Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ZYRTEC (CETIRIZINE)

Drank, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZYRTEC (CETIRIZINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AE07 ALLERGIETABLET CETIRIZINE DIHCL HTP (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 CETIRIZINE Drank, Tablet
R06AE07 HOOIKOORTSTABLET CETIRIZINE APOTEX (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 IDYL (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 LIVSANE (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 PREVALIN (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 REACTINE (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 TEVA (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 ZYRTEC (CETIRIZINE) Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
2 Ekhart, C., Horst, P. van der, Hunsel, F. van Unbearable pruritus after withdrawal of (levo)cetirizine Drug safety – case reports 2016 (2016) 3:16
3 Ekhart, C., Horst, P. van der, Hunsel, F. van Unbearable pruritus after withdrawal of (levo)cetirizine Drug Safety- Case Reports 2016 3(1):16
4 Cuppers, B. Zwangere kan gerust antihistaminicum slikken; Voorkeur voor loratadine en cetirizine PW 2012 147(14):34-36
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cetirizine, levocetirizine and arthralgia 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-12-2020.


CETIRIZINE

Aantal meldingen 417
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
144
(35%)
272
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 40
bloedneus : 12
droogheid neusslijmvlies : 1
hik : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 9
kortademigheid bij inspanning : 1
Nasal pruritus : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale pijn : 4
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Hart : 28
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 17
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 79
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 4
eczeem : 1
galbulten : 10
haaruitval : 7
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 4
mechanische urticaria : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
bronchitis : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 1
hordeolum : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blootstelling via moedermelk : 1
medicatiefout : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 77
aandoening slokdarm : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
braken : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 5
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 16
droge mond : 14
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 2
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 7
incontinentie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineafwijking : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 26
aandoening rondom oogkas : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
irisaandoening : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
overmatig oogknipperen : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 3
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
Product aanlegenheden : 1
abnormale smaak van product : 1
Psychisch : 75
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 9
angst : 3
Apathisch : 1
bedplassen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
ernstige depressie : 1
hallucinaties : 3
Lusteloos : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 6
prikkelbaarheid : 3
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 3
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stress : 1
tic : 1
verminderd libido : 3
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 5
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 9
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 11
spierspasmen : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 8
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 127
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 3
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
honger : 2
huilen : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 1
malaise : 9
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 12
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvliesdroogheid : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
vermoeidheid : 53
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 10
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 5
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstvoeding verminderd : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
Zenuwstelsel : 193
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 35
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 31
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 64
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CETIRIZINE

Aantal meldingen 32.287
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.389
(57%)
10.301
(32%)
3.597
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
206
(1%)
21.357
(66%)
4.092
(13%)
6.516
(20%)
116
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.143
Bloed- en lymfestelsel : 445
Bloedvaten : 608
Chirurgische en medische verrichtingen : 209
Congenitale en genetische afwijkingen : 145
Endocrien syteem : 52
Hart : 1.014
Huid- en onderhuid : 5.512
Immuunsysteem : 1.203
Infecties en parasitaire aandoeningen : 826
Intoxicaties en letsels : 8.331
Lever en galwegen : 310
Maag-darmstelsel : 3.948
Neoplasmata : 102
Nier en urinewegen : 517
Oog : 1.197
Oor en evenwichtsorgaan : 451
Product aanlegenheden : 1.392
Psychisch : 3.256
Sociale omstandigheden : 191
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.092
Testuitslagen en onderzoeken : 1.445
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.048
Voeding en stofwisseling : 542
Voortplantingsstelsel en borsten : 261
Zenuwstelsel : 8.087
Zwangerschap en perinatale periode : 190
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AE03 CYCLIZINE Tablet, Zetpil
2 R06AE03 REISZIEKTETABLETTEN CYCLIZINE HCL HTP (CYCLIZINE) Tablet
3 R06AE05 SUPRIMAL (MECLOZINE) Tablet
4 R06AE06 TINSET () Tablet
5 R06AE09 CETIRIGEN (LEVOCETIRIZINE) Filmomhulde tablet
6 R06AE09 LEVOCETIRIZINE Filmomhulde tablet
7 R06AE09 XYZAL (LEVOCETIRIZINE) Drank, Filmomhulde tablet
8 R06AE55 EMESAFENE (MECLOZINE/PYRIDOXINE) Tablet, Zetpil