Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PANTOPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANTOPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2007
2 Pantoprazole and taste disorders 2010
3 Proton pump inhibitors and fundic gland polyps 2015 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


PANTOPRAZOL

Aantal meldingen 1.169
Ernstig 149
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
480
(41%)
686
(59%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 98
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 8
bronchospasme : 1
droge keel : 4
Faryngeale zwelling : 7
geeuwen : 1
hoesten : 11
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 27
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 4
neusklachten : 3
neusverstopping : 3
oedeem van het strottenhoofd : 2
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 8
pleurale effusie : 1
snurken : 1
stemstoornis : 4
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikking : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 30
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
eosinofilie : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 3
Bloedvaten : 25
aderontsteking : 4
bleekheid : 2
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 7
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
reanimatie : 1
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 54
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartaandoening : 1
hartflutter : 1
hartkloppingen : 34
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 5
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 6
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 278
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 16
blaar : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 4
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 4
eczeem : 8
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 16
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 25
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidhypopigmentatie : 2
huidkloven : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 40
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 6
huidverkleuring : 1
Jeuk : 45
jeukende huiduitslag : 15
Meerdere blauwe plekken : 1
miliaria : 1
nachtzweten : 1
nagelloslating : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 26
overmatige verhoorning van de huid : 2
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 3
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 8
rosacea : 1
toename huidpigment : 1
Immuunsysteem : 23
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 8
overgevoeligheid : 10
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
blaasontsteking : 2
faryngitis : 1
gordelroos : 2
laryngitis : 1
nematodiase : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 3
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 7
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
heupbreuk : 1
transplantaat disfunctie : 1
val : 1
verbranding : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 27
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 5
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 4
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 4
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 519
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 7
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 5
alvleesklierontsteking : 1
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 2
anorectale zwelling : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloederige diarree : 3
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 13
braakneiging : 2
braken : 19
branderige tong : 4
buikklachten : 26
buikpijn : 29
colitis ulcerosa : 1
diarree : 54
droge mond : 26
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 5
Gingival discomfort : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
kloofje anus (anale fissuur) : 1
kramp van de slokdarm : 1
landkaarttong : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 6
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 8
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmontsteking : 1
maag-darmstelsel irritatie : 1
maagklachten : 33
maagontsteking : 2
maagpoliepen : 1
misselijkheid : 81
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 16
oesofaguspijn : 2
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 6
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 22
oraal ongemak : 5
pijn in de bovenbuik : 25
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 3
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarm ongemak : 2
tandaandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 4
tongbewegingsafwijking : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 3
Tongue discomfort : 4
tongverkleuring : 4
verandering in de stoelgang : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
verkleurde ontlasting : 5
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verstopping : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 19
zuurbranden : 8
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 33
aandoening urinelozing : 2
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 4
nierontsteking : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 10
urineretentie : 3
vaker urineren : 4
verminderde urineafscheiding : 1
verstopping in de urineweg : 1
Oog : 61
blindheid : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 2
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 1
rood oog : 1
scheelzien : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 32
Oor en evenwichtsorgaan : 21
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
oorsuizen : 10
slechthorendheid : 3
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 7
klacht over product : 3
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product coatingaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 121
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 4
abnormale dromen : 4
agressie : 2
angst : 6
depressie : 9
depressieve stemming : 15
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
emotionele armoede : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
libidoverlies : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 3
negatieve gedachten : 1
onrust : 2
paniekaanval : 4
prikkelbaarheid : 3
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 17
spanning : 2
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 171
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
bewegelijkheid gewricht verminderd : 1
botpijn : 1
gespannenheid spier : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 32
gewrichtszwelling : 1
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 5
osteoporose : 2
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 8
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 8
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
Spierpijn : 57
spierspasmen : 28
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 61
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 3
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
fout-positief onderzoeksresultaat : 1
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
hemoglobine verlaagd : 3
INR verhoogd : 3
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
protrombinetijd verlengd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 386
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 4
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 17
geneesmiddelinteractie : 22
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
honger : 1
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 17
koude rillingen : 8
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 3
malaise : 37
niet lekker voelen : 2
oedeem : 8
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 9
ongemak op injectieplaats : 1
ongewenste reactie : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 80
perifeer oedeem : 23
perifere zwelling : 3
pijn : 3
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 3
poliep : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 2
therapeutisch product ondoeltreffend : 2
therapeutische reactietijd verminderd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 65
verslechtering van de aandoening : 4
voorbestaande aandoening verbeterd : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 5
Voeding en stofwisseling : 126
afwijking lichaamsvet : 1
diabetes mellitus : 2
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
gebrek aan verzadigingsgevoel : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 5
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
hypozinkemie : 1
ijzerdeficiëntie : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 24
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 12
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 52
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 7
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 47
aandoening van vulva : 3
borstpijn : 1
borstvergroting : 4
genitale uitslag : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 8
melkafscheiding : 1
seksuele stoornis : 1
vaginale bloeding : 6
vergroting borstklierweefsel (man) : 21
Zenuwstelsel : 326
aandachtstoornis : 3
aangezichtspijn : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 7
duizeligheid : 84
duizeligheid bij inspanning : 1
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 6
flauwvallen : 10
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 2
gevoelsverlies : 2
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 71
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 1
minder smaak : 2
myasthenia gravis : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 9
Spraakstoornis (algemeen) : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 34
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 7
verandering reukvermogen : 2
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 9
verstoorde smaak : 18
voorbijgaande globale amnesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANTOPRAZOL

Aantal meldingen 67.135
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.686
(44%)
21.670
(32%)
15.779
(24%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
734
(1%)
38.584
(57%)
13.244
(20%)
13.653
(20%)
920
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.181
Bloed- en lymfestelsel : 3.477
Bloedvaten : 1.841
Chirurgische en medische verrichtingen : 544
Congenitale en genetische afwijkingen : 129
Endocrien syteem : 720
Hart : 2.367
Huid- en onderhuid : 8.583
Immuunsysteem : 2.028
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.764
Intoxicaties en letsels : 2.529
Lever en galwegen : 1.449
Maag-darmstelsel : 14.061
Neoplasmata : 1.409
Nier en urinewegen : 28.448
Oog : 1.298
Oor en evenwichtsorgaan : 471
Product aanlegenheden : 846
Psychisch : 3.293
Sociale omstandigheden : 164
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.893
Testuitslagen en onderzoeken : 3.983
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.421
Voeding en stofwisseling : 2.269
Voortplantingsstelsel en borsten : 417
Zenuwstelsel : 6.425
Zwangerschap en perinatale periode : 119
Vergelijkbare geneesmiddelen