Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ZOLEDRONINEZUUR

Infusievloeistof, Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ZOLEDRONINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BA08 ACLASTA (ZOLEDRONINEZUUR) Infusievloeistof
M05BA08 ZOLEDRONINEZUUR Infusievloeistof, Oplossing voor infuus
M05BA08 ZOMETA (ZOLEDRONINEZUUR) Infusievloeistof, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


ZOLEDRONINEZUUR

Aantal meldingen 196
Ernstig 52
Geslacht
Man
Vrouw
41
(21%)
155
(79%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
diafragma-aandoening : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 10
longinfiltraat : 1
loopneus : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 5
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
opvlieger : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 27
eczeem : 1
galbulten : 1
gele huid : 1
haaruitval : 4
hand-voet syndroom : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
roodheid : 2
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
abces : 1
gordelroos : 1
longontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogkascellulitis : 1
ooglidinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
gewrichtsontwrichting : 1
Producttoedieningsfout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 60
aften : 1
boeren : 1
braken : 9
branderige tong : 1
buikpijn : 2
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 7
droge mond : 4
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 1
oraal ongemak : 3
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 2
tintelingen mond : 3
Tongue discomfort : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 19
Acute kidney injury : 5
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
blaaspijn : 1
nierfalen : 4
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 24
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
droog oog : 2
glasvochtloslating : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 3
jeuk aan oog : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 2
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 3
oogpijn : 3
oogzwelling : 2
wazig zien : 3
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid : 1
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 1
Psychisch : 8
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
ijlen : 1
slaapstoornis : 1
verwarde toestand : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 118
artrose : 1
botpijn : 21
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 17
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 3
nekpijn : 2
osteitis : 2
osteonecrose van kaak : 5
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 8
pijn in kaak : 3
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 5
Spierpijn : 24
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
versterf botweefsel : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 9
bloeddruk verhoogd : 1
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 106
afsterven van weefsel (necrose) : 1
dorst : 3
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 16
het koud hebben : 2
koorts : 31
koude rillingen : 10
lichaamszwakte : 2
malaise : 7
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 2
pijn : 4
pijn in de borstkas : 3
verkleuring van infuusplaats : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 12
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 6
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 4
Zenuwstelsel : 58
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
epilepsie : 1
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 21
migraine : 2
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOLEDRONINEZUUR

Aantal meldingen 62.312
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
44.673
(72%)
15.432
(25%)
2.207
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
631
(1%)
29.014
(47%)
10.444
(17%)
18.222
(29%)
4.001
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.803
Bloed- en lymfestelsel : 2.673
Bloedvaten : 3.436
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.803
Congenitale en genetische afwijkingen : 302
Endocrien syteem : 596
Hart : 3.206
Huid- en onderhuid : 4.694
Immuunsysteem : 950
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.025
Intoxicaties en letsels : 7.714
Lever en galwegen : 1.071
Maag-darmstelsel : 10.961
Neoplasmata : 4.863
Nier en urinewegen : 4.180
Oog : 2.907
Oor en evenwichtsorgaan : 913
Product aanlegenheden : 317
Psychisch : 3.446
Sociale omstandigheden : 932
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25.610
Testuitslagen en onderzoeken : 7.637
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28.181
Voeding en stofwisseling : 4.377
Voortplantingsstelsel en borsten : 844
Zenuwstelsel : 10.374
Zwangerschap en perinatale periode : 20
Vergelijkbare geneesmiddelen