Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CLOPIDOGREL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLOPIDOGREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
B01AC04 VATOUD () Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clopidogrel en trombotische trombocytopenische purpura 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


CLOPIDOGREL

Aantal meldingen 934
Ernstig 154
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
505
(54%)
428
(46%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 101
ademnood : 1
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 23
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
hik : 1
hoesten : 12
irritatie keel : 1
kortademigheid : 32
kortademigheid bij inspanning : 4
loopneus : 2
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 5
piepen : 1
productieve hoest : 2
stemstoornis : 5
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 46
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 6
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 2
hemolytisch uremisch syndroom : 2
micro-angiopathische hemolytische anemie : 1
pancytopenie : 5
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 18
toename aantal witte bloedcellen (neutrofilie) : 1
trombocytopenische purpura : 2
trombotische microangiopathie : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 85
angiopathie : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 8
Bloeduitstorting : 46
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 8
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 2
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 2
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 5
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 24
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 15
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 335
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 13
blaar : 7
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
bloedblaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 8
dunne huid : 1
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 4
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 25
haaruitval : 10
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidkloven : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 2
huidstructuur abnormaal : 1
huiduitslag : 42
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 7
huiduitslag (toxisch) : 3
huiduitslag met blaasjes : 4
huidverkleuring : 4
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 83
jeukende huiduitslag : 17
Meerdere blauwe plekken : 10
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 12
palmerytheem : 1
papel : 3
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 4
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 5
roodheid : 12
subcutane bloeding : 2
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 6
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
vlekkerige huiduitslag : 4
Immuunsysteem : 11
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 3
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 1
overgevoeligheid : 5
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
longontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Pustule : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 11
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
hemorragie wond : 2
kneuzing : 2
traumatisch hematoom : 1
val : 2
wond : 1
Lever en galwegen : 12
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
auto-immuunhepatitis : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 293
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 5
alvleesklierontsteking : 2
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding divertikel : 1
bloeding in slokdarm : 2
bloeding van de endeldarm : 6
braken : 14
branderige tong : 1
buikbloeding : 6
buikklachten : 10
buikpijn : 12
colitis microscopisch : 1
diarree : 30
droge mond : 7
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale bloeding : 1
lipaandoening : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 9
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 17
maagontsteking : 1
maagzweer met bloeding : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 45
mondaandoening : 1
mondbloeding : 3
obstipatie, verstopping : 8
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 7
onwelriekende adem : 5
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de mond : 1
slokdarm ongemak : 1
tandpijn : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 8
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
Tongue discomfort : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 4
winderigheid : 15
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zwelling in mond : 3
Neoplasmata : 2
maagkanker : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 19
aandoening urinelozing : 1
blaasaandoening : 1
bloed in de urine : 5
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 3
Oog : 45
asthenopie : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glasvochtbloeding : 1
glasvochttroebelingen : 1
loslating van het netvlies : 2
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 8
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 10
Oor en evenwichtsorgaan : 25
bloeding van het oor : 1
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 4
ooraandoening : 1
oorsuizen : 15
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 12
abnormale smaak van product : 2
klacht over product : 2
occlusie van hulpmiddel : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 5
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 65
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 6
depressie : 3
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 3
slapeloosheid : 4
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 8
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 151
artrose : 3
botpijn : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 33
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 3
osteoporose : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 9
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 5
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
Spierpijn : 48
spierspasmen : 14
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 50
bloed in urine : 4
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 305
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 25
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 3
het koud hebben : 5
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 4
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 21
koude rillingen : 11
lichaamszwakte : 6
malaise : 31
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 60
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 5
pijn : 5
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
roodheid op de injectieplaats : 2
secretie uitscheiding : 1
temperatuurintolerantie : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 60
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 23
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 1
verminderde eetlust : 9
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
aandoening scrotum : 1
aandoening van vulva : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 2
pijnlijke borst : 1
tepelpijn : 2
toegenomen erectie : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 280
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 3
cerebrospinaal vocht lek : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 57
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 6
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 2
Hemihypoaesthesia : 1
hersenbloeding : 6
hoofdpijn : 51
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 3
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 11
smaakverlies : 26
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spinale epidurale bloeding : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 25
titubatie van hoofd : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 2
verlamming van 4 ledematen : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 7
verstoorde smaak : 22
volledige verlamming : 1
zenuwpijn : 2
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOPIDOGREL

Aantal meldingen 68.776
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.874
(38%)
37.448
(54%)
5.454
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
380
(1%)
26.439
(38%)
15.100
(22%)
25.148
(37%)
1.709
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.108
Bloed- en lymfestelsel : 7.360
Bloedvaten : 7.815
Chirurgische en medische verrichtingen : 762
Congenitale en genetische afwijkingen : 219
Endocrien syteem : 91
Hart : 4.805
Huid- en onderhuid : 10.416
Immuunsysteem : 1.031
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.727
Intoxicaties en letsels : 8.694
Lever en galwegen : 1.140
Maag-darmstelsel : 22.821
Neoplasmata : 765
Nier en urinewegen : 3.380
Oog : 2.022
Oor en evenwichtsorgaan : 576
Product aanlegenheden : 1.042
Psychisch : 2.083
Sociale omstandigheden : 301
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.132
Testuitslagen en onderzoeken : 5.267
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.040
Voeding en stofwisseling : 1.325
Voortplantingsstelsel en borsten : 641
Zenuwstelsel : 11.837
Zwangerschap en perinatale periode : 43
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
2 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
3 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
4 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
5 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
6 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
7 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
8 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
9 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
10 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
11 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
12 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
13 B01AC56 AXANUM () Capsule
14 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
15 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
16 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Zakje (poeder)
17 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank (suspensie)
18 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
19 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
20 B01AC09 EPOPROSTENOL Infusievloeistof, Infuus
21 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
22 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
23 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
24 B01AC11 ILOPROST Infuus, Oplossing voor infuus
25 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
26 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
27 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Injectievloeistof
28 B01AC22 PRASUGREL Tablet
29 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
30 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
31 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
32 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
33 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
34 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof