Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

APIXABAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in APIXABAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AF02 ELIQUIS (APIXABAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on novel oral anticoagulants 2014
2 Direct oral anti-coagulants and paraesthesia 2018
3 Overview of reports on novel oral anticoagulants NOACs 2016
4 Update overview 2017 of reports on direct oral anticoagulants 2017
5 Update overview 2018 of reports on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2018
6 Update overview 2019 on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-6-2021.


APIXABAN

Aantal meldingen 566
Ernstig 160
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
262
(46%)
303
(54%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 61
beklemming keel : 2
bloedneus : 14
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 6
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 12
longbloeding : 1
longembolie : 5
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
niezen : 1
ophoesten van bloed : 4
orofaryngeale pijn : 2
orthopnoea : 1
pharynxaandoening : 1
Sinus pain : 1
snurken : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 12
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
spontane hemorragie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 53
bleekheid : 1
Bloeding : 5
Bloeduitstorting : 20
flauwvallen : 1
Giant cell arteritis : 1
hypovolemische shock : 1
inwendige hemorragie : 1
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 3
trombose ader : 3
vaatnieuwvorming : 1
vaatverwijding : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 4
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
bijnierbloeding : 1
Hart : 21
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 3
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 7
harttamponade : 1
onregelmatige hartslag : 1
pericarditisconstrictie : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 4
Huid- en onderhuid : 120
allergische huidontsteking : 1
blaar : 4
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
dunne huid : 2
eczeem : 2
erythema multiforme : 3
galbulten : 5
haaruitval : 16
huidaandoening : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 33
jeukende huiduitslag : 5
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
overmatig zweten : 9
palmerytheem : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 3
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 6
allergisch oedeem : 1
anafylactische reactie : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 2
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
neus-keelontsteking : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 32
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 7
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
epidurale hemorragie : 1
extraduraal hematoom : 1
Gecontra-indiceerd product voorgeschreven : 1
hersencontusie : 2
heupbreuk : 1
hoofdletsel : 1
medicatiefout : 1
overdosis : 1
postprocedurebloeding : 3
ruggenmergletsel : 1
spierscheur : 2
tracheaobstructie : 1
traumatische intracraniale bloeding : 2
val : 2
voorgeschreven onderdosis : 1
voorgeschreven overdosis : 1
wond : 2
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
leverbloeding : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 146
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
bloedbraken : 4
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 11
boeren : 3
braken : 5
buikbloeding : 1
buikklachten : 15
buikpijn : 8
buikwand hematoom : 1
diarree : 10
dikke darmbloeding : 1
droge mond : 3
hemorroïdale hemorragie : 1
intestinale bloeding : 2
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 7
misselijkheid : 30
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 4
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 6
regurgitatie : 1
retroperitoneaal hematoom : 1
retroperitoneale hemorragie : 1
tandverkleuring : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 7
Neoplasmata : 4
acute myeloïde leukemie : 1
adenoom benigne : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 18
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 4
nachtelijke urinelozing : 3
nierfunctie verminderd : 4
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 30
aandoening van het vaatvlies en/of het netvlies in het oog : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
Afwijking oogbeweging : 1
bloeding in het oogwit : 1
dubbelzien : 1
Eye haematoma : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochtbloeding : 1
lichtschuwheid : 2
macula degeneratie : 1
oogbloeding : 8
oogledenjeuk : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 17
bloeding van het oor : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 13
plots gehoorverlies : 1
Product aanlegenheden : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
Psychisch : 51
abnormale dromen : 4
angst : 2
dagdromen : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 4
nachtmerrie : 1
onrust : 2
ontremming : 1
paniekreactie : 2
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 10
stress : 1
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 74
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 2
gewrichtspijn : 5
hematoom spier : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
peesongemak : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 12
Problemen ledemaat : 4
reumatische aandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 4
spieraandoening : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 20
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 39
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bloed in urine : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
BSE verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 4
hemoglobine verlaagd : 5
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 3
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 130
bloeding op de katheterplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 13
gevoel abnormaal : 6
gevoel van vreemd lichaam : 2
hartdood : 1
herniapijn : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
koorts : 1
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 2
malaise : 20
multi-orgaanfalen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
trombose van hartklepprothese : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 45
verslechtering van de aandoening : 7
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 11
alcoholintolerantie : 1
calciphylaxis : 1
diabetes mellitus : 1
hongerlijden : 1
jicht : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
Heavy menstrual bleeding : 2
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
impotentie : 1
pijnlijke borst : 1
prostaatbloeding : 1
vaginale bloeding : 5
Zenuwstelsel : 221
aandachtstoornis : 5
aangezichtspijn : 1
ataxie : 1
aura : 1
basale ganglia hemorragie : 1
beroerte (CVA) : 3
bloeding in of rondom de hersenen : 5
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 3
branderig gevoel : 1
cerebellaire hemorragie : 1
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 35
dwarslaesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 2
hersenbloeding : 15
herseninfarct : 7
hersenstamhemorragie : 3
hoofdpijn : 32
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
ischemisch cerebraal infarct : 9
ischemische beroerte : 3
kokerzicht : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 13
lacunair infarct : 1
migraine : 7
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
ruggenmerg compressie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 4
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 9
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 2
zenuwstelselaandoening : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

APIXABAN

Aantal meldingen 94.418
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
45.191
(48%)
42.310
(45%)
6.917
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
84
(0%)
54.038
(57%)
9.315
(10%)
29.850
(32%)
1.131
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.420
Bloed- en lymfestelsel : 3.496
Bloedvaten : 11.405
Chirurgische en medische verrichtingen : 3.047
Congenitale en genetische afwijkingen : 115
Endocrien syteem : 179
Hart : 7.281
Huid- en onderhuid : 7.592
Immuunsysteem : 739
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.135
Intoxicaties en letsels : 15.879
Lever en galwegen : 876
Maag-darmstelsel : 16.139
Neoplasmata : 2.270
Nier en urinewegen : 4.189
Oog : 2.551
Oor en evenwichtsorgaan : 1.384
Product aanlegenheden : 389
Psychisch : 2.478
Sociale omstandigheden : 294
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.982
Testuitslagen en onderzoeken : 6.893
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.786
Voeding en stofwisseling : 1.687
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.118
Zenuwstelsel : 20.920
Zwangerschap en perinatale periode : 31
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AF01 XARELTO (RIVAROXABAN) Tablet
2 B01AF03 LIXIANA (EDOXABAN) Tablet