Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SERTRALINE

Oplossing voor drank, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SERTRALINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB06 SERTRALINE Capsule, Tablet
N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005 Signals document
2 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001 Signals document
3 Paroxetine and restless legs 2008 Signals document
4 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008 Signals document
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008 Signals document
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002 Signals document
7 SSRI’s en galactorroe 2000 Signals document
8 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001 Signals document
9 SSRI's and aggression 2009 Signals document
10 SSRI's and aggression - an update 2014 Signals document
11 SSRI's and hot flushing 2011 Signals document
12 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012 Signals document
13 SSRI's and tinnitus 2005 Signals document
14 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006 Signals document
15 SSRI's and weight gain 2003 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


SERTRALINE

Aantal meldingen 905
Ernstig 128
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
234
(26%)
668
(74%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 41
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 3
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
diffuse alveolaire beschadiging : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 3
gevoel te stikken : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 2
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 5
kramp van de mond en slokdarm : 1
longembolie : 2
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 3
snurken : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 33
bleekheid : 2
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 9
embolie arterieel : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 5
overmatig blozen : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 6
Endocrien syteem : 4
schildklieraandoening : 1
schildklierontsteking : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 29
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 21
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 4
Huid- en onderhuid : 140
acne : 3
angio-oedeem : 2
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 4
gele huid : 1
haaruitval : 21
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidstriae : 2
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 3
minder haargroei : 1
nachtzweten : 13
overmatig zweten : 41
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 3
roodheid : 1
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
abces : 1
amandelontsteking : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
faryngitis : 2
griep : 2
ontsteking tandvlees : 1
Intoxicaties en letsels : 14
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
epicondylitis : 1
Intentional product use issue : 1
kneuzing : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
Producttoedieningsfout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 7
geelzucht : 1
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 259
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
Anesthesie van de mond : 1
bloederige diarree : 4
bloeding divertikel : 1
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 9
branderige tong : 1
buikklachten : 14
buikpijn : 7
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 2
diarree : 45
droge mond : 22
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
kramp van de slokdarm : 2
maagaandoening : 1
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 10
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 78
obstipatie, verstopping : 5
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de onderbuik : 1
pneumatosis intestinalis : 1
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
uitbraken van medicatie : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zachte ontlasting : 2
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 23
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 3
nierfunctie verminderd : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 5
urineretentie : 3
vaak plassen : 4
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Oog : 50
accomodatiestoornis ooglens : 3
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 4
lichtschuwheid : 2
loslating van het netvlies : 1
oculogyrische crisis : 2
ongelijke pupillen : 1
oogirritatie : 1
oogzenuw aandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 7
zwelling van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 34
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 27
overgevoeligheid voor geluid : 3
slechthorendheid : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 1
product coatingaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 390
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 3
abnormale dromen : 5
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 11
alcoholisme : 1
angst : 34
Apathisch : 5
asociaal gedrag : 1
autofobie : 1
autoscopie : 1
bedplassen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 6
depressie : 14
depressieve stemming : 3
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
doorslaapstoornis : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 4
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 4
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
gevoelshallucinatie : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 6
het uitblijven van een orgasme : 8
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 5
hypomanie : 1
illusie : 1
impulsief gedrag : 3
libidoverlies : 7
Lusteloos : 1
manie : 2
moordgedachten : 2
nachtmerrie : 9
negatieve gedachten : 1
negativisme : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 15
ontremming : 2
opzettelijke automutilatie : 1
orgasmegevoel verminderd : 1
orgasmestoornis bij de vrouw : 3
overmoed : 1
paniekaanval : 11
paniekreactie : 3
paniekstoornis : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 22
seksuele opwindingsstoornis : 3
slaap van slechte kwaliteit : 7
slaapstoornis : 10
slapeloosheid : 29
somnabulisme : 1
spanning : 3
stemmingsstoornis : 3
stemmingswisselingen : 3
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 3
stress : 2
suïcidaal gedrag : 4
tachyphrenia : 1
tandenknarsen : 9
terminale insomnia : 1
tic : 8
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 25
verwarde toestand : 6
vrees : 2
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 28
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 126
dwangstand van het hoofd : 2
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 3
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 4
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 20
gewrichtsstijfheid : 7
kaakklem : 13
nekpijn : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 2
rugaandoening : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 9
spier ongemak : 1
Spierpijn : 24
spierspasmen : 17
spiertrekkingen : 3
spierzwakte : 4
tussenwervelschijf protrusie : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 63
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
amylase verhoogd : 1
Apgar score laag : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloedingstijd verlengd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 27
gewicht verlaagd : 10
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
occult bloed : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vruchtwatervolume verlaagd : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 282
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
bijwerking : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 20
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 7
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 3
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 5
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
huilen : 5
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 5
koude rillingen : 13
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 4
malaise : 18
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 4
onttrekkingssyndroom : 12
onverwacht effect : 52
perifeer oedeem : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 4
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 3
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde activiteit : 1
vermoeidheid : 50
verslechtering van de aandoening : 7
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zuigelingensterfte : 2
zwelling van injectieplaats : 5
Voeding en stofwisseling : 35
abnormaal verlies van gewicht : 1
abnormale gewichtstoename : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
toegenomen eetlust : 4
uitdroging : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 14
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 81
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 1
borstvergroting : 4
borstvoeding verminderd : 1
coïtale bloeding : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 3
genitale hypo-esthesie : 2
Heavy menstrual bleeding : 4
impotentie : 12
Intermenstrual bleeding : 6
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 7
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 6
penisaandoening : 1
pijnlijke borst : 1
polymenorroe : 2
premenstrueel syndroom : 1
premenstruele dysfore stoornis : 1
seksuele stoornis : 11
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 5
symptomen overgang : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 385
aandachtstoornis : 11
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 5
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 46
dyskinesie : 4
Electric shock sensation : 16
epilepsie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 9
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 3
flauwvallen : 8
geheugen vermindering : 11
geheugenverlies : 4
hersenbloeding bij pasgeborene : 2
herseninfarct : 1
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 61
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
Hyperresponsief voor stimuli : 1
hypersomnie : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 2
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 7
Neonataal insult : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 2
Persistent genital arousal disorder : 3
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 5
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 12
slaperigheid : 29
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 21
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 5
tremor bij baby : 1
trilling/beving (tremor) : 38
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 3
verlies van proprioceptie : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 8
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
bloeding na de bevalling : 1
foetale groeibeperking : 2
spontane miskraam : 3
tekenen van stress bij het ongeboren kind : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SERTRALINE

Aantal meldingen 75.038
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
45.685
(61%)
22.830
(30%)
6.523
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
318
(0%)
44.755
(60%)
4.269
(6%)
20.317
(27%)
5.379
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.359
Bloed- en lymfestelsel : 1.181
Bloedvaten : 2.923
Chirurgische en medische verrichtingen : 564
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.876
Endocrien syteem : 869
Hart : 4.389
Huid- en onderhuid : 8.083
Immuunsysteem : 2.400
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.969
Intoxicaties en letsels : 8.840
Lever en galwegen : 1.287
Maag-darmstelsel : 14.486
Neoplasmata : 604
Nier en urinewegen : 1.811
Oog : 2.910
Oor en evenwichtsorgaan : 1.541
Product aanlegenheden : 1.444
Psychisch : 23.704
Sociale omstandigheden : 1.058
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.402
Testuitslagen en onderzoeken : 6.773
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.843
Voeding en stofwisseling : 4.732
Voortplantingsstelsel en borsten : 3.326
Zenuwstelsel : 21.833
Zwangerschap en perinatale periode : 1.141
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Capsule, Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB05 PAROXETINE Capsule, Tablet
6 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Capsule, Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet