Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ZOLPIDEM

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZOLPIDEM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CF02 STILNOCT (ZOLPIDEM) Tablet
N05CF02 ZOLPIDEM Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
2 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
3 Gerritsen R.F., Puijenbroek van E.P. Zolpidem en slaapwandelen GeBu 2008 (mei); 42: 44
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


ZOLPIDEM

Aantal meldingen 701
Ernstig 116
Geslacht
Man
Vrouw
186
(27%)
515
(73%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 65
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 2
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 1
diafragma-aandoening : 2
Faryngeale zwelling : 4
geeuwen : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 2
hypoventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 26
kramp van de mond en slokdarm : 1
longaandoening : 1
longbloeding : 1
longembolie : 2
longfibrose : 1
longontsteking : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 2
snurken : 1
stemstoornis : 4
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 28
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 7
extremiteit necrose : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 4
overmatig blozen : 2
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 4
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 37
angina instabiel : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 5
sinusaritmie : 1
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 143
acne : 1
angio-oedeem : 7
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 5
galbulten : 5
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
haaraandoening : 1
haaruitval : 16
hand-voet syndroom : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 18
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 4
lichen sclerosus : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 19
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 5
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 2
immuunsysteemaandoening : 1
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
overgevoeligheid : 6
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16
bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 1
erysipelas : 1
koortsuitslag : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 1
Varicella zoster virus infection : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
Intoxicaties en letsels : 16
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
hoofdletsel : 1
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
overdosis : 1
posttraumatische pijn : 1
productafleveringsfout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
ruptuur pees : 1
spierscheur : 1
sportletsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 3
Wrong dose : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
Hepatitis : 4
hepatitis acuut : 1
veno-occlusieve leverziekte : 1
Maag-darmstelsel : 144
aambeien : 1
aandoening alvleesklier : 1
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 15
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 5
caries tanden : 1
darmuitstulping (divertikel) : 1
diarree : 18
droge mond : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 3
maagzweer met perforatie : 1
misselijkheid : 30
Mondslijmvlies ruw : 1
obstipatie, verstopping : 5
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de huig : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 2
retroperitoneale hemorragie : 1
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 19
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrogene diabetes insipidus : 1
nierfunctie verminderd : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 4
vaak plassen : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 39
cornea-aandoening : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 11
lichtschuwheid : 3
loslating van het netvlies : 1
oogaandoening : 2
oogpijn : 1
open-kamerhoek-glaucoom : 1
staar : 2
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 14
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 227
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 4
achtervolgingswaan : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 12
angst : 15
Apathisch : 2
brassend eten : 1
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 11
depressieve stemming : 8
desoriëntatie : 4
dissociatie : 1
eetstoornis : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 2
gedachte over zelfverwonding : 2
gelijkmatige stemming : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 9
hallucinaties : 30
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 3
impulsief gedrag : 1
manie : 2
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 6
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 12
paniekaanval : 2
parasomnia : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
praten in slaap : 1
Psychotic symptom : 1
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 10
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
somnabulisme : 9
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 2
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 1
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 6
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 2
bedlegerig : 1
onbeweeglijk : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 76
botpijn : 2
dwangstand van het hoofd : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 11
kaakklem : 2
nekpijn : 1
osteonecrose van kaak : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 18
spierspasmen : 12
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 35
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
ammonium verhoogd : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 3
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartminuutvolume verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
vitamine B6 : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 169
dorst : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 15
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
huilen : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 7
koude rillingen : 6
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 7
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 3
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 19
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 1
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
schreeuwen : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 3
therapeutische respons vertraagd : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 29
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 1
hypernatriëmie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 7
vocht vasthouden : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
atrofische vulvovaginitis : 1
bekkenpijn : 1
borstpijn : 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
impotentie : 4
melkafscheiding : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
seksuele stoornis : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 254
aandachtstoornis : 7
afwijkend coördinatievermogen : 2
anterograde amnesie : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 6
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
diplegie : 1
duizeligheid : 36
dyskinesie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 8
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 20
gezichtsvelduitval : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 32
hyporesponsief voor stimuli : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 2
Motorische disfunctie : 2
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
oromandibulaire dystonie : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 4
plotselinge slaap : 1
presyncope : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 17
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 11
typische aura zonder hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 4
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 7
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOLPIDEM

Aantal meldingen 36.414
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.129
(55%)
13.633
(37%)
2.652
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
241
(1%)
17.449
(48%)
7.296
(20%)
10.025
(28%)
1.403
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.810
Bloed- en lymfestelsel : 359
Bloedvaten : 945
Chirurgische en medische verrichtingen : 216
Congenitale en genetische afwijkingen : 94
Endocrien syteem : 73
Hart : 1.951
Huid- en onderhuid : 1.632
Immuunsysteem : 659
Infecties en parasitaire aandoeningen : 503
Intoxicaties en letsels : 8.016
Lever en galwegen : 463
Maag-darmstelsel : 3.072
Neoplasmata : 96
Nier en urinewegen : 575
Oog : 1.050
Oor en evenwichtsorgaan : 405
Product aanlegenheden : 1.019
Psychisch : 19.094
Sociale omstandigheden : 1.216
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.174
Testuitslagen en onderzoeken : 1.730
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.014
Voeding en stofwisseling : 816
Voortplantingsstelsel en borsten : 176
Zenuwstelsel : 12.039
Zwangerschap en perinatale periode : 173
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CF01 IMOVANE (ZOPICLON) Tablet
2 N05CF01 ZOPICLON Tablet