Lareb Databank

Opnieuw zoeken

APIXABAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in APIXABAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AF02 APIXABAN Tablet
B01AF02 ELIQUIS (APIXABAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Direct oral anti-coagulants and paraesthesia 2018 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


APIXABAN

Aantal meldingen 710
Ernstig 180
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
319
(45%)
390
(55%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 73
beklemming keel : 2
bloedneus : 21
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hik : 1
hoesten : 6
interstitiële longziekte : 2
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 14
longbloeding : 1
longembolie : 5
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
niezen : 1
ophoesten van bloed : 4
orofaryngeale pijn : 2
orthopnoea : 1
pharynxaandoening : 1
pijn strottenhoofd : 1
Sinus pain : 1
snurken : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 16
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
milthemorragie : 1
spontane hemorragie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 66
bleekheid : 1
Bloeding : 5
Bloeduitstorting : 28
flauwvallen : 1
Giant cell arteritis : 1
hypovolemische shock : 1
inwendige hemorragie : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
shock hemorragisch : 1
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 3
trombose ader : 3
vaatnieuwvorming : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 4
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
bijnierbloeding : 1
Hart : 31
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 3
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 10
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
harttamponade : 1
onregelmatige hartslag : 3
pericarditisconstrictie : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 5
Huid- en onderhuid : 183
allergische huidontsteking : 1
blaar : 5
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
dunne huid : 2
eczeem : 3
erythema multiforme : 3
galbulten : 6
haaruitval : 35
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 48
jeukende huiduitslag : 10
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 3
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 10
palmerytheem : 1
papel : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 6
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 6
allergisch oedeem : 1
anafylactische reactie : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 2
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
gordelroos : 1
neus-keelontsteking : 2
Post-acute COVID-19 syndrome : 1
pustuleuze rash : 2
Intoxicaties en letsels : 40
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 7
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
epidurale hemorragie : 1
extraduraal hematoom : 1
Gecontra-indiceerd product voorgeschreven : 1
hersencontusie : 2
heupbreuk : 1
hoofdletsel : 1
kneuzing : 1
medicatiefout : 1
miltruptuur : 1
onderhuidse bloeding : 1
overdosis : 1
postprocedurebloeding : 4
ruggenmergletsel : 1
spierscheur : 2
tracheaobstructie : 1
traumatisch hematoom : 1
traumatische intracraniale bloeding : 2
val : 2
voorgeschreven onderdosis : 1
voorgeschreven overdosis : 1
wond : 2
wondcomplicatie : 1
wondhematoom : 2
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
leverbloeding : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 186
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
bloedbraken : 7
bloederige ontlasting : 6
bloeding van de endeldarm : 11
boeren : 3
braken : 6
buikbloeding : 3
buikklachten : 16
buikpijn : 10
buikwand hematoom : 1
diarree : 12
dikke darmbloeding : 1
droge mond : 4
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gingiva-pijn : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
intestinale bloeding : 2
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 5
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 7
misselijkheid : 37
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 4
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 7
reflux gastritis : 1
regurgitatie : 1
retroperitoneaal hematoom : 1
retroperitoneale hemorragie : 1
speekselklierpijn : 1
speekselkliervergoting : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 7
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 4
acute myeloïde leukemie : 1
adenoom benigne : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 24
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 6
nachtelijke urinelozing : 4
nierfunctie verminderd : 5
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 44
aandoening van het vaatvlies en/of het netvlies in het oog : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
Afwijking oogbeweging : 1
blindheid unilateraal : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
Eye haematoma : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glasvochtbloeding : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 3
macula degeneratie : 2
oogbloeding : 9
oogledenjeuk : 1
oogpijn : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
vena ophthalmica trombose : 1
vreemd lichaamgevoel in ogen : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 21
bloeding van het oor : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 16
plots gehoorverlies : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 23
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product substitutieaangelegenheid : 22
Psychisch : 66
abnormale dromen : 4
angst : 3
dagdromen : 1
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 5
nachtmerrie : 1
onrust : 2
ontremming : 1
paniekreactie : 2
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 15
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
verminderde interesse : 2
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 99
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 3
gewrichtspijn : 13
hematoom spier : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 1
peesongemak : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 15
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 4
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 4
spieraandoening : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 27
spierspasmen : 7
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 9
Testuitslagen en onderzoeken : 43
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bloed in urine : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
BSE verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 5
hemoglobine verlaagd : 6
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 3
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 191
bloeding op de katheterplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 16
gevoel abnormaal : 6
gevoel van vreemd lichaam : 2
hartdood : 1
herniapijn : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 3
malaise : 28
multi-orgaanfalen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 4
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 3
Slijmvliesaandoening : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
trombose van hartklepprothese : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 63
verslechtering van de aandoening : 10
vertraagde genezing : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 4
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 13
alcoholintolerantie : 1
calciphylaxis : 1
diabetes mellitus : 1
hongerlijden : 1
jicht : 2
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 15
bloedingen na de menopauze : 1
Heavy menstrual bleeding : 3
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
menstrueel ongemak : 1
pijnlijke borst : 1
prostaatbloeding : 1
vaginale bloeding : 5
Zenuwstelsel : 273
aandachtstoornis : 6
aangezichtspijn : 1
ataxie : 1
aura : 2
basale ganglia hemorragie : 2
beroerte (CVA) : 3
bloeding in of rondom de hersenen : 5
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 3
branderig gevoel : 2
cerebellaire hemorragie : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 48
dwarslaesie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 7
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 10
geheugenverlies : 2
hersenbloeding : 15
herseninfarct : 7
hersenstamhemorragie : 3
hoofdpijn : 44
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
ischemisch cerebraal infarct : 10
ischemische beroerte : 3
kokerzicht : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 13
lacunair infarct : 1
migraine : 9
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 2
presyncope : 2
ruggenmerg compressie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 4
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 11
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 4
zenuwstelselaandoening : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

APIXABAN

Aantal meldingen 143.471
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
69.422
(48%)
64.761
(45%)
9.288
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
255
(0%)
94.052
(66%)
10.132
(7%)
37.706
(26%)
1.326
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.545
Bloed- en lymfestelsel : 4.985
Bloedvaten : 17.040
Chirurgische en medische verrichtingen : 4.326
Congenitale en genetische afwijkingen : 154
Endocrien syteem : 284
Hart : 13.747
Huid- en onderhuid : 10.028
Immuunsysteem : 1.042
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.379
Intoxicaties en letsels : 22.890
Lever en galwegen : 1.186
Maag-darmstelsel : 21.072
Neoplasmata : 4.323
Nier en urinewegen : 6.011
Oog : 3.768
Oor en evenwichtsorgaan : 2.286
Product aanlegenheden : 674
Psychisch : 3.572
Sociale omstandigheden : 392
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.613
Testuitslagen en onderzoeken : 9.797
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32.124
Voeding en stofwisseling : 2.711
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.553
Zenuwstelsel : 28.990
Zwangerschap en perinatale periode : 47
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AF01 XARELTO (RIVAROXABAN) Drank (suspensie), Tablet
2 B01AF03 LIXIANA (EDOXABAN) Tablet