Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DOMPERIDON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOMPERIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA03 DOMPERIDON Smelttablet, Zetpil
A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank (suspensie)
A03FA03 PERIDON (DOMPERIDON) Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Broos N., Puijenbroek van E.P. Convulsies bij gebruik van domperidon PW 2009 2009;2:14;28-29
2 Kreij de S., Houten van M.A., Labadie J. Domperidon bij kinderen: risico op neurologische bijwerkingen Farmacotherapie bij kinderen 2009 2009;1:17-24
3 Hunsel van F.P.A.M., Puijenbroek van E.P. Domperidon en extrapiramidale stoornissen bij kinderen PW 2007 142(39):33-34
4 Passier, J.L.M. Domperidon lijkt effectief ter stimulatie van borstvoeding PW 2014 149:22-23
5 Moor de R.A., Diemont W.L., Visser M.O.J.M. Urineretentie bij 2 kinderen na gebruik van anti-emetica tijdens een acute gastro-enteritis NTVG 2005 149(26):1472-1474
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Domperidone and convulsions 2008
2 Update overview of reports of cardiac adverse drug reactions and reactions with fatal outcomes from all causes associated with domperidone 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


DOMPERIDON

Aantal meldingen 850
Ernstig 193
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
235
(28%)
614
(72%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 66
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ALTE (plotseling schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis met spoedig herstel) : 1
alveolaire bloeding : 1
astma : 2
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 1
bloedneus : 6
bronchospasme : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 2
gevoel te stikken : 1
hoesten : 8
hyperventilatie : 7
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
schadelijk effect op de long : 1
stemstoornis : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 2
verslikken : 1
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 12
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
Bloedarmoede : 1
trombocytopenische purpura : 1
trombotische microangiopathie : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 29
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 10
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 4
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 4
Hart : 69
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartfalen : 2
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 3
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 7
onregelmatige hartslag : 7
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 11
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 133
actinische elastose : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
contact eczeem : 1
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 19
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 9
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 22
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 5
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 1
nagelloslating : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 11
puntbloedingen : 4
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 6
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 5
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
blaasontsteking : 2
borstontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Campylobacter gastroenteritis : 1
faryngitis : 1
infectie : 2
infectie met Epstein-Barr virus : 1
infectie van het oor : 1
longontsteking : 1
nematodiase : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 1
sepsis : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
speekselklierontsteking : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
branderig gevoel slokdarm : 1
kneuzing : 1
miltletsel : 1
val : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 20
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 4
leverfalen : 1
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 270
aandoening maag-darmstelsel : 6
aandoening van anus en endeldarm : 1
aften : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braken : 28
branderige tong : 2
buikbloeding : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 31
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 29
droge mond : 18
enteritis : 1
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
Intestinal angioedema : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 8
maagontsteking : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 62
mondaandoening : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 9
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 7
slijmerige stoelgangen : 1
tandverkleuring : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 3
tongontsteking : 3
tongverkleuring : 4
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 2
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Nier en urinewegen : 30
aandoening urinelozing : 3
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
hypertonie blaas : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
urineretentie : 9
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 45
accomodatiestoornis ooglens : 1
Afwijking oogbeweging : 1
afwijking oogbewegingen beide ogen : 2
asthenopie : 1
blindheid : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 6
Eye haematoma : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 2
oculogyrische crisis : 3
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 114
achtervolgingswaan : 2
agressie : 1
angst : 7
Apathisch : 2
Breath holding spell : 1
depressie : 8
depressieve stemming : 5
desoriëntatie : 3
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 11
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
initiële insomnia : 1
manie : 2
onrust : 5
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 7
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 15
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 66
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
dwangstand van het hoofd : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 5
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 1
mobiliteit verminderd : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 6
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 10
spierstijfheid : 2
spiertrekkingen : 3
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 53
afwijkend ECG : 3
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 3
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 4
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 4
verhoogde leverenzymen : 1
vertraagde bloedstolling : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 151
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gezichtszwelling : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
hoge koorts : 2
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
huilen : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
koorts : 11
koorts, neonataal : 1
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 17
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 8
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge hartdood : 1
reactie op de plaats van toediening : 2
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 23
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 34
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
ijzerdeficiëntie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
metabole acidose : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 2
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 9
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 48
borstcyste : 1
borstpijn : 6
borstvergroting : 3
impotentie : 2
melkafscheiding : 19
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 5
penisaandoening : 1
pijnlijke borst : 2
samentrekking van de baarmoeder : 1
tepelvloed : 2
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 322
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 3
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 6
coma : 2
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
drop attacks : 1
duizeligheid : 42
dyskinesie : 5
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 21
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 2
halfzijdige blindheid : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 35
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 2
migraine : 4
Nekstijfheid : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 7
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 7
sedatie : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 20
Smaakstoornis : 4
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 16
toegenomen spierspanning (dystonie) : 6
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 10
toxische neuropathie : 1
trilling/beving (tremor) : 28
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 4
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 11
volledige verlamming : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOMPERIDON

Aantal meldingen 10.886
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.205
(57%)
3.964
(36%)
717
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
72
(1%)
471
(4%)
6.555
(60%)
3.589
(33%)
199
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 394
Bloed- en lymfestelsel : 167
Bloedvaten : 213
Chirurgische en medische verrichtingen : 19
Congenitale en genetische afwijkingen : 53
Endocrien syteem : 122
Hart : 1.134
Huid- en onderhuid : 2.616
Immuunsysteem : 165
Infecties en parasitaire aandoeningen : 93
Intoxicaties en letsels : 357
Lever en galwegen : 199
Maag-darmstelsel : 2.761
Neoplasmata : 29
Nier en urinewegen : 164
Oog : 310
Oor en evenwichtsorgaan : 70
Product aanlegenheden : 13
Psychisch : 604
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 295
Testuitslagen en onderzoeken : 461
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.177
Voeding en stofwisseling : 213
Voortplantingsstelsel en borsten : 660
Zenuwstelsel : 2.609
Zwangerschap en perinatale periode : 53
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA01 METOCLOPRAMIDE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
2 A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectievloeistof, Zetpil
3 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
4 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet