Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PYRIDOXINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PYRIDOXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A11HA02 PYRIDOXINE Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Hunsel F, van de Koppel S, Kant A Alertheid vereist bij hoog gedoseerde vitaminepillen Pharmaceutisch Weekblad 2014 2014;149(10):30-32 Download publicatie

2 Haaksman M Zenuwpijn en vitamine B6 GezondNu 2019 2019 Download publicatie

3 Vrolijk M.F, Hageman G.J, van de Koppel S, van Hunsel F, Bast A Inter-individual differences in pharmacokinetics of vitamin B6: A possible explanation of different sensitivity to its neuropathic effects PharmaNutrition 2020 DOI
4 Weits G Vitamine B6 en zenuwschade Lijfblad 2020 25 Download publicatie

5 Weits G Vitamine B6 en zenuwschade Gezondgids 2022 2022 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Vitamine B6 in (multi)vitamine preparaten en neuropathie - update 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


PYRIDOXINE

Aantal meldingen 75
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
22
(29%)
52
(69%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 1
Bloedvaten : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 7
haaruitval : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
vergiftiging : 1
Maag-darmstelsel : 4
buikpijn : 1
diarree : 1
misselijkheid : 1
ontsteking mondholte : 1
Oog : 3
lichtschuwheid : 2
oogzenuw aandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 4
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
nachtmerrie : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloed prolactine verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
vitamine B6 verhoogd : 10
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 2
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
onverwacht effect : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 1
ijzerdeficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
borsthyperplasie : 1
borstvoeding verminderd : 1
symptomen overgang : 1
Zenuwstelsel : 59
aandachtstoornis : 2
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 3
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 8
Polyneuropathie : 7
slaperigheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 14
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 7
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn handen en voeten : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PYRIDOXINE

Aantal meldingen 9.451
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.199
(55%)
4.132
(44%)
120
(1%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
181
(2%)
427
(5%)
7.835
(83%)
816
(9%)
192
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 776
Bloed- en lymfestelsel : 106
Bloedvaten : 440
Chirurgische en medische verrichtingen : 9
Congenitale en genetische afwijkingen : 35
Endocrien syteem : 10
Hart : 638
Huid- en onderhuid : 2.705
Immuunsysteem : 270
Infecties en parasitaire aandoeningen : 93
Intoxicaties en letsels : 201
Lever en galwegen : 238
Maag-darmstelsel : 1.913
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 98
Oog : 168
Oor en evenwichtsorgaan : 85
Product aanlegenheden : 14
Psychisch : 389
Sociale omstandigheden : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 363
Testuitslagen en onderzoeken : 580
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.325
Voeding en stofwisseling : 268
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
Zenuwstelsel : 1.620
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A11HA01 NICOTINAMIDE Overige toedieningsvormen
2 A11HA03 TOCOFEROL DL-ALFA Drank
3 A11HA04 RIBOFLAVINE Drank (suspensie)
4 A11HA05 BIOTINE Capsule
5 A11HA06 PYRIDOXALFOSFAAT Capsule
6 A11HA08 VEDROP (TOCOFERSOLAN) Drank