Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CIMETIDINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CIMETIDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A02BA01 CIMETIDINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


CIMETIDINE

Aantal meldingen 145
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
57
(39%)
88
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 2
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
Endocrien syteem : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 6
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 34
abnormale verhoorning van de huid : 1
galbulten : 3
haaruitval : 3
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 8
nagelafwijking : 3
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
pustuleuze rash : 2
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 34
boeren : 1
braken : 1
buikpijn : 3
diarree : 8
droge mond : 2
gingiva-pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 6
pijn in de onderbuik : 1
tandvlees bloeding : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
gezwel tepel : 1
Nier en urinewegen : 1
bloed in de urine : 1
Oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Psychisch : 11
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 3
Lusteloos : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 15
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
spermatozoa progressieve motiliteit verlaagd : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
geneesmiddelinteractie : 1
koude rillingen : 1
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 6
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
borstpijn : 3
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 3
oligospermie : 1
pijn testikels : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 6
Zenuwstelsel : 39
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 15
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 12
pijn in de grote been zenuw : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 2
verhoogde spanning : 1
zenuwontsteking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CIMETIDINE

Aantal meldingen 27.836
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.487
(48%)
12.155
(44%)
2.194
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
50
(0%)
7.897
(28%)
11.478
(41%)
7.532
(27%)
879
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.484
Bloed- en lymfestelsel : 1.459
Bloedvaten : 1.169
Chirurgische en medische verrichtingen : 13
Congenitale en genetische afwijkingen : 49
Endocrien syteem : 76
Hart : 1.450
Huid- en onderhuid : 5.790
Immuunsysteem : 796
Infecties en parasitaire aandoeningen : 418
Intoxicaties en letsels : 321
Lever en galwegen : 876
Maag-darmstelsel : 5.993
Neoplasmata : 282
Nier en urinewegen : 835
Oog : 630
Oor en evenwichtsorgaan : 317
Product aanlegenheden : 34
Psychisch : 2.562
Sociale omstandigheden : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 803
Testuitslagen en onderzoeken : 1.008
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.834
Voeding en stofwisseling : 463
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.058
Zenuwstelsel : 4.776
Zwangerschap en perinatale periode : 24
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A02BA02 RANITIDINE Drank, Injectie/infuus
2 A02BA02 ZANTAC (RANITIDINE) Injectievloeistof
3 A02BA03 FAMOGAST (FAMOTIDINE) Tablet
4 A02BA03 FAMOSIN (FAMOTIDINE) Tablet
5 A02BA03 FAMOTIDINE Drank, Tablet
6 A02BA03 MAAGZUURREMMER () Tablet
7 A02BA03 PEPCIDIN (FAMOTIDINE) Tablet
8 A02BA04 AXID (NIZATIDINE) Capsule
9 A02BA04 NIZATIDINE Capsule
10 A02BA06 ROXATIDINE Overige toedieningsvormen
11 A02BA07 RANITIDINEBISMUTCITRAAT Overige toedieningsvormen
12 A02BA51 CIMETIDINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen