Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MACROGOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MACROGOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A06AD15 FORLAX (MACROGOL) Poeder voor drank
A06AD15 MACROGOL Poeder voor drank

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


MACROGOL

Aantal meldingen 118
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
38
(32%)
80
(68%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
kortademigheid : 2
niezen : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 4
bleekheid : 3
overmatig blozen : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 3
Huid- en onderhuid : 48
acne : 1
angio-oedeem : 1
galbulten : 10
haaruitval : 2
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 6
kippenvel : 1
overmatig zweten : 1
overmatige afscheiding van talg : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 4
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
tandletsel : 1
Maag-darmstelsel : 93
aandrang voor ontlasting : 1
anale pruritus : 1
anorectaal ongemak : 1
boeren : 2
braken : 10
buikklachten : 1
buikpijn : 17
caries tanden : 5
diarree : 8
droge mond : 1
frequente darmbewegingen : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 5
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tanderosie : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 5
Trichoglossia : 1
vergrote huig : 1
winderigheid : 5
zachte ontlasting : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 2
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 4
jeuk aan oog : 1
rood oog : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 5
abnormaal gedrag : 2
agressie : 1
depressie : 1
Lusteloos : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 27
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 4
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
vermoeidheid : 3
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 5
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
infertiliteit : 1
Zenuwstelsel : 14
duizeligheid : 4
epilepsie : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 5
presyncope : 1
slaperigheid : 1
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MACROGOL

Aantal meldingen 1.229
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
734
(60%)
429
(35%)
66
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
9
(1%)
418
(34%)
98
(8%)
685
(56%)
19
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 106
Bloed- en lymfestelsel : 43
Bloedvaten : 84
Chirurgische en medische verrichtingen : 14
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Endocrien syteem : 13
Hart : 60
Huid- en onderhuid : 257
Immuunsysteem : 127
Infecties en parasitaire aandoeningen : 58
Intoxicaties en letsels : 180
Lever en galwegen : 20
Maag-darmstelsel : 481
Neoplasmata : 14
Nier en urinewegen : 54
Oog : 47
Oor en evenwichtsorgaan : 8
Product aanlegenheden : 68
Psychisch : 111
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 68
Testuitslagen en onderzoeken : 113
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 346
Voeding en stofwisseling : 125
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
Zenuwstelsel : 208
Zwangerschap en perinatale periode : 12
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A06AD11 BOOTS PHARMACEUTICALS (LACTULOSE) Stroop
2 A06AD65 CLENSIA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
3 A06AD65 COLOFORT (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
4 A06AD11 DUPHALAC (LACTULOSE) Stroop
5 A06AD65 ENDOFALK (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
6 A06AD10 EZICLEN (NATRIUM-/MAGNESIUM-/KALIUMSULFAAT) Oplossing voor drank
7 A06AD12 IMPORTAL (LACTITOL) Drank, Zakje (poeder)
8 A06AD65 KLEAN PREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
9 A06AD11 LACTULOSE Stroop
10 A06AD11 LAXEERDRANK APOTEX STROOP (LACTULOSE) Stroop
11 A06AD11 LAXEERDRANK HTP (LACTULOSE) Stroop
12 A06AD11 LAXEERSIROOP 'SAN' (LACTULOSE) Stroop
13 A06AD11 LAXEERSTROOP TEVA (LACTULOSE) Stroop
14 A06AD65 LAXTRA (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
15 A06AD11 LEGENDAL (LACTULOSE) Zakje (granulaat)
16 A06AD11 LIVSANE (LACTULOSE) Stroop
17 A06AD65 MACROGOL/ZOUTEN Poeder voor drank
18 A06AD19 MAGNESIUMCITRAAT Overige toedieningsvormen
19 A06AD04 MAGNESIUMSULFAAT Zakje (poeder)
20 A06AD65 MOLAXOLE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
21 A06AD65 MOVICOLON (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
22 A06AD65 MOVICOLON CHOCOLATE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
23 A06AD65 MOVICOLON JUNIOR (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
24 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN CONC. VOOR DRANK) Drank
25 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN) Oplossing voor drank
26 A06AD65 MOVICOLON NATUREL (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
27 A06AD65 MOVICOLON UNITDOSE (MACROGOL/ZOUTEN) Drank
28 A06AD65 MOVIPREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
29 A06AD13 NATRIUMSULFAAT Poeder voor drank
30 A06AD17 PHOSPHORAL (NATRIUMFOSFATEN) Drank
31 A06AD65 PLEINVUE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
32 A06AD65 TEVA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
33 A06AD65 TRANSIPEG (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)