Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MESALAZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MESALAZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bittere Pil: mesalazine Gezondgids 2017 juni 2017
2 Smeets, T., Hunsel, F. van Red-brown urine discolouration in two patients taking mesalamine Drug Safety 2016 Case Reports 2016;3:6.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Mesalazine and photosensitivity 2017
2 Mesalazine treatment and urinary stones composed of mesalazine 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


MESALAZINE

Aantal meldingen 988
Ernstig 195
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
383
(39%)
604
(61%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 91
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 4
bronchospasme : 3
diafragma-aandoening : 1
falen van de ademhaling : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 10
interstitiële longziekte : 5
irritatie keel : 4
kortademigheid : 33
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 1
longembolie : 4
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 1
neusklachten : 1
organiserende pneumonie : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
piepen : 1
slaap apneu syndroom : 1
snurken : 2
stemstoornis : 5
Bloed- en lymfestelsel : 29
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
eosinofilie : 2
pancytopenie : 5
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 7
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 28
arteriële trombose : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
embolie : 1
flauwvallen : 1
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 5
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 2
vaatontsteking : 2
Endocrien syteem : 8
bijnieraandoening : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
syndroom van Cushing : 2
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 3
Hart : 37
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking hartzakje : 7
ontsteking van de hartspier : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 253
acne : 9
angio-oedeem : 3
blaar : 4
brandend gevoel van de huid : 1
constitutioneel eczeem : 1
contact eczeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 4
dunne huid : 3
eczeem : 8
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 5
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 47
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidkloven : 2
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 32
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 2
nagelloslating : 3
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 5
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 16
overmatige afscheiding van talg : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 4
reactie op zonlicht : 13
rode huiduitslag : 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 7
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 2
strakke huid : 1
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 1
zwangerschapsmasker : 1
zweet verkleurd : 2
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 7
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 44
anaal abces : 1
atypische pneumonie : 1
blaasontsteking : 3
Bovenste luchtweginfectie : 1
cellulitis : 2
Clostridium difficile-colitis : 1
genitale candidiasis : 1
gordelroos : 1
huidinfectie : 1
koortsuitslag : 1
leverabces : 2
longontsteking : 5
neus-keelontsteking : 2
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 2
orale infectie : 1
pneumokokken longontsteking : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 2
schimmelinfectie : 1
sepsis : 2
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
speekselklierontsteking : 1
tuberculose : 1
tuberculose uitgezaaid : 1
vaginale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 14
blootstelling via moedermelk : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
onderhuidse bloeding : 1
recall fenomeen : 1
ruptuur pees : 2
tandletsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 21
afwijkende leverfunctie : 6
galstuwing : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 1
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
icterus van het oog : 1
leverfalen : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 317
aandoening maag-darmstelsel : 4
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 23
anale pruritus : 2
Anesthesie van de mond : 1
anorectaal ongemak : 2
bloederige diarree : 3
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 5
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 18
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 23
caries tanden : 1
colitis ulcerosa : 14
darmvilli-atrofie : 1
diarree : 42
droge mond : 7
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 2
frequente darmbewegingen : 1
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
inflammatoire darmziekte : 1
ischemische colitis : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 2
leukoplakie oraal : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 2
maagperforatie : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 68
obstipatie, verstopping : 3
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de dikke darm : 6
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de onderbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
rectumprolaps : 1
retroperitoneale fibrose : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarm ongemak : 1
tandankylose : 1
tanden bros : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 3
tongblaren : 1
tongontsteking : 5
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
verkleurde ontlasting : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 3
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 15
basaalcelcarcinoom : 2
borstkanker : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
goedaardig vetgezwel : 1
huidkanker : 1
kwaadaardig gezwel : 1
maligne melanoom : 3
myeloïde leukemie : 1
vergrote lymfklier : 2
vulvakanker : 1
Nier en urinewegen : 59
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
azotemie : 1
bloed in de urine : 6
cystitis niet-infectieus : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 5
nierkoliek : 1
nierontsteking : 2
nierstenen : 7
nierziekte : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
renale vasculitis : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 3
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 4
verkleuring van de urine : 13
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Oog : 51
bijziendheid : 1
droog oog : 6
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glasvochtloslating : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 4
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 2
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 18
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 1
oorsuizen : 10
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 4
Psychisch : 116
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
angst : 12
angststoornis : 1
Apathisch : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 15
desoriëntatie : 1
dissociatieve stoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 2
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 12
ijlen : 1
impulsief gedrag : 1
Lusteloos : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 4
onrust : 2
prikkelbaarheid : 2
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 17
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 3
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
voortijdige ejaculatie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 165
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 5
gewrichtspijn : 33
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
Myopathie : 1
osteonecrose van kaak : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 4
pijn in arm of been : 7
pijn in de zij : 6
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 4
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 4
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 40
spierspasmen : 21
spierzwakte : 11
trigger finger of hokkende vinger : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 53
amylase verhoogd : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed in urine : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
BSE verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 3
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
lipase verhoogd : 1
pancreatische enzymen verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 3
sperma analyse abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 3
verlaagde longfunctietest : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 276
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 11
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 7
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
hoge koorts : 1
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 46
koude rillingen : 8
loopstoornis : 1
malaise : 26
multi-orgaanfalen : 1
niet lekker voelen : 2
oedeem : 7
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 9
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 21
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 3
pijn : 4
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
pruritus op toedieningsplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 5
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 36
verslechtering van de aandoening : 5
vertraagde genezing : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 2
zwelling : 2
zwelling (granuloom) : 1
zwelling aangezicht : 4
zwelling op de toedieningsplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 7
Voeding en stofwisseling : 30
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
alcoholintolerantie : 2
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
stoornis ijzermetabolisme : 1
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 35
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 3
cervicale dysplasie : 3
impotentie : 3
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 2
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
onvruchbaarheid mannelijk : 3
stoornis borstvoeding : 1
uterovaginale prolaps : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 239
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
beven bij bewegingen : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 3
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 2
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 49
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 82
houdingstremor : 1
migraine : 4
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 4
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 4
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 17
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 2
zenuwpijn handen en voeten : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 4
foetale dood : 2
foetale groeibeperking : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MESALAZINE

Aantal meldingen 17.741
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.966
(51%)
7.363
(42%)
1.412
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
51
(0%)
8.434
(48%)
2.190
(12%)
6.736
(38%)
330
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.583
Bloed- en lymfestelsel : 1.223
Bloedvaten : 527
Chirurgische en medische verrichtingen : 198
Congenitale en genetische afwijkingen : 147
Endocrien syteem : 35
Hart : 1.019
Huid- en onderhuid : 2.501
Immuunsysteem : 527
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.037
Intoxicaties en letsels : 2.427
Lever en galwegen : 569
Maag-darmstelsel : 5.690
Neoplasmata : 337
Nier en urinewegen : 1.288
Oog : 293
Oor en evenwichtsorgaan : 215
Product aanlegenheden : 366
Psychisch : 583
Sociale omstandigheden : 139
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.335
Testuitslagen en onderzoeken : 2.009
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.281
Voeding en stofwisseling : 577
Voortplantingsstelsel en borsten : 184
Zenuwstelsel : 1.665
Zwangerschap en perinatale periode : 198
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A07EC01 SALAZOPYRINE (SULFASALAZINE) Maagsapresistente tablet, Zetpil
2 A07EC01 SULFASALAZINE Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet
3 A07EC03 DIPENTUM (OLSALAZINE) Capsule, Tablet