Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DAPAGLIFLOZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DAPAGLIFLOZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BK01 FORXIGA (DAPAGLIFLOZINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Haakman M Dapagliflozine icm koolhydraatbeperkt dieet GezondNu 2021 2021 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


DAPAGLIFLOZINE

Aantal meldingen 163
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
91
(56%)
72
(44%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloedvaten : 3
aorta-embolie : 1
lage bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Huid- en onderhuid : 27
angio-oedeem : 3
droge huid : 2
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
lichen sclerosus : 1
necrobiosis lipoidica diabeticorum : 1
overmatig zweten : 3
overmatige verhoorning van de huid : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
zweet verkleurd : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 35
blaasontsteking : 7
Candida-infectie : 1
Fournier-gangreen : 4
genitale schimmelinfectie : 2
herpes oftalmisch : 1
liesabces : 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 2
ontsteking van vulva : 1
schimmelinfectie : 5
urineweginfectie : 3
urosepsis : 1
vaginale infectie : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Maag-darmstelsel : 15
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 5
gekloofde lippen : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
verhemelteaandoening : 1
Neoplasmata : 2
blaaskanker : 2
Nier en urinewegen : 23
Acute kidney injury : 2
blaasklachten : 2
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
ketonurie : 1
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 7
verkleuring van de urine : 1
Oog : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 8
agressie : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
hallucinaties : 1
paniekaanval : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
botpijn : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
rugpijn : 8
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 14
gewicht verlaagd : 4
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hematocriet verhoogd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
serum ferritine verlaagd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
perifere zwelling : 1
vermoeidheid : 6
Voeding en stofwisseling : 35
Euglycaemic diabetic ketoacidosis : 5
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 17
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
borstpijn : 1
branderig gevoel in de genitaliën : 1
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 4
ontsteking van de eikel (balanitis) : 10
penisaandoening : 4
prostaataandoening : 1
Scrotal discomfort : 1
seksuele stoornis : 1
vulvovaginale pruritus : 3
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 25
amputatiestomp pijn : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 10
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
slaperigheid : 3
smaakverlies : 1
tintelingen : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DAPAGLIFLOZINE

Aantal meldingen 15.251
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.741
(51%)
6.659
(44%)
851
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
100
(1%)
6.405
(42%)
3.006
(20%)
5.329
(35%)
411
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 517
Bloed- en lymfestelsel : 94
Bloedvaten : 414
Chirurgische en medische verrichtingen : 152
Congenitale en genetische afwijkingen : 57
Endocrien syteem : 45
Hart : 477
Huid- en onderhuid : 1.530
Immuunsysteem : 164
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.745
Intoxicaties en letsels : 1.053
Lever en galwegen : 140
Maag-darmstelsel : 2.112
Neoplasmata : 292
Nier en urinewegen : 2.113
Oog : 288
Oor en evenwichtsorgaan : 84
Product aanlegenheden : 154
Psychisch : 487
Sociale omstandigheden : 56
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 839
Testuitslagen en onderzoeken : 2.634
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.456
Voeding en stofwisseling : 3.079
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.070
Zenuwstelsel : 1.617
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10BK02 INVOKANA (CANAGLIFLOZINE) Tablet
2 A10BK03 JARDIANCE (EMPAGLIFLOZINE) Tablet
3 A10BK04 STEGLATRO (ERTUGLIFLOZINE) Tablet