Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HEPARINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HEPARINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AB01 HEPARINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
B01AB01 HEPARINE 'LEO' (HEPARINE) Injectievloeistof
B01AB01 HEPARINE/NATRIUMCHLORIDE Infusievloeistof
B01AB01 HEPARINE/RINGERLACTAAT Infusievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Heerde M, Sturkenboom M.C.G, Zweegman S, Labadie J, Plötz F.B Fatal intracranial haemorrhage associated with the administration of low-molecular-weight-heparin in an infant European Journal of Pediatrics 2005 164 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


HEPARINE

Aantal meldingen 28
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
11
(39%)
17
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
hemothorax : 1
kortademigheid : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
heparine-geïnduceerde trombocytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 6
Bloedvaten : 2
aortatrombose : 1
lage bloeddruk : 1
Huid- en onderhuid : 10
galbulten : 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 6
Jeuk : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 2
ingewandenischemie : 1
tongaandoening : 1
Nier en urinewegen : 2
nierarterie trombose : 1
nierischemie : 1
Oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
geneesmiddelinteractie : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 3
hoofdpijn : 2
presyncope : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HEPARINE

Aantal meldingen 49.529
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.964
(42%)
23.208
(47%)
5.357
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
279
(1%)
22.428
(45%)
5.561
(11%)
19.348
(39%)
1.913
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.018
Bloed- en lymfestelsel : 17.763
Bloedvaten : 10.460
Chirurgische en medische verrichtingen : 502
Congenitale en genetische afwijkingen : 106
Endocrien syteem : 175
Hart : 3.767
Huid- en onderhuid : 5.391
Immuunsysteem : 1.613
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.998
Intoxicaties en letsels : 4.249
Lever en galwegen : 806
Maag-darmstelsel : 6.678
Neoplasmata : 241
Nier en urinewegen : 2.352
Oog : 558
Oor en evenwichtsorgaan : 86
Product aanlegenheden : 1.042
Psychisch : 976
Sociale omstandigheden : 82
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.531
Testuitslagen en onderzoeken : 6.939
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.304
Voeding en stofwisseling : 1.109
Voortplantingsstelsel en borsten : 324
Zenuwstelsel : 6.053
Zwangerschap en perinatale periode : 341
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AB02 ANTITROMBINE III (ANTITROMBINE III) Poeder voor infuus
2 B01AB02 ATENATIV (ANTITROMBINE III) Poeder voor infuus
3 B01AB04 DALTEPARINE Injectie/infuus, Injectievloeistof
4 B01AB04 FRAGMIN (DALTEPARINE) Injectievloeistof
5 B01AB05 CLEXANE (ENOXAPARINE) Injectievloeistof
6 B01AB05 ENOXAPARINE Injectievloeistof
7 B01AB05 INHIXA (ENOXAPARINE) Injectievloeistof
8 B01AB06 FRAXIPARINE (NADROPARINE) Injectievloeistof
9 B01AB06 FRAXIPARINE FORTE (NADROPARINE) Injectievloeistof
10 B01AB06 FRAXODI (NADROPARINE) Injectie
11 B01AB06 NADROPARINE Injectievloeistof
12 B01AB09 ORGARAN (DANAPAROIDE) Injectievloeistof
13 B01AB10 INNOHEP (TINZAPARINE) Injectievloeistof