Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PREDNISOLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A07EA01 PREDNISOLON Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


PREDNISOLON

Aantal meldingen 2
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
2
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Maag-darmstelsel : 1
tandaandoening : 1
Psychisch : 1
nachtmerrie : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
verslechtering van de aandoening : 1
Zenuwstelsel : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISOLON

Aantal meldingen 61.838
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
31.775
(51%)
26.739
(43%)
3.324
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
645
(1%)
7.358
(12%)
31.050
(50%)
20.589
(33%)
2.196
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.478
Bloed- en lymfestelsel : 4.203
Bloedvaten : 3.142
Chirurgische en medische verrichtingen : 396
Congenitale en genetische afwijkingen : 318
Endocrien syteem : 1.492
Hart : 2.119
Huid- en onderhuid : 7.780
Immuunsysteem : 1.988
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13.635
Intoxicaties en letsels : 4.875
Lever en galwegen : 1.431
Maag-darmstelsel : 10.384
Neoplasmata : 2.449
Nier en urinewegen : 2.229
Oog : 3.188
Oor en evenwichtsorgaan : 346
Product aanlegenheden : 423
Psychisch : 3.776
Sociale omstandigheden : 107
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.363
Testuitslagen en onderzoeken : 5.223
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.989
Voeding en stofwisseling : 4.605
Voortplantingsstelsel en borsten : 353
Zenuwstelsel : 6.217
Zwangerschap en perinatale periode : 622
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A07EA04 BETNESOL (BETAMETHASON) Klysma
2 A07EA05 TIXOCORTOL Overige toedieningsvormen
3 A07EA06 BUDENOFALK (BUDESONIDE) Maagsapresistente capsule, Schuim voor rectaal gebruik, Zakje (maagsapresistent granulaat)
4 A07EA06 BUDESONIDE Capsule met gereguleerde afgifte
5 A07EA06 CORTIMENT (BUDESONIDE) Tablet met gereguleerde afgifte
6 A07EA06 ENTOCORT (BUDESONIDE) Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet voor klysma
7 A07EA06 JORVEZA (BUDESONIDE) Smelttablet
8 A07EA07 BECLOMETASON Klysma, Zetpil