRORELINE) Injectie
5 L02AE02 LUCRIN (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
6 L02AE02 LUCRIN PDS (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
7 L02AE04 DECAPEPTYL (TRIPTORELINE) Poeder injectievloeistof
8 L02AE04 GONAPEPTYL (TRIPTORELINE) Poeder injectievloeistof
9 L02AE04 PAMORELIN (TRIPTORELINE) Poeder voor injectie
10 L02AE04 SALVACYL (TRIPTORELINE) Poeder voor injectie
11 L02AE04 TRIPTOFEM (TRIPTORELINE) Injectievloeistof
12 L02AE04 TRIPTORELINE Injectie
13 L02AE05 VANTASSE () Implantaat